Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Disposisjon Litt om meg Norsk utvandring Begreper Verdens flyktninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Disposisjon Litt om meg Norsk utvandring Begreper Verdens flyktninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Disposisjon Litt om meg Norsk utvandring Begreper Verdens flyktninger
Innvadring til Norge Integrering Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

2 Norsk utvandring Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

3 For 100 år siden var Norge et av Europas fattigste land
Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

4 Flyktninger? Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

5 VIKTIGE BEGREPER Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

6 43,2 millioner mennesker på flukt
Verdens flyktninger 43,2 millioner mennesker på flukt Antall mennesker på flukt fra væpnet konflikt og overgrep holder seg historisk høyt. Ved inngangen til 2010 var det 43,2 millioner flyktninger og internt fordrevne i verden. De fleste mennesker på flukt er kvinner og barn. 16,1 millioner har flyktet over en landegrense og 27,1 er på flukt i eget land og Kilde Flyktninghjelpen Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

7 De fleste kommer aldri til Norge
Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

8 Innvandring til Norge Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

9 MIGRASJON Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

10 Store svingninger i asylsøknader til Norge
Det er lett å bli historieløs. Denne kurven forteller tydelig at asylankomstene har svingt siden UDI ble opprettet for 20 år siden. I 1987 kom det asylsøkere til Norge. Det var foranledningen til at UDI ble opprettet for å få et bedre grep om situasjonen. I fjor kom det asylsøkere til Norge mot i Så langt i år har det kommet 6304 søknader. UDIs prognose for 2010 er Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011 10 10

11 Asylsøknader 2009 og 2010 Asylsøknader okt: 933 Asylsøknader
2010: 8270 Andel EMA 2010: 10% Noter at augusttallene nå er 39 høyere enn hva som ble meldt for en måned siden. Dette synes å være en justering i samme størrelsesorden som den vi hadde for samme måned i 2009, og større enn det vi vanligvis har Asylsøknader frem til okt. 2009: Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011 11 11

12 Asylsøknader 2009 og 2010 Fem største land
Rekkefølgen over viser topp 5 landene i For hele perioden sett under ett har Afghanistan det klart høyeste ankomsttall etterfulgt av Eritrea, Somalia, Statsløs og Irak . Det er verdt å merke seg at statløse også har hatt en økning fra 39 og 36 asylsøkere i juli og august til 55 i november (dette tallet er i oktober nede i 34 – altså en nedgang). Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011 12 12

13 Utfall av realitetsbehandlede asylsaker 2009 og ved utløpet av oktober 2010 (ny)
Forholdet mellom avslag og innvilgelse har holdt seg ganske lik til tross for at vi har behandlet mange saker i Det er viktig å merke seg at vi behandler noen søknader bolkevis, derfor viser ikke disse tallene den absolutte sannheten om prosentforhold mellom avslag og innvilgelse av alle søknader – kun de vi har behandlet. Noen ganger må vi for eksempel legge en andel saker på vent, mens vi utreder sikkerhetssituasjonen deres i hjemlandet osv. Profilen på hvem som kommer, situasjonen i hjemlandet osv er jo også noe som endrer seg hele tiden. Vi ser at andelen som får opphold på humanitært grunnlag, det vi si mennesker som ikke har noe internasjonalt krav om beskyttelse, men som Norge selv velger å innvilge har sunket fra 10 til 6 prosent. Regjeringens innstrammingstiltak nummer én sier: Praksis når det gjelder opphold på humanitært grunnlag skal baseres på en individuell behandling av den enkelte sak, og ikke en gruppevurdering i forhold til det enkelte landområdet. Dette kan nok ha hatt en innvirkning. Konvensjonsflyktning Humanitære grunner Annen flyktningstatus Avslag Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011 13 13

14 Den lange ventetiden Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

15 Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

16 Positiv! Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

17 Integrering Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011 17

18 Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

19 Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011

20 LAG OG FORENINGER Religiøse organisasjoner Humanitære organisasjoner
Velforeninger Idrett Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011 20

21 Det er ikke lett å bli norsk!
Per K. Bertelsen FRID JANUAR 2011


Laste ned ppt "Disposisjon Litt om meg Norsk utvandring Begreper Verdens flyktninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google