Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Asylmottak – statlig oppgave på kommunal grunn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Asylmottak – statlig oppgave på kommunal grunn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Asylmottak – statlig oppgave på kommunal grunn
Direktør Ida Børresen, UDI 10. februar 2009

2 Jobb, krig og kjærlighet
Totalt fikk tillatelse til å oppholde seg i Norge

3 Asylsøknader 2008 Irak 3 137 Eritrea 1 799 Afghanistan 1 363 Somalia
Russland Statsløs Iran Serbia/Kosovo Nigeria Etiopia 3 137 1 799 1 363 1 293 1 078 940 720 675 436 354

4 Asylsøkere i 20 år

5 49 nye mottak over hele Norge
Om lag plasser 110 mottak 96 kommuner Mottaksplasser i region Nord:             Vest:                2 772 Indre Øst:         2 209 Sør:                 Midt:                2 047 Oslo:                3 702 (med transitt og ventemottak)

6 Utfordringer fremover
asylsøkere i 2009* Utlysning for plasser med frist 31.01 Fikk tilbud om plasser Følger situasjonen nøye, flere utlysninger Ønsker flere kommuner som driftsoperatører * UDIs prognoser

7 Informasjon til kommunene
Kontakt med ordføreren når UDI bli kjent med sonderinger om mottak i deres kommune Kontakt med ordføreren når UDI mottar tilbud om drift av mottak Tilbud om møter med kommunene Tilbud om informasjonsmøter med naboene 7 7

8 Ønsker flere kommunale driftsoperatører
Som kommunal driftsoperatør har kommunen kontrollen på driften, bestemmer om mottaket skal utvides, om bemanningen er tilstrekkelig og går mottaket med overskudd - går pengene til kommunen. Tone Tveito Eidnes Rådmann i Ullensvang kommune Ros til Molde Evt: Økonomi Det er i dag 15 kommunale driftsoperatører, Molde er den siste som åpnet i desember ( Molde og Nesna nye i 2008) Etter oppfordring fra UDI vedtok Molde kommunestyre å etablere et asylmottak i kommunen Det er svært gledelig at Molde kommune har tatt utfordringen fra UDI. Kommunen har jobbet raskt og godt med å få opprettet asylmottaket. Imponerende  Mottaket skal ha plass til 160 asylanter - De første asylantene kom i uke 51, og innen 1. april 2009 skal asylmottaket være fullt utbygd. Det er i dag 15 kommunale driftsoperatører. En av dem er Ullensvang kommune som har drevet mottak siden 1989. For oss har det vært positivt å ha et mottak, sier rådmann Tone Tveito Eidnes. - Som kommunal driftsoperatør har kommunen kontrollen på driften, bestemmer om mottaket skal utvides, om bemanningen er tilstrekkelig og går mottaket med overskudd går pengene til kommunen, sier rådmannen. Økonomi: VK – tilskuddet doblet i fjor og justert ytterligere i år. Grunnsats per kommune kr pr år Sats per mottaksplass kr pr år Enslige mindreårige kr pr år Forsterkede avdelinger kr pr år Skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, administrasjon, barnevern og tolk Et mottak på 100 plasser utgjør over til kommunen. I tillegg vil de som er i mottak og har oppholdstillatelse blir regnet med i innbyggertallet når rammetilskudd fra staten blir regnet ut.

9 Ressurs for lokalmiljøet


Laste ned ppt "Asylmottak – statlig oppgave på kommunal grunn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google