Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brudd på Barnekonvensjonen Asylbarn diskrimineres i forhold til norske barn Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Tilstandene på norske asylmottak Hvorfor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brudd på Barnekonvensjonen Asylbarn diskrimineres i forhold til norske barn Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Tilstandene på norske asylmottak Hvorfor."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Brudd på Barnekonvensjonen Asylbarn diskrimineres i forhold til norske barn Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Tilstandene på norske asylmottak Hvorfor jobber PRESS med asyl?

3 ”Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse” Art.14, Menneskerettighetserklæringen av 1948. Asyl er en menneskerettighet

4 Hva er en flyktning? En flyktning er en person som har fått flyktningstatus fra FNs Høykommissær for flyktninger (kvoteflyktning) En person som blir forfulgt p.g.a politisk orientering eller religion ”Asyl” betyr fristed for forfulgte Hva er en flyktning

5 Hva er en innvandrer? Alle mennesker som har kommet selv til Norge, eller der begge foreldrene er av utenlandsk opprinnelse. Annengenerasjons innvandrere

6 En annengenerasjons innvandrer

7 Flyktningsituasjonen i verden 42 millioner mennesker på flukt i verden Fleste parten er internt fordrevne Pakistan, Iran, Syria og Palestina Flyktningsituasjonen i verden

8 Barn på flukt ”Barn som søker flyktningstatus eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp. Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er alene til å bli gjenforent med sine foreldre” Art.23 FNs barnekonvensjon Barn har rett til å søke asyl!

9 Barn på flukt 20 millioner barn på flukt Pga krig eller konflikt, naturkatastrofer, fattigdom og nød. retten til utdanning, trygg oppvekst og en statlig beskyttelse mot vold og overgrep Barn på flukt

10 EMA Gjennomsnittlig tid på flukt 2 år 78% av EMA har opplevd krig på nært hold Hvalstad asylmottak for EMA under 15 år Ca. 130 barn EMA

11 Asyl i Norge 550 EMA i 2008 Norge vil motta omtrent 0.09% 60% vil få avslag Se på Sverige

12 Asylprosessen i Norge Barnefagelig kompetanse i alle ledd av asylprosessen Fysisk og psykisk helsehjelp til alle barn Eget intervju og individuell behandling av barns søknad

13

14 Regjeringens 13 tiltak 03.09.08: Jens Stoltenberg legger frem tiltak for å stramme inn asylpolitikken 13 tiltak SV uenig i 8 av tiltakene, SP veldig splittet

15 Regjeringens 13 tiltak ”Norge har, ved siden av Nederland, hatt den største økningen av asylankomster i Europa i 2008. Hittil i år er det kommet mer enn dobbelt så mange asylsøkere som på samme tid i fjor. 60 % av søkerne får avslag. Mens det i 2007 kom 6 500 asylsøkere, ligger vi nå an til å få om lag 15 000 asylsøkere i år. Bakgrunnen for dette er utviklingen i asylsøkernes hjemland. Men også hvordan norsk asylpolitikk oppfattes utad, spesielt i forhold til sammenlignbare land som Sverige, synes å ha stor betydning for å forklare fordelingen av asylsøkere mellom ulike europeiske land” Regjeringens hjemmeside, 03.09.08

16 Regjeringens 13 tiltak "Regjeringen strammer nå inn asylpolitikken, siden flyktningproblemet i verden er større enn hva det er lagt opp til i det norske statsbudsjettet. Asyltilstrømningene er nå så ukontrollert at den nærmer seg 2002-nivået. Vi husker jo alle 2002 - aldri mer 2002! Jeg tror det nå er snakk om at vi er opp i 15000 asylsøkere, som er forferdelig mange. Til sammenligning kan jeg nevne at på Ullevål på lørdag kom 17000 tilskuere for å se Norge-Island, og det var skuffende få” Knut Nærum, Nytt på Nytt 12.09.08

17 Regjeringens 13 tiltak Tiltak som bryter med FNs barnekonvensjon: –Tiltak 4: Dublin 2 –Tiltak 5: Familiegjenforening –Tiltak 6: Midlertidig oppholdstillatelse –Tiltak 13: Hurtigløp for visse grupper

18 Hva kan du gjøre? Bli med eller starte lokallag

19 Hvor har vi lokallag? Bodø Mo i Rana Trondheim Molde Oslo Lillehammer Drøbak Bergen Stavanger Sola Sandnes

20 Påvirke politikere lokalt Hva kan du gjøre? Påvirke politikere lokalt

21 Hva kan du gjøre? Aktiviteter for barn på mottak

22 www.press.no For mer informasjon www.press.no


Laste ned ppt "Brudd på Barnekonvensjonen Asylbarn diskrimineres i forhold til norske barn Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Tilstandene på norske asylmottak Hvorfor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google