Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvorfor jobber PRESS med asyl?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvorfor jobber PRESS med asyl?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hvorfor jobber PRESS med asyl?
Brudd på Barnekonvensjonen Asylbarn diskrimineres i forhold til norske barn Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) Tilstandene på norske asylmottak

3 Art.14, Menneskerettighetserklæringen av 1948.
Asyl er en menneskerettighet ”Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse” Art.14, Menneskerettighetserklæringen av 1948.

4 Hva er en flyktning? Hva er en flyktning
En flyktning er en person som har fått flyktningstatus fra FNs Høykommissær for flyktninger (kvoteflyktning) En person som blir forfulgt p.g.a politisk orientering eller religion ”Asyl” betyr fristed for forfulgte

5 Hva er en innvandrer? Alle mennesker som har kommet selv til Norge, eller der begge foreldrene er av utenlandsk opprinnelse. Annengenerasjons innvandrere

6 En annengenerasjons innvandrer

7 Flyktningsituasjonen i verden
42 millioner mennesker på flukt i verden Fleste parten er internt fordrevne Pakistan, Iran, Syria og Palestina

8 Barn på flukt Barn har rett til å søke asyl!
”Barn som søker flyktningstatus eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp. Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er alene til å bli gjenforent med sine foreldre” Art.23 FNs barnekonvensjon

9 Barn på flukt Barn på flukt 20 millioner barn på flukt
Pga krig eller konflikt, naturkatastrofer, fattigdom og nød. retten til utdanning, trygg oppvekst og en statlig beskyttelse mot vold og overgrep

10 EMA EMA Gjennomsnittlig tid på flukt 2 år
78% av EMA har opplevd krig på nært hold Hvalstad asylmottak for EMA under 15 år Ca. 130 barn

11 Asyl i Norge Asyl i Norge 550 EMA i 2008 Norge vil motta omtrent 0.09%
60% vil få avslag Se på Sverige

12 Asylprosessen i Norge Barnefagelig kompetanse i alle ledd av asylprosessen Fysisk og psykisk helsehjelp til alle barn Eget intervju og individuell behandling av barns søknad

13

14 Regjeringens 13 tiltak : Jens Stoltenberg legger frem tiltak for å stramme inn asylpolitikken 13 tiltak SV uenig i 8 av tiltakene, SP veldig splittet

15 Regjeringens 13 tiltak ”Norge har, ved siden av Nederland, hatt den største økningen av asylankomster i Europa i Hittil i år er det kommet mer enn dobbelt så mange asylsøkere som på samme tid i fjor. 60 % av søkerne får avslag. Mens det i 2007 kom 6 500 asylsøkere, ligger vi nå an til å få om lag 15 000 asylsøkere i år. Bakgrunnen for dette er utviklingen i asylsøkernes hjemland. Men også hvordan norsk asylpolitikk oppfattes utad, spesielt i forhold til sammenlignbare land som Sverige, synes å ha stor betydning for å forklare fordelingen av asylsøkere mellom ulike europeiske land”  Regjeringens hjemmeside,

16 Regjeringens 13 tiltak "Regjeringen strammer nå inn asylpolitikken, siden flyktningproblemet i verden er større enn hva det er lagt opp til i det norske statsbudsjettet. Asyltilstrømningene er nå så ukontrollert at den nærmer seg 2002-nivået. Vi husker jo alle aldri mer 2002! Jeg tror det nå er snakk om at vi er opp i asylsøkere, som er forferdelig mange. Til sammenligning kan jeg nevne at på Ullevål på lørdag kom tilskuere for å se Norge-Island, og det var skuffende få” Knut Nærum, Nytt på Nytt

17 Regjeringens 13 tiltak Tiltak som bryter med FNs barnekonvensjon:
Tiltak 4: Dublin 2 Tiltak 5: Familiegjenforening Tiltak 6: Midlertidig oppholdstillatelse Tiltak 13: Hurtigløp for visse grupper

18 Hva kan du gjøre? Bli med eller starte lokallag

19 Hvor har vi lokallag? Bodø Mo i Rana Trondheim Molde Oslo Lillehammer
Drøbak Bergen Stavanger Sola Sandnes

20 Påvirke politikere lokalt
Hva kan du gjøre? Påvirke politikere lokalt Påvirke politikere lokalt

21 Aktiviteter for barn på mottak
Hva kan du gjøre? Aktiviteter for barn på mottak

22 For mer informasjon


Laste ned ppt "Hvorfor jobber PRESS med asyl?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google