Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.11.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.2010 Buskerudbyen – parkering Presentasjon av sluttrapport - november 2010 Bjørn Haakenaasen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.11.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.2010 Buskerudbyen – parkering Presentasjon av sluttrapport - november 2010 Bjørn Haakenaasen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.11.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.2010 Buskerudbyen – parkering Presentasjon av sluttrapport - november 2010 Bjørn Haakenaasen 1

2 ° Buskerudbyen_P | 22.10.2010 Parkering i sentrum - oversikt KongsbergHokksundMjøndalenDrammenLierbyen Sum pl Herav innfarts- plasser 3.850 220 950 170 960 185 4.500 370 450 - Privat skilt 55 %30 %10 %73 %65 % Offentlig skilt 36 %70 %60 %27 %35 % Ingen skilt 9 %-30 %-5 % 21.09.2010 2 Innbyggere i kommunen25.00017.00023.00063.00023.500

3 Parkering er… Næringspolitikk – plasser gir tilgjengelighet til handel og service i bysentra og utenfor Transport- og miljøpolitikk – plasser gir grunnlag for bilbruk og reisevaner Byutvikling – parkering er en premiss for arealbruken Business – avgiftsparkering gir inntekter Estetikk - asfalterte plasser og parkerte biler preger byer og tettsteder 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.20103

4 Kommunens roller og virkemidler Kommunen er gitt muligheten til å utøve parkeringsmyndighet – gir både muligheter og ansvar. Grunnlag: Parkeringsforskriften. Kommunen styrer utbyggingen og kan sette krav til parkerings- dekning, utforming av p-anlegg mv. Grunnlag: Plan og bygningsloven. Kommunen er grunneier Kommunen er næringsaktør i parkering (Kongsberg, Drammen) Viktig å unngå rolleblanding 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.20104

5 Status i kommunene Kongsberg og Drammen Profesjonelle, høy kompetanse, har virkemidlene Forretningsdrift i konkurranse med private Restriksjoner på parkering i dag - men i ulik grad Øvre Eiker og Nedre Eiker Mangler kompetanse og virkemidler Fri parkering i praksis Lier Mangler kompetanse og egne virkemidler ”Uortodoks” bruk av privatrettslige virkemidler 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.20105

6 Belønningsordningen 2010-2013 (1) Mål: 5 % trafikkreduksjon i rush Kongsberg og Drammen: Fokus på arbeidsreiser: skjer i rush, da veisystemet er mest belastet gir arealbeslag i byene på daglig basis gir fremmedparkering i boligområder konkurrerer med kundene om besøksplasser har lavt personbelegg og lav ”lastfaktor” reisemåte kan påvirkes (bundne reisemål) Tidsperspektiv 2010-2013 krever rask handling! 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.20106

7 Belønningsordningen 2010-2013 (2) Mål: 5 % trafikkreduksjon i rush Eikerkommunene og Lier: Økt fokus på parkering i det daglige Ta ansvar – søke delegert myndighet Interkommunalt samarbeid Mer sårbare for handelskonkurranse utenfra Tidsperspektiv: Krever mer tid for å få målbar effekt 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.20107

8 Forslag Eikerkommunene og Lier (1) Strakstiltak 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.20108

9 Forslag Eikerkommunene og Lier (2) Tiltak 2010-13 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.20109

10 Forslag Eikerkommunene og Lier (3) Tiltak med effekt på lengre sikt 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.201010

11 Forslag Kongsberg og Drammen (1) Strakstiltak 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.201011

12 Forslag Kongsberg og Drammen (2) 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.201012 Tiltak 2010-2013

13 Forslag Kongsberg og Drammen (3) Tiltak med effekt på lengre sikt 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.201013

14 EFFEKT i perioden 2010-2013 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.201014

15 Andre tema Innfartsparkering – innordnes i kommunens parkeringspolitikk – plasser ved bystasjoner behandles som annen arbeidsparkering Bruk av PBL – normer, frikjøp, Byplanmessige sider, fellesanlegg framfor spredt mv Organisering av p-virksomheten – avgjørende for framtidig styring Ny parkeringsforskrift viktig De mindre kommunene kan bruke parkeringsskive eller avgift Kjøpesentrene – må handle ved utvidelse / omregulering Lastebilparkering – et ansvar for næringen og vegvesenet 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.201015

16 Takk for oppmerksomheten 21.09.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.201016


Laste ned ppt "18.11.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.2010 Buskerudbyen – parkering Presentasjon av sluttrapport - november 2010 Bjørn Haakenaasen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google