Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.11.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.2010 Buskerudbyen – parkering Presentasjon av sluttrapport - november 2010 Bjørn Haakenaasen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.11.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.2010 Buskerudbyen – parkering Presentasjon av sluttrapport - november 2010 Bjørn Haakenaasen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 ° Buskerudbyen_P | Buskerudbyen – parkering Presentasjon av sluttrapport - november 2010 Bjørn Haakenaasen 1

2 ° Buskerudbyen_P | Parkering i sentrum - oversikt KongsbergHokksundMjøndalenDrammenLierbyen Sum pl Herav innfarts- plasser Privat skilt 55 %30 %10 %73 %65 % Offentlig skilt 36 %70 %60 %27 %35 % Ingen skilt 9 %-30 %-5 % Innbyggere i kommunen

3 Parkering er… Næringspolitikk – plasser gir tilgjengelighet til handel og service i bysentra og utenfor Transport- og miljøpolitikk – plasser gir grunnlag for bilbruk og reisevaner Byutvikling – parkering er en premiss for arealbruken Business – avgiftsparkering gir inntekter Estetikk - asfalterte plasser og parkerte biler preger byer og tettsteder ° Buskerudbyen_P |

4 Kommunens roller og virkemidler Kommunen er gitt muligheten til å utøve parkeringsmyndighet – gir både muligheter og ansvar. Grunnlag: Parkeringsforskriften. Kommunen styrer utbyggingen og kan sette krav til parkerings- dekning, utforming av p-anlegg mv. Grunnlag: Plan og bygningsloven. Kommunen er grunneier Kommunen er næringsaktør i parkering (Kongsberg, Drammen) Viktig å unngå rolleblanding ° Buskerudbyen_P |

5 Status i kommunene Kongsberg og Drammen Profesjonelle, høy kompetanse, har virkemidlene Forretningsdrift i konkurranse med private Restriksjoner på parkering i dag - men i ulik grad Øvre Eiker og Nedre Eiker Mangler kompetanse og virkemidler Fri parkering i praksis Lier Mangler kompetanse og egne virkemidler ”Uortodoks” bruk av privatrettslige virkemidler ° Buskerudbyen_P |

6 Belønningsordningen (1) Mål: 5 % trafikkreduksjon i rush Kongsberg og Drammen: Fokus på arbeidsreiser: skjer i rush, da veisystemet er mest belastet gir arealbeslag i byene på daglig basis gir fremmedparkering i boligområder konkurrerer med kundene om besøksplasser har lavt personbelegg og lav ”lastfaktor” reisemåte kan påvirkes (bundne reisemål) Tidsperspektiv krever rask handling! ° Buskerudbyen_P |

7 Belønningsordningen (2) Mål: 5 % trafikkreduksjon i rush Eikerkommunene og Lier: Økt fokus på parkering i det daglige Ta ansvar – søke delegert myndighet Interkommunalt samarbeid Mer sårbare for handelskonkurranse utenfra Tidsperspektiv: Krever mer tid for å få målbar effekt ° Buskerudbyen_P |

8 Forslag Eikerkommunene og Lier (1) Strakstiltak ° Buskerudbyen_P |

9 Forslag Eikerkommunene og Lier (2) Tiltak ° Buskerudbyen_P |

10 Forslag Eikerkommunene og Lier (3) Tiltak med effekt på lengre sikt ° Buskerudbyen_P |

11 Forslag Kongsberg og Drammen (1) Strakstiltak ° Buskerudbyen_P |

12 Forslag Kongsberg og Drammen (2) ° Buskerudbyen_P | Tiltak

13 Forslag Kongsberg og Drammen (3) Tiltak med effekt på lengre sikt ° Buskerudbyen_P |

14 EFFEKT i perioden ° Buskerudbyen_P |

15 Andre tema Innfartsparkering – innordnes i kommunens parkeringspolitikk – plasser ved bystasjoner behandles som annen arbeidsparkering Bruk av PBL – normer, frikjøp, Byplanmessige sider, fellesanlegg framfor spredt mv Organisering av p-virksomheten – avgjørende for framtidig styring Ny parkeringsforskrift viktig De mindre kommunene kan bruke parkeringsskive eller avgift Kjøpesentrene – må handle ved utvidelse / omregulering Lastebilparkering – et ansvar for næringen og vegvesenet ° Buskerudbyen_P |

16 Takk for oppmerksomheten ° Buskerudbyen_P |


Laste ned ppt "18.11.2010 ° Buskerudbyen_P | 22.10.2010 Buskerudbyen – parkering Presentasjon av sluttrapport - november 2010 Bjørn Haakenaasen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google