Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vestfolds fortrinn Klima og natur, kulturhistorie Urbant Variert arbeidsmarked Kort vei til Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vestfolds fortrinn Klima og natur, kulturhistorie Urbant Variert arbeidsmarked Kort vei til Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vestfolds fortrinn Klima og natur, kulturhistorie Urbant Variert arbeidsmarked Kort vei til Oslo

2 Status Sterk befolkningsvekst (det mest populære bofylket) Stor etterspørsel etter areal i kystsone og bynære områder Stor aktivitet innen bygg og samferdsel

3 Bygges verdifulle arealer ned i kommunene Avhengig av hvem man spør Rimelig god styring i strandsonen Allmenhetens ferdsel Befolkningsveksten må håndteres

4 Plass til flere Gal håndtering av veksten vil gjøre at vi sager over den grenen vi sitter på Det er plass til mange flere forutsatt at vi utvikler Vestfold riktig

5 Styrt fordeling av befolkning ? – Noen rammebetingelser Jernlovene –Folk velger selv hvor de vil bo –Bilen har flere fortrinn enn mange liker å innse Kommunestruktur og lokaldemokrati, ikke lett å være enig over lang tid Fra distrikt til by Store byer har vanligvis større tiltrekningskraft enn små byer (pendling til Oslo) Reguleringer og arealbegrensninger i kystsonen, høye priser, gir muligheter for innlandskommunene

6 Tette strukturer, plass til mange Fortsatt streng forvaltning av kystsone og viktige jordressurser …….. ”arvesølvet” Sats på senterutvikling, urbane kvaliteter med høy arealutnyttelse Indre del av Vestfold konkurransedyktig på pris, større tomter, attraktive friluftsområder, mulighet for husdyrhold osv.

7 Transport og areal Uten kollektivsatsning blir styringen av byutviklingen vanskelig Bysentrum som boligområder, næring og handel i utkantene (trenden har startet) Utviklingen av kollektivsatningen avgjør strukturene i årene som kommer – uten kollektiv - en spredt bilbasert struktur –Sterk kollektiv – sentrene kan overleve med både bolig og næring Å være en del av ”stor - oslos” arbeidsmarked er en fordel, sats på raskere kommunikasjon (jernbane)

8 Jernbane og E18 Ny utvidelse av ny E18 om få år? Skal veksten videre taes på tog eller nye store veianlegg?

9 Strandsonen Prognose: fortsatt sterkt vern Todelt forvaltning

10 Jordbruksarealene Prognose: nye markagrenser på linje med strandsonen Todelt forvaltning

11 Næringsarealer Vestfold ikke dårlig Samarbeid viktig, selskapsskatten ?

12 Forsvarseiendommene Friluftsliv Torp

13 En plan må følges, ellers er det vanskelig å styre utviklingen, dette er viktigere i pressområder enn i marginalområder

14 Lokalt/nasjonalt - forholdet mellom stat og kommune Systemforståelse Ulike politiske ståsted – finne løsninger mellom det lokale og den nasjonale Ikke mer katolsk enn paven

15 Hva så? Vil fortsatt være et område med høy temperatur Tror ikke det nasjonale nivået vil abdisere i arealpolitikken ”Vestfoldmiljøet” er dialogbasert. Dialog er trolig bedre enn eksempelvis å overføre disp. saker til staten Dette fungerer ganske bra i Vestfold Det er hyggelig å samarbeide med dere i kommunevestfold

16 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Vestfolds fortrinn Klima og natur, kulturhistorie Urbant Variert arbeidsmarked Kort vei til Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google