Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handel - utviklingsprosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handel - utviklingsprosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Handel - utviklingsprosjekt
Forslag til forskningsprosjekt for handel – framtidens byer 9.mars 2009 Handel - utviklingsprosjekt

2

3 Gjeldende politikk i Trondheim
Kjøpesentre over 3000 m2 i Midtbyen og avlastningssentrene Handel i nærsentre tilpasses senterets størrelse og omland – gangavstand Utfordring: For mye handel i avlastningssentrene Hvordan regulere? Hva er passe mye?

4 Utfordringer Hvor mye handel kan tillates hvor?
Eksterne kjøpesentre kontra sentrum og nærsentre Kjøpesenterstoppen; fylkesdelplan Hvor mye handel kan tillates hvor? Hvordan gjøre handelsanalyser?

5 MÅL: Beslutningsrelevant kunnskap Problemstilling Hvordan påvirker lokalisering av handel transportmønster og klimagassutslipp? Hvor mye ny handel bør tillates etablert i en region? Hvordan vil et nytt handelstilbud påvirke byens etablerte tilbud? Hvor mye ny trafikk vil et nytt handelstilbud skape, og hva slags trafikk blir det? Hvilke klimautslipp følger med transportene?

6 Kunnskap om handlevaner
Hvordan varierer handlevanene med tilbudets størrelse tilbudets sammensetning tilbudets beliggenhet den handlendes bosted Eksempel: Bilbrukere ved City Syd og Valentinlyst

7 Prosjektforslag til storbyforsk
Omfattende forskningsprosjekt Program for storbyretta forskning har finansiert forprosjekt med ,- Oppsummering av eksisterende kunnskap Utvikling og konkretisering av prosjektet Prosjektledelse og rapportering

8 Finansiering også fra FB
Utvider forprosjektet: Oppsummering av byenes praksis Oppsummering av eksisterende kunnskap Utvikling av klimagassregnskap Konkretisering av videre utviklingsarbeid Gjennomføres i 2009

9 Forslag til prosjekt 2009 Kilder: Program for storbyforskning: 320.000
Framtidens byer: Forslag til prosjekt 2009 Ressurs (månedsverk) Kostnad (1000 kr) Oppsummering av byenes praksis 1,5 240 Oppsummering av eksisterende kunnskap 1 160 Utvikling av klimagassregnskap Utvikling og konkretisering av videre prosjekt 0,5 80 Prosjektledelse og formidling Sum 4,5 720

10 Handelsanalyser i storbyene i dag
Hvordan håndteres lokalisering av handel? Hvordan håndteres utbyggingsplaner for handel i dag? Hva slags analyser gjennomføres, og hvor beslutningsrelevante er de? Mål: Finne fram til hensiktsmessige metoder og grunnlagsdata

11 Kunnskap om reisevaner
Samle og få oversikt over eksisterende kunnskap Nye analyser av eksisterende reisevaneundersøkelser Handlereiser: Reisemiddelfordeling Reiselengde Start- og endepunkt (fra bolig, arbeidsplass) Flere handleturer i en turkjede? Hva slags ny kunnskap/undersøkelser trengs? Rema/ultra-hypotesen

12 Handelsanalysemodell
Planforslag: Utvikling av m2 ny handel på Lade/Leangen 1/3 av potensialet i planen: Utvikling av m2 ny handel på Lade/Leangen Handelsanalysemodellen dokumenterer effekter på handel i resten av byen /regionen Særlig fokus på effekter i Midtbyen

13 Reisemiddelfordeling og CO2
Modell etablert, utvikla og mye brukt i Trondheim Befolkningsdata, arbeidsplassdata, reisevaner, handelsstatistikk og prognoser Etableres nå: Oslo/Akershus (april) Haugesund (mai) Utvikling: Reisemiddelfordeling Klimagassregnskap

14 Formidling og rapportering
Rapportskriving Formidling i ATP-nettverket i Framtidens byer Nettverk for brukere av ATP-modellen Artikkel i Samferdsel Hjemmesider Utprøving av klimagassmodell i flere byer?


Laste ned ppt "Handel - utviklingsprosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google