Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handel - utviklingsprosjekt Forslag til forskningsprosjekt for handel – framtidens byer 9.mars 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handel - utviklingsprosjekt Forslag til forskningsprosjekt for handel – framtidens byer 9.mars 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handel - utviklingsprosjekt Forslag til forskningsprosjekt for handel – framtidens byer 9.mars 2009

2

3 Gjeldende politikk i Trondheim Kjøpesentre over 3000 m 2 i Midtbyen og avlastningssentrene Handel i nærsentre tilpasses senterets størrelse og omland – gangavstand Utfordring: – For mye handel i avlastningssentrene – Hvordan regulere? – Hva er passe mye?

4 Utfordringer Eksterne kjøpesentre kontra sentrum og nærsentre Kjøpesenterstoppen; fylkesdelplan – Hvor mye handel kan tillates hvor? – Hvordan gjøre handelsanalyser?

5 Problemstilling  Hvor mye ny handel bør tillates etablert i en region?  Hvordan vil et nytt handelstilbud påvirke byens etablerte tilbud?  Hvor mye ny trafikk vil et nytt handelstilbud skape, og hva slags trafikk blir det?  Hvilke klimautslipp følger med transportene? MÅL: Beslutningsrelevant kunnskap Hvordan påvirker lokalisering av handel transportmønster og klimagassutslipp?

6 Kunnskap om handlevaner Hvordan varierer handlevanene med tilbudets størrelse tilbudets sammensetning tilbudets beliggenhet den handlendes bosted Eksempel: Bilbrukere ved City Syd og Valentinlyst

7 Prosjektforslag til storbyforsk Omfattende forskningsprosjekt Program for storbyretta forskning har finansiert forprosjekt med 320.000,- – Oppsummering av eksisterende kunnskap – Utvikling og konkretisering av prosjektet – Prosjektledelse og rapportering

8 Finansiering også fra FB Utvider forprosjektet: Oppsummering av byenes praksis Oppsummering av eksisterende kunnskap Utvikling av klimagassregnskap Konkretisering av videre utviklingsarbeid Gjennomføres i 2009

9 Forslag til prosjekt 2009 Ressurs (månedsverk) Kostnad (1000 kr) Oppsummering av byenes praksis1,5240 Oppsummering av eksisterende kunnskap1160 Utvikling av klimagassregnskap1160 Utvikling og konkretisering av videre prosjekt0,580 Prosjektledelse og formidling0,580 Sum4,5720 Kilder: Program for storbyforskning: 320.000 Framtidens byer: 400.000

10 Handelsanalyser i storbyene i dag Hvordan håndteres lokalisering av handel? Hvordan håndteres utbyggingsplaner for handel i dag? Hva slags analyser gjennomføres, og hvor beslutningsrelevante er de? Mål: Finne fram til hensiktsmessige metoder og grunnlagsdata

11 Kunnskap om reisevaner Samle og få oversikt over eksisterende kunnskap Nye analyser av eksisterende reisevaneundersøkelser Handlereiser: – Reisemiddelfordeling – Reiselengde – Start- og endepunkt (fra bolig, arbeidsplass) – Flere handleturer i en turkjede? Hva slags ny kunnskap/undersøkelser trengs? Rema/ultra-hypotesen

12 Handelsanalysemodell Planforslag: Utvikling av 130.000 m 2 ny handel på Lade/Leangen 1/3 av potensialet i planen: Utvikling av 40.000 m 2 ny handel på Lade/Leangen Handelsanalysemodellen dokumenterer effekter på handel i resten av byen /regionen Særlig fokus på effekter i Midtbyen

13 Reisemiddelfordeling og CO 2 Modell etablert, utvikla og mye brukt i Trondheim – Befolkningsdata, arbeidsplassdata, reisevaner, handelsstatistikk og prognoser Etableres nå: – Oslo/Akershus (april) – Haugesund (mai) Utvikling: – Reisemiddelfordeling – Klimagassregnskap

14 Formidling og rapportering Rapportskriving Formidling i ATP-nettverket i Framtidens byer Nettverk for brukere av ATP-modellen Artikkel i Samferdsel Hjemmesider Utprøving av klimagassmodell i flere byer?


Laste ned ppt "Handel - utviklingsprosjekt Forslag til forskningsprosjekt for handel – framtidens byer 9.mars 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google