Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parkeringspolitikk i Bergen •Disposisjon –Om Bergen –Parkeringspolitikk –Bergen Parkeringsselskap KF sin rolle i parkeringspolitikken –Om Bergen Parkeringsselskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parkeringspolitikk i Bergen •Disposisjon –Om Bergen –Parkeringspolitikk –Bergen Parkeringsselskap KF sin rolle i parkeringspolitikken –Om Bergen Parkeringsselskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Parkeringspolitikk i Bergen •Disposisjon –Om Bergen –Parkeringspolitikk –Bergen Parkeringsselskap KF sin rolle i parkeringspolitikken –Om Bergen Parkeringsselskap KF •Organisasjon •Produkter –Parkeringsbussen

2 Om Bergen

3 •Ca 235.000 innbyggere •Komprimert sentrum •Mye handel skjer utenfor sentrum- i handlesentre •Ønskelig å legge til rette for et vitalt sentrum samtidig som skadevirkninger av bilisme reduseres

4 Parkeringspolitikk i Bergen Ikke slik!

5 Mål for parkeringspolitikken i Bergen Fra måldokumentet: •Bergen Kommune skal utøve en langsiktig parkeringspolitikk som er samordnet med behovene for verdiskaping innen nærings-og kulturliv, samtidig som en skal ivareta og tilfredsstille miljørettet areal-og transportpolitikk. Parkeringspolitikken skal bidra til god tilgjengelighet i Bergen sentrum

6 Virkemidler •Prising av parkering (ABS-prinsippet) •Reduksjon av overflateparkering •Miljøforbedringer –Boligsoneordning –P-tilbud for forflytningshemmede •Park-and-ride –løsninger •P-buss-konseptet evt. utvides

7 Bergen Parkeringsselskap KF •Ca 30 år gammel særbedrift, ble et kommunalt foretak i 2003 •68 ansatte, ca 95 mio kr i omsetning •Driver beskyttet og konkurranseutsatt virksomhet •Er den helt sentrale aktøren i forhold til parkering i Bergen

8 Visjon fra markedsplanen Bergen Parkeringsselskap KF skal være den foretrukne leverandør av parkeringstjenester i Bergensregionen. Markedsplan 2004-2006: Planlagt økning i omsetning og befesting av markedsposisjonen

9 Oppgaver •Tildeler p-kort til forflytningshemmede •Forvalter boligsoneordningen •Bygger p-hus for beboere •Drifter p-hus for beboere •Bygger ordinære p-hus: avgiftsparkering •Drifter p-hus

10 Oppgaver •Drifter p-teknisk utstyr for alle typer p-anlegg •Driver p-buss •Ilegger gebyr ved parkeringsovertredelser •Veileder publikum ifht. parkering •Driver bobilparkering i sommerhalvåret •Gjennomfører tauing av uregistrerte kjøretøy •Arbeider i forhold til utvikling av p-politikk for byen •Utvikle park-and-ride løsninger

11 Bergen-særegen bebyggelse

12

13 Boligsoneparkering i bykjernen •Beboere og næringsdrivende i sentrum kan kjøpe boligsonekort •Kr 130 pr måned •Gir rettighet til å stå parkert på anviste boligsoneplasser •Pengene som innbetales går til boligsonefonds. •Boligsonefonds er finansieringsgrunnlaget for p-hus for beboere i sentrum •Pris for fast plass i boligsoneanlegg: 430 kr pr måned

14 P-hus •Bergen Parkeringsselskap KF eier og driver 8 p-hus. Totalt antall plasser i P-hus ca 3200 •Ca 600 plasser i andre p-anlegg. •BP KF drifter 400 av de private plassene •Bygges nå et sentralt anlegg- Klostergarasjen med 600 plasser. AS. Bergen Kommune er gjennom BP majoritetseier BP skal drifte anlegget

15 P-hus i Bergen

16 ByGarasjen og P-bussen

17 Vi legger til rette for fremkommelighet og forbedret miljø

18 P-bussen

19 •Et gratis busstilbud for alle reisende •Avgang hvert 10 minutt. Kontinuerlig. •I drift hver dag mellom kl. 07.00-21.00 •Bringer reisende fra ”utkanten” av sentrum til kjernen i sentrum •Binder sammen flere p-anlegg og hovedanlegg for kollektivtrafikk •En enorm suksess •Fulle busser hele tiden •99% av kundene er fornøyd med tilbudet


Laste ned ppt "Parkeringspolitikk i Bergen •Disposisjon –Om Bergen –Parkeringspolitikk –Bergen Parkeringsselskap KF sin rolle i parkeringspolitikken –Om Bergen Parkeringsselskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google