Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Ny parkeringspolitikk ved NTNU Status - november 2013 LOSAM UL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Ny parkeringspolitikk ved NTNU Status - november 2013 LOSAM UL."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Ny parkeringspolitikk ved NTNU Status - november 2013 LOSAM UL

2 2 Bakgrunn •Siden 2009 er det arbeidet med ny parkeringsordning for NTNUs Campuser, dels grunnet manglende formell godkjenning av «oblatordningen», dels som følge av NTNUs ønske om å ta et større ansvar for det ytre miljøet, jf miljøambisjonen: «NTNU skal tilrettelegge for at ansatte og studenter kan velge et miljøvennlig transportmiddel i sin daglige reise til og fra universitetsområdene.» •Våren 2012 diskuteres saken i dekanmøte og det opprettes en gruppe med fakultetsrepresentanter og tillitsvalgte som beskriver ønskede tiltak, så som: •formalisere privatrettslig skiltplan •etablere sikrere sykkelparkering og garderobeløsninger •bil-pool for tjenestekjøring •bedre parkeringsmuligheter for besøkende, El-bil og MC •prioritere enkelte ansatte-grupper til parkering nært arbeidsplassen •innføre avgifts for parkering også for ansatte Kunnskap for en bedre verden

3 3 Tiltaksplan - status •Foreslåtte regulering/skiltplan er muntlig godkjent, formelt vedtak gjenstår •Nytt forslag til skiltplan for Gløshaugen innebærer bla: •økning i plasser for besøkende •ladeplasser for el-bil plasser vil økes betydelig •etablering av nye sykkelparkeringer •nye Handikap-plasser og nye MC plasser •omgjøring av ordinære P-plasser til korttid, HC MC •etablering av ny soneinndeling for ansatte med spesielle behov •På øvrige campuser videreføres dagens antall plasser/kategorier, dog økning av el-bil ladeplasser •Etter vedtak om privatrettslig regulering bestemmer NTNU selv antall p-plasser, og kan fjerne eller legge til p-plasser etter behov Alle som ønsker kan få parkere! Kunnskap for en bedre verden

4 4 Forslag til soneinndeling på Gløshaugen for besøkende og for ansatte med særskilt behov for å parkere nært arbeidsplassen - Sone A og B har avgifts-plasser for besøkende (minst kommunal takst) - Sone A og B er også avgifts-plasser for ansatte og studenter med særskilt behov for nærparkering (NTNU-takst) - Sone C og D er avgifts-plasser for ansatte og studenter (NTNU-takst), og for besøkende (minst kommunal takst)

5 5 Tiltaksplan - status •Det er igangsatt arbeid både med sykkelparkering og garderober. •Tre garderobeanlegg ferdigstilles før årsskifte, Dragvoll blir klar mars 2014. •Fire sykkelparkeringer operative før jul, 3 Gløshaugen og 1 Kalvskinnet. Sykkelparkering på øvrige campus igangsettes våren 2014 •Det er klargjort til innkjøp av 10 nye tjenestebiler, men bestilling er ikke iverksatt •Det arbeides med å bedre rutetilbud, osv i samarbeid med Miljøpakken •Betaling tenkes innført fra 1.5.2014. - Gløshaugen og Kalvskinnet, ansatte og studenterkr 500 pr. mnd, besøkende kommunal takst - Tyholt og Dragvoll, ansatte, studenter og besøkende kr 250 pr. mnd •Lettvinte og fleksible betalingsmetoder skal etableres, app blir hovedløsning Kunnskap for en bedre verden

6 6 Veien videre … •Tiltaksplan og statusrapport legges frem for rektorat og dekanmøte •Behandling i SESAM, bla regler for parkering nært arbeidsplassen. •Kommunikasjonsplan for nye parkeringsordning (1) ordinær informasjon gjennom linjeorganisasjonen slik at ledere og ansatte er kjent med hva dette innebærer, og hvilke konsekvenser det har for den enkelte. Oppfølging med tilbud om info i ledermøter osv (2) direkte henvendelse til de som i dag har parkeringstillatelser og hvordan de skal forholde seg for å søke om fortsatt parkering osv. (3) løpende informasjon på Intranettet med lett tilgjengelig informasjon og hjelp, fakta-ark, ofte stilte spørsmål osv. Kunnskap for en bedre verden


Laste ned ppt "1 Ny parkeringspolitikk ved NTNU Status - november 2013 LOSAM UL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google