Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverstrategi og ledelse i Elverum kommune v/Arbeidsgruppa for arbeidsgiverstrategi i Elverum kommune For KS-nettverkssamling 12.05.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverstrategi og ledelse i Elverum kommune v/Arbeidsgruppa for arbeidsgiverstrategi i Elverum kommune For KS-nettverkssamling 12.05.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverstrategi og ledelse i Elverum kommune v/Arbeidsgruppa for arbeidsgiverstrategi i Elverum kommune For KS-nettverkssamling 12.05.2016

2 Mandatet gir oss retning for organisering…  Mandat utarbeidet av arbeidsgruppa, vedtatt i formannskapet => arbeidsgruppe med prosjektleder  Arbeidsgruppe: Rådmann, en juridisk rådgiver, tre fra personalstaben (inkl. prosjektleder), en sektorleder, to hovedtillitsvalgte  Tidsplan => April, mai, juni kontakt med referansepersoner og – grupper. Høringsutkast klart i september, klart til behandling utg. 2016

3 ..og arbeid med forankring  Rådmann eier prosjektet og utnevner referansegrupper (står i mandatet)  Skolefaglig rådgiver og utviklingsveileder i PRO inkl. utnevnte medarbeidere (står i mandatet)  Rådmannens ledergruppe er utnevnt referansegruppe (av rådmann)  Vernetjenesten involveres i distribusjon av brev fra rådmannen (drøftet med HTVene)

4 Møte med referansegruppe ledere 11.4.2016  Definerer begrepene arbeidsgiverpolitikk, - strategi og «-policy»: Arbeidsgiver - - politikk - strategi- «policy» Planlegge, organisere, ledePrioritereVeivalg Taktikk Langsiktig plan for å nå målet Det vi pleier å gjøre, slik gjør vi det her, rutiner, retningslinjer, prosedyrer

5 Nåsituasjonen  Mye er på stell, men vi mangler en «rød tråd»  Styringsplattformen står seg, men ønsker trykk på nytenking og innovasjon  Vi trenger en grunnholdning som guider vår planlegging, organisering og ledelse! Denne grunnholdningen er vår arbeidsgiverpolitikk – en prioritert måte å planlegge, organisere, lede

6

7 «Hva nå»? prosjektleder  Strategi = En plan som skal bidra til å konkretisere og realisere arbeidsgiverpolitikken  Mål: Styringsplattformen skal gjenspeiles på alle nivåer i vår kommune, på tvers av sektorer  Felles referanseramme for politikere, ledere, tillitsvalgte og medarbeidere, med særlig fokus på leders rolle

8 Hva kjennetegner en arbeidsgiver med «Hjerterom»?  Medvirke til fornøyde medarbeidere og org. når sine mål gjennom planverk, innenfor rammer  Må være tydelige, skape arena for medvirkning  Raus og tydelig, skape tillit  Utfordringsbildet  Hjerterom

9 En arbeidsgiver med hjerterom viser respekt for medarbeideren utfra holdningen medvirkning skaper merverdi

10 FORDI  Det er i møte mellom bruker og medarbeider at opplevelsen av resultat skapes  Humankapitalen er den største ressursen vi forvalter i vår organisasjon  Det er gjennom delaktighet og medvirkning at medarbeideren kan utvikle seg, være innovativ, videreutvikle tjenesten og sin kompetanse, skape mening og indre motivasjon  Med disse punktene vil vi også forvalte de tre andre styringsmålene

11

12 Den ansattes forventning til arbeidsgiver/leder: Å være et forbilde og vise veg! («Dine handlinger taler så høyt at jeg hører ikke hva du sier»)

13 Arbeidsgiverpolitikk Respekt for medarbeideren Kompetanse og rekruttering Satser på de vi har og rekrutterer ut fra et definert bilde av det vi har og det vi trenger Arbeidsgiverstrategi «Fremoverlent sammen» Nytenking og innovasjon Nytt, nyttig og nyttiggjort Utvikle tjenestene til beste for bruker innenfor rådende rammer, sammen Holdninger og verdier preger våre handlinger hver dag på alle nivåer Strategisk verktøy: LEDELSEN Medvirkning og tillit Helsefremmen de arbeidsplasser via medvirkning i linjene

14 Ledelse som strategisk verktøy  Dette vil vi bevare!

15 God praksis kan alltid bli bedre

16 Innspill fra ledere og ansatte i forhold til opplevde behov  Rådmannens ledergruppe 09.05.2016  Ledergruppa samler innspill fra mellomlederne i sine sektorer i løpet av uke 20  Prosjektleder inviteres ved behov  Prosjektleder samler svar fra medarbeidere gjennom vernetjenesten  Arbeidsgruppa kategoriserer svarene og gir tilsvar innen utgangen av mai 2016

17 Innspill fra tilhørere  Takk for gode innspill og takk for oss!


Laste ned ppt "Arbeidsgiverstrategi og ledelse i Elverum kommune v/Arbeidsgruppa for arbeidsgiverstrategi i Elverum kommune For KS-nettverkssamling 12.05.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google