Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgiverrollen - politisk og administrativt Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgiverrollen - politisk og administrativt Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgiverrollen - politisk og administrativt Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk

2 Folkevalgte har mange roller - arbeidsgiverpolitikken er et styringsverktøy

3 Hovedutfordringer for kommuner og fylkeskommuner Evne til utvikling og nyskapning Tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft

4 Kommuneloven Kommunestyret er øverste myndighet i kommunen –Kommunestyret innehar det overordnede arbeidsgiveransvar og –myndighet –Kommunestyret er et kollektivt myndighetsorgan. Den enkelte folkevalgt har ikke arbeidsgivermyndighet –Kommunestyrer delegerer myndighet til administrasjonen for å gjennomføre vedtak og planer

5 Kommuneloven Rådmannen er administrasjonens øverste ansvarlige –Rådmannen svarer ovenfor kommunestyret (eller formannsskapet) for de vedtak og strategier kommunestyret har vedtatt. Administrasjonsutvalget er opprettet for å sikre dialog og medbestemmelse for de ansatte i overordnet styring av kommunen

6 Folkevalgte Rådmann/adm. Velge modell Levere premisser Skape valgmuligheter Presentere løsnings- alternativer Velge løsning Skissere finansieringsmåter Velge finansiering Evaluere resultat Gjennomføre løsning Ansvar, roller og oppgaver

7 Administrasjon Politikk

8 Problemstillinger Konflikter mellom politikere og administrasjon vil ofte kunne oppstå der: –det ikke er en klar arbeidsgiverpolitikk –det er uklare roller mellom politikere, ansatte og rådmannen –der beslutningsprosessene er uklare

9 Løsningsstrategier Kommunestyret bør vedta kommunens arbeidsgiverstrategi Rollene må være avklarte Beslutningsprosessen må være forutsigbar

10 En helhetlig arbeidsgiverstrategi De handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne hver dag Utgangspunkt i utfordringer og mål

11 Case; Langsiktig perspektiv på kvalitet og kompetanse i tjenestene KS/PAI 2010 Andel «ufaglærte» innen utvalgte sektorer i kommunene

12 Spesielt om rådmannens rolle De siste årene har 14 prosent av rådmennene sluttet – hvert år. Kvinner slutter etter kortere tid enn de mannlige kollegene. Hvorfor slutter de? 1.Oppnådd aldersgrense 2.Rekruttert til annen stilling 3.Hensyn til familie 4.Samarbeidsproblemer 5.Lønn

13 Ansettelse og oppsigelse av rådmannen Rådmannen ansettes av kommunestyret. Det er ikke adgang til å delegere denne oppgaven Rådmannen må derfor eventuelt sies opp av kommunestyret Rådmannen er hele kommunestyrets rådmann! Oppsigelsesvernet beskytter ikke mot mistillit

14 Hvordan forebygge mistillit? Rolleforståelse hos rådmann og folkevalgte Lederavtale Leder- evaluering Leder- evaluering

15


Laste ned ppt "Arbeidsgiverrollen - politisk og administrativt Anne-Cathrine Hjertaas Avdelingsdirektør KS arbeidsgiverpolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google