Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LANDSOMFATTENDE TILSYN 2015 TILSYN MED KOMMUNENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LANDSOMFATTENDE TILSYN 2015 TILSYN MED KOMMUNENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING."— Utskrift av presentasjonen:

1 LANDSOMFATTENDE TILSYN 2015 TILSYN MED KOMMUNENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

2 Hva er et landsomfattende tilsyn? Bestemmes sentralt hos Statens helsetilsyn som er vår oppdragsgiver for tilsyn Veileder Alle fylkesmenn i landet skal gjennomføre samme tilsynet Metodikk: systemrevisjon Ramme for gjennomføring, men vil i realiteten gjennomføres noe ulikt Revisjonslag i Buskerud: jurist, lege, vernepleier, sykepleier - revisjonsleder

3 Hva skal det føres tilsyn med? Helse- og omsorgstjenester til mennesker med diagnose utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig –Ikke barneboliger –Ikke de som har BPA –Ikke de som bor hos foreldre Ikke helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

4 Personlig assistanse – praktisk bistand, opplæring og støttekontakt –Egenomsorg –Tilsyn –Mulighet for aktivisering ut i fra egne interesser

5 Helsetjenester –Hjemmesykepleie eller andre ansatte tilknyttet boliger –Hvordan kommunen sikrer oppfølging fra fastlege og spesialisthelsetjenesten –Legemiddelhåndtering –Tilgang til medisinske undersøkelser og behandling

6 Krav til dokumentasjon Kommunen en plikt til å dokumentere at tjenestene som ytes etter helse- og omsorgstjenesteloven er forsvarlige jf. § 4-1 og § 5-10

7 Krav til forsvarlig gjennomføring Personlig assistanse –Brukermedvirkning og kommunikasjon –God praksis – meningsfylt innhold og god kvalitet –Tilstrekkelig bemanning –Tilstrekkelig kompetanse –Systematisk tjenesteutøvelse av personlig assistanse Vedtak, planer og rutiner Dokumentasjon Styring Oppfølging fra ledelsens side

8 Helsetjenester –Legemiddelhåndtering –Oppfølging etter legekonsultasjon Under konsultasjonen Kunnskap om bruker Systematiske observasjoner Journal og registreringer –Rutiner som sikrer adekvat oppfølging og kompetanse knyttet til sykdomsrisiko og symptomer –Helsehjelp ved akutte tilstander –Tilgang til medisinske undersøkelser og behandling

9 Risikofaktorer Omsorg –Hvem melder fra om endringer i behov –Ledelse og styring –Antall ansatte som jobber med den enkelte tjenesteyter –En-til-en –Aktivisering Helse –Kunnskaper om den enkeltes helsetilstand og endringer –Informasjonsutveksling – ansvarlig/mange ansatte –Mindre systematisk oppfølging

10 Buskerud Skal gjennomføre tre tilsyn høsten 2016 –Nes, Ringerike og Øvre Eiker Har dialog med POBO Skal ha samtaler med brukere Skal ha samtaler med pårørende/brukerrepresentanter som ønsker dette Veilederen er laget, og selv om dette ikke er LOT hvert år, vil dette kunne brukes også for senere tilsyn

11 LÆRING? Er det noen læring i tilsyn eller er det bare masse jobb? Vi trenger ikke tenke på dette, for vi får ikke tilsyn Les rapporter ikke vent på tilsynet, veilederen er tilgjengelig

12 Kontaktinformasjon Wenche Jensen – e-post: fmbuwej@fylkesmannen.no fmbuwej@fylkesmannen.no tlf.: 32 26 68 61 Berit Lien, vernepleier Lars Røssel Ødegaard, lege Ole-Bennie Johansen, sykepleier Jeg kan kanalisere eventuelle spørsmål.


Laste ned ppt "LANDSOMFATTENDE TILSYN 2015 TILSYN MED KOMMUNENS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google