Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FELLESORGANISASJONEN YRKESFAGLIG KONFERANSE FOR VERNEPLEIERNE Trondheim 16 og 17 oktober 2007 Siv Karin Kjøllmoen 1. Nestleder og seksjonsleder for vernepleierne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FELLESORGANISASJONEN YRKESFAGLIG KONFERANSE FOR VERNEPLEIERNE Trondheim 16 og 17 oktober 2007 Siv Karin Kjøllmoen 1. Nestleder og seksjonsleder for vernepleierne."— Utskrift av presentasjonen:

1 FELLESORGANISASJONEN YRKESFAGLIG KONFERANSE FOR VERNEPLEIERNE Trondheim 16 og 17 oktober 2007 Siv Karin Kjøllmoen 1. Nestleder og seksjonsleder for vernepleierne i FO

2 FO’s syn på Vernepleiernes helsefagkompetanse HISTORIA TIL VERNEPLEIERNES HELSEFAGKOMPETANSE 1963, Utdanninga var et faktum. Den ble definert som en helsefagutdanning og lagt inn under sykepleiekontoret i helsedirektoratet. 1971/72 ble det avklart at vi kunne administrere forordnede medikamenter overfor mennesker med psykisk utviklingshemming 1977/78 – vi fikk den offentlige godkjenninga vår 1988/89 Norsk vernepleierforbund (NVF), begynte jobbinga med å få utvidet medikamentkompetansen til ikke bare å gjelde psykisk utviklingshemmede 1991 – rundskriv som sa at sykepleier og vernepleiere er likestilet med hensyn til å administrere forordnede legemidler med unntak av akutt innkomst i psykiatrien og somatiske sykehus

3 Forskrift FO’s generelle kommentarer: Kritisk til den nye forskriften Kompetansekravene Endringer i ansvarsforhold, virksomhetsleder får det helhetlige ansvaret, også det medisinskfaglige Det må sikres en forsvarlig legemiddelhåndtering Vi er positive til felles forskrift som gjelder både kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenesten Vi er positive til at man søker å utarbeide et helhetlig rundskriv med merknader og en veileder.

4 Forskriften Ingen kompetansekrav til legemiddelhåndtering –FO’s svar på dette: vesentlig for bruker at det stilles høye krav til dem som hovedsaklig skal gjennomføre legemiddelhåndteringsoppgaver. Presiseres at det skal være vernepleier / sykepleier. Virkeområde er håndtering av legemidler i virksomheter der det ytes helsehjelp. –FO’s svar på dette: skoler og barnehager burde være innenfor virkeområdet. Skal alltid gjelde der det er vedtak om bistand til legemiddelhåndtering.

5 Forskriften Virksomhetsleder tillegges det helhetlig ansvaret, og legemiddelhåndtering inkluderes i systemansvaret som arbeidsgiver/leder har. –FO’s svar: Uklart hvilket nivå en definerer virksomhetsleder. Økonomi kan bli styrende når en flytter ansvaret fra lege til virksomhetsleder. Ikke faglig forsvarlig at personer uten helsefagkompetanse skal kunne være ansvarlig for legemiddelhåndteringen Informasjon: Hjemmesykepleien er ansvarlig for at fastlegen får informasjon om brukerens legemidler –FO’s svar: Legen som beslutter behandlingen skal ha ansvar for at fastlegen blir informert

6 Forskriften Flere steder står det sykepleiernivå eller sykepleier/farmasøyt. –FO’s svar: her må også vernepleier inn slik at det ikke oppstår uenigheter ute. Vi har problemer i dag med å slippe til på områder vernepleiere har kompetanse. Slike beskrivelser vil ikke gjøre dette lettere.

7 Hvordan jobbe videre


Laste ned ppt "FELLESORGANISASJONEN YRKESFAGLIG KONFERANSE FOR VERNEPLEIERNE Trondheim 16 og 17 oktober 2007 Siv Karin Kjøllmoen 1. Nestleder og seksjonsleder for vernepleierne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google