Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk forbedringsarbeid ved Ringerike Sykehus HF Overvåking gravide - Normal fødeprosess Dokumentasjon Karianne Thoresen Kvinne-Barn avdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk forbedringsarbeid ved Ringerike Sykehus HF Overvåking gravide - Normal fødeprosess Dokumentasjon Karianne Thoresen Kvinne-Barn avdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk forbedringsarbeid ved Ringerike Sykehus HF Overvåking gravide - Normal fødeprosess Dokumentasjon Karianne Thoresen Kvinne-Barn avdelingen

2

3 Bakgrunn for valg av prosjekt Helsetilsynets Oppsummering av landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner 2004 (rapport 11/04) –Påviste mangelfull dokumentasjon av at CTG registreringene var tolket –Ikke signert med dato og klokkeslett –Ulik kompetanse og erfaring mht tolkning –Patologiske funn kan overses Hvordan er praksis hos oss? –Blir alle CTG signert med dato og klokkeslett av den som har vurdert?

4 Målinger - baseline Stor variasjon Dokumentasjonsplikten overholdes ikke

5 Tiltak etter baselinemåling Informasjon til leger og jordmødre muntlig og skriftlig via mail med oppfordring til å signere Informasjon om lovpålagt plikt Aktiv og målrettet kommunikasjon i avdelingen Alle fikk måleresultatene tilsendt på mail Informasjon om at måling ville gjentas regelmessig

6 Resultater etter tiltak – måling nr. 2 Forbedret gjennomsnitt Fortsatt stor variasjon Ingen statistisk signifikant forbedring

7 Tiltak etter måling 2 Hvorfor blir ikke CTG signert? –Signerer for hele fødselen og derfor indirekte også for tolkning av CTG –Glemt / vegring for å signere? –Ingen tradisjon for at jordmødrene skulle gjøre dette Tiltak: –Informasjon og diskusjon på personalmøte –Opplæring i teorien rundt CTG tolkning pga nytt overvåkingsutstyr i avdelingen

8 Resultater etter tiltak 2: måling 3 Forbedret gjennomsnitt Fortsatt stor variasjon Ingen statistisk signifikant forbedring

9 Tiltak etter måling 3. Innføring av STAN – obligatoriske kurs for jordmødre Sertifisering av jordmødre Jevnlig informasjon om måleresultatene til personalet Kontinuerlig fokus

10 Måling 4 Forbedret gjennomsnitt Mindre variasjon Statistisk signifikant forbedring

11 Tiltak og vurderinger etter måling 4 Info til alle om resultatet Avdelingssjef informerte om at man heretter ville knytte manglende dokumentasjon til person –Mulighet for dialog med den enkelte –Forstå årsaker

12 Måling 5 Forbedret gjennomsnitt Signifikant forbedring 1 avvik – spesiell årsak

13 Tiltak og vurderinger etter måling 5 Fornøyd med resultatet Fortsatt regelmessig monitorering SPC forteller at prosessen er stabil og under kontroll

14 Måling 6

15 Måling 7

16 Måling 8

17 Lærende organisasjon Fokus på dokumentasjon alene øker ikke kompetanse og ferdigheter Opplæring og autorisasjon øker kompetanse og bevissthet Økt samhandling mellom jordmødre med tolking

18 Oppsummering Målet for prosjektet var en kvalitetssikring av overvåkingen Overvåkingen er blitt bedre Økt samhandling og kunnskapsutveksling Endring tar tid og krever at noen holder roret


Laste ned ppt "Praktisk forbedringsarbeid ved Ringerike Sykehus HF Overvåking gravide - Normal fødeprosess Dokumentasjon Karianne Thoresen Kvinne-Barn avdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google