Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frivillige Fokusgruppemøte 9. mai 2016. Utfordringer Rekruttering medlemmer til å være frivillige, spesielt fra den «yngre garde» Møte sentrale krav som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frivillige Fokusgruppemøte 9. mai 2016. Utfordringer Rekruttering medlemmer til å være frivillige, spesielt fra den «yngre garde» Møte sentrale krav som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frivillige Fokusgruppemøte 9. mai 2016

2 Utfordringer Rekruttering medlemmer til å være frivillige, spesielt fra den «yngre garde» Møte sentrale krav som stilles til å styre økonomi, medlemsregister mv. Mangler flere miljø (ballett, korps, sang) Samarbeid om tilbud (får ikke være med i Nord-Odal etc.)

3 Muligheter og potensial Felles markedsføring av lag og foreninger Oppdatert register over alle lag og foreninger (hva har vi og hva mangler vi? Registrere både tilbudet i kommunen og i kommunene rundt) Digital side + magasin Aktivitetskalender – hva skjer i andre lag og foreninger? Gjennomføre en kampanje for registering SIAP (må jobbe for å utnytte potensialet)

4 Kommunens bidrag for økt utvikling Frivillighet må mer på dagsordenen! Koordinerende stilling ansatt i kommunen (frivillighetskoordinator) som kan regler, har oversikt over alle lag og foreninger osv. (heller dette enn tilskudd!) Trenger hjelp til : spillemidler, mva-komp. osv. Kombinert stilling folkehelse + frivillighet? Tilskuddsportalen.no (kommunen må ha oversikt over alle tilskudd som finnes) Samarbeid med NAV og kommunal praksisplass (arbeidstrening) Byggesaksgebyr til lag og foreninger (allmennyttige formål)?

5 Viktigheten av at kommunegrenser består Mangfoldet/bredden kan bedres ved større kommuner Større kommune kan ha mer ressurser – eksempelvis Glåmdalens idrettskoordinator (er et bra bidrag) Hvordan vil større kommuner påvirke dugnadsånden?

6 Tre krav ved en eventuell kommunesammenslåing Desentralisert tilbud for å legge til rette mangfoldet Alle aktiviteter må ikke legges til Kongsvinger Næraktiviteter for å sikre rekruttering Samordning og koordinering viktig Koordinerende stilling Kommunalt anlegg i Sør-Odal (flerbrukshall?)

7 Hvilke kommuner og hvorfor Aktuelle kommuner: Kongsvinger (har mange tilbud og strategi for anlegg) Nord-Odal (flere felles tilbud i dag) Fordel store kommuner: Bedre tilbud Større miljøer, flere til å dele på oppgavene

8 Andre viktige momenter Ivareta mangfoldet i grendene – næraktiviteter/lavterskel Utvikling av grendene – bosettingsmønsteret må opprettholdes Kollektivtilbudet må ivaretas


Laste ned ppt "Frivillige Fokusgruppemøte 9. mai 2016. Utfordringer Rekruttering medlemmer til å være frivillige, spesielt fra den «yngre garde» Møte sentrale krav som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google