Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er et «forum» ? • Et sted hvor ulike interesse- og ressursgrupper kan drøfte saker av felles interesse. • Et råd/utvalg/komite som møtes til avtalte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er et «forum» ? • Et sted hvor ulike interesse- og ressursgrupper kan drøfte saker av felles interesse. • Et råd/utvalg/komite som møtes til avtalte."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva er et «forum» ? • Et sted hvor ulike interesse- og ressursgrupper kan drøfte saker av felles interesse. • Et råd/utvalg/komite som møtes til avtalte tider for å drøfte saker for å nå forumets målsetning •

3 HVORFOR TRENGER VI «FORUM ILSENG» ? • ILSENG har mange foreninger. Noen svært aktive, noen litt mer passive. • ILSENG har også mange grupper og enkeltpersoner som utfører omfattende og viktig arbeid, men som alt for få vet om. • ILSENG har et godt grunnlag for god kommunikasjon og godt samarbeid, bl.a. gjennom nettstedet www.ilseng.netwww.ilseng.net • ILSENG har fine anlegg og arenaer for samlinger og fellesskap, gjennom Ilseng Samfunnshus inkl. Ilseng Fritidsklubb, Ilseng Ils klubbhus og idrettsanlegg, Breidablikk skole med rom og uteområde, Ilseng Vels lekeplasser, turstier osv. (det finnes fler!) • ILSENGs befolkning har mange felles behov og utfordringer • MEN: Bruker vi disse mulighetene til samarbeid og felles positiv utvikling for det lokalmiljøet vi sammen utgjør?

4 • Gjensidig informasjon og utveksling av kunnskap F.eks.: - Gjensidig informasjon og kunnskapsutveksling om hva som foregår i de ulike lag, grupper og hos enkeltpersoner - Utvikling av informasjonskanalen ilseng.net og kommunikasjon gjennom såkalte «sosiale medier» - Informasjon og medvirkning gjennom åpne møter og skriv • Samarbeid om prosjekter og aktiviteter som er viktige for Ilseng F.eks.: - Miljøtiltak - Trafikksikkerhet - Skolesaker - Butikk og servicetilbud - Fritidstilbud og aktiviteter, ikl. nye turstier i fbm nye boligområder

5 • Fellessamlinger og kulturtiltak - Hyggekvelder på Ilseng Samfunnshus med innslag av kultur, i form av diktlesning, sang, musikk, historier, og salg av kaffe m/kaker - Informasjonskvelder, med orientering om aktuelle nærmiljøsaker og aktiviteter i ulike samfunnssektorer • Samarbeid og koordinering av tilbud for barn og unge - Fritidstilbud - Utvikling av fritidsledere - Drøfte omsorgs- og aktivitetstilbud • Tilbud til eldre og enslige - Besøk - Transport - Mattilbud - Sosiale aktiviteter • Annet

6 FORUM ILSENG bør har representasjon fra et flertall av lag og foreninger, (en person fra hver) f.eks. - Ilseng Vel - Ilseng IL - Ilseng Samfunnshus - Ilseng Pensjonistforening - Ilseng Sangforening - Stangebygdenes Musikkforening - Romedal Bygdekvinnelag I tillegg har Ilseng ressurspersoner som arbeider med ulike andre sektorer, som f.eks. Trond Vidar Vedum, Toril Støa Karseth, Laila Ulriksen m.fl. Sekretariat- og informasjonsfunksjonen kan ivaretas av KONTORET ved Rolv Bråthen, og www.ilseng.net ved Hans Kroglund.www.ilseng.net

7 FORUM ILSENG (navnet kan selvsagt drøftes !) bør ut fra det foranstående bestå av 10 til 12 personer. Disse bør ha funksjons- tid av en viss varighet (f.eks. et år), slik at man har de samme personene med på diskusjonene for den aktuelle perioden. FORUMET bør ha minst 3 drøftelsesmøter pr. år. F.eks. september – januar og april. FORUMET finner selv fram til og velger ansvarlige for de ulike tiltakene som man beslutter gjennomført. FORUMET bestemmer selv til enhver tid hva de ønsker å sette på dagsordenen. FORUMETs medlemmer forutsettes å være kontaktpersoner og tals- personer inn mot de grupper/lag som de representerer i forumet.

8 FORUMET bør ha sine møter i KONTORET eller et annet lokale i Ilseng Samfunnshus. FORUMET drøfter og avklarer hvordan eventuelle økonomiske utlegg/kostnader skal dekkes eller fordeles (her forutsettes selvsagt forankring mot evt. egen organisasjon).


Laste ned ppt "Hva er et «forum» ? • Et sted hvor ulike interesse- og ressursgrupper kan drøfte saker av felles interesse. • Et råd/utvalg/komite som møtes til avtalte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google