Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL HORNEMANSGÅRDEN Arne Silset Styreleder n.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL HORNEMANSGÅRDEN Arne Silset Styreleder n."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL HORNEMANSGÅRDEN Arne Silset Styreleder n

2 Driftsavtale med Trondheim kommuneTrondheim eiendomVaktmestertjeneste HORNEMANSGÅRDEN

3 FORMÅL Sikre et åpent tilbud til alle pensjonister, ut fra ønsker og behov.Attraktivt treffstedOrganisere et allsidig tilbudEt treffsted som preges av hygge og trivsel for eldreDrive kafé/servering i HornemansgårdenArena for utvikling av frivillig innsats for pensjonister Bidra til å forebygge sosial isolasjon med tilbud i Hornemansgården og ved andre tjenester

4 PFO FORPLIKTELSER Drive virksomhet i Hornemansgården slik at «Eldres hus» blir et kulturelt kraftsenter for eldre Legge til rette slik at brukerne får innflytelse på innholdet i «Eldres hus» Opprettholde og videreutvikle den frivillige innsatsen ved driften av Hornemansgården Ha fokus på inkluderingen av brukerne av «Eldres hus»

5 PENSJONISTENES FELLESORGANISASJON Er en unik organisasjon både i Norge og EuropaPFO består av 91 pensjonistorganisasjoner med ca. 8000 medlemmerSkal være et koordinerende organ Bistå medlemsorganisasjonene med å ivareta medlemmenes sosiale, helsemessige, økonomiske og kulturelle interesser Fremme henvendelser og saker for pensjonistene overfor myndigheter og aktuelle organisasjoner og institusjoner Søke å samarbeide med offentlige og private organisasjoner, styrer, råd og utvalg som har som formål å arbeide for bedring av pensjonistenes stilling i samfunnet

6 VIRKSOMHETSPLAN Inneholder mål og tiltak som var planlagt i 2013. Vedtatt på årsmøtet i 2013 Det er en omfattende virksomhet som drives Denne konferansen bør drøfte hva som bør prioriteres i virksomhetsplan 2014

7 I HORNEMANSGÅRDEN FINNES: Café Horneman, HornemanshavenPER reisebyråAktiviteter: ca. 1500 kurs, møter og arrangement i året!Frisørsalong (herre og dame)FotklinikkAudiografJuridisk rådgiving (gratis)AkupunkturklinikkPensjonistforbundet (fylkeskontor)Livsglede for eldre

8 BYENS MEST AKTIVE KULTURHUS Faste ukentlige aktiviteter, hobby, språk og diverse datakurs. Vi utvikler nye tilbud og alt er presentert i Aktivitetsbrosjyren vår Ulike selskaper på dag og kveld, diverse store og små arrangement, konferanser og ulike møter Samarbeid med flereTrygghetsprisen 2012!Nytt interiør i Café HornemanStatus som kulturbygg Hornemanshaven, div.markeder, «Martna» og hovedsete for OI! Trøndersk matfestival

9 HVA NÅ? Driftsplan for kommende 3 år må på plassIKT er nå installert i HornemansgårdenStørre satsing på IKT Styrking og utvidelse av opplæring av datakurs, nettbrett, smarttelefon etc. *Powerpoint *Mine sider *Internettkafé Samarbeid med andre organisasjoner

10 LYST PÅ LIVET Enkel metode til å gjøre aktive valg for å styrke egen helse og livskvalitet Å bygge bro mellom det vi vet er gode vaner og det vi virkelig gjør Opplegget har hatt sin seiersgang i Sverige

11 I NORGE ER MATERIELLET TILPASSET ETTER NORSKE FORHOLD VED SAMARBEID MELLOM PENSJONISTFORBUNDET, SANDEFJORD KOMMUNE OG NASJONALT KUNNSKAPSENTER FOR HELSETJENESTEN TEMAER: Sikkerhet og trygghet i hjemmetSosialt nettverkErnæringFysisk aktivitet Pilotprosjekt i Trondheim i samarbeid med Sjetne pensjonistforening, Sjetne frivilligsentral og infosentret for seniorer

12 I februar arrangerer vi et seminar i samarbeid med Trondheim seniorråd. Temaer vil blant annet være velferdsteknologi, fysisk aktivitet etc. I PFO bør vi stille oss spørsmål om vi utnytter vår organisasjon og ressurser på en tilfredsstillende måte til det beste for seniorene Bør vi vurdere andre former å organisere virksomheten på, særlig med sikte på frivillig innsats? Pensjonistene er en betydelig ressurs. Bør vi i sterkere grad legge forholdene bedre til rette for å utnytte denne ressursen for å styrke aktivitetstilbudet? Fysisk aktivitet er meget viktig for god livskvalitet * Gågrupper med deretter sosialt samvær * Turer i skog og mark * Kan for eksempel organiseres med frivillige Er det grunnlag for å etablere et forum med mulighet for informasjon og drøftinger av aktuelle temaer?

13 Vi har søkt om tilskudd fra Helsedirektoratet for å utvide aktivitetene gjennom et eget prosjekt Seniorene er en betydelig ressurs med erfaringer og kunnskaper La oss bruke våre krefter gjennom frivillig innsats på en slik måte at vi får utnyttet vår felles styrke til felles beste for pensjonistene


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL HORNEMANSGÅRDEN Arne Silset Styreleder n."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google