Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ANSKAFFELSE TRYGGHETS- OG VARSLINGSTEKNOLOGI DELPROSJEKT 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ANSKAFFELSE TRYGGHETS- OG VARSLINGSTEKNOLOGI DELPROSJEKT 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 ANSKAFFELSE TRYGGHETS- OG VARSLINGSTEKNOLOGI DELPROSJEKT 1

2 DIGITALISERING Digitalisering stod for: – 50% av produktivitetsveksten i Norge 2006-2013 – 30% av veksten i BNP i EU 2001- 2011 Regjeringen har ambisiøse mål – St.meld 27 digital agenda – Nasjonal plan for e-kom IKT og bredbånd er nøkkelen til fremtidig velferd og vekst i Norge På vei inn i datadrevet økonomi/ ny industriell revolusjon (EU kommisjonen) Ikke spørsmål om, men spørsmål om tempo

3 DELPROSJEKT 1 Trygghets- og varslingsteknologi som passer for alle kommunene – Digitale løsninger – Rammeavtale, der kommunene kjøper etter behov Responssentertjeneste i Kristiansand – Skal ikke legge begrensninger for kommunene sine rammekontrakter Kommunene må selv velge responssentertjeneste

4 ORGANISERING Egen rapporteringsstruktur – Direkte til styringsgruppeleder Wenche Dehli Prosjektgruppe – Kjell Pedersen-Rise PL – Jan Petter Røinaas, OFA/innkjøpsfag – Anne Berit Åtland Hansen, Kvinesdal – Silje Bjerkås, Grimstad – Margrethe Noraas KrIKT – Øyvind Haarr, Kristiansand Viktig å sikre geografisk spredning og ulik kompetanse Observatører og referansegruppe IKT

5 ANSKAFFELSESPROSESS Er i gang med innhenting av grunnlagsinformasjon – Møter med flere tilbydere (siste møterunde 16.09) – Møte med Direktoratet for e-helse – Erfaringer fra andre kommuner som har kommet godt i gang – Informasjon til kommunene og innhenting av status (hovedprosjektet) Prosessen er forsinket p.g.av sak med Phonero om anskaffelsesform – Har nå fått avklart at konkurransepreget dialog er både tillatt og anbefalt for denne anskaffelsen – Må ha kommunale tilbakemeldinger på deltakelse (ikke formelle vedtak) – Ambisjon om ferdigstillelse 31.03.17- Blir krevende p.g.av forsinket utlysing

6 KONKURRANSEPREGET DIALOG Samler volum – Dette har gitt gode resultater flere ganger – Stor interesse blant tilbydere- Agder blir et prestisjeprosjekt – Store volumer gir gode priser Dialogprosess – Utvider mulighetsrommet – Avklaringer av løsninger underveis i prosessen – Gir større trygghet for sluttresultat – Gir rom for involvering og forankring

7 KONKURRANSEPREGET DIALOG Utlysing på Doffin Prekvalifisering av deltakere Dialogprosess – Minst tre dialogrunder – Drøfte og utkrystallisere løsninger Endelig forutsetningsdokument Evaluering Kontraktsutforming

8 KRITISKE SUKSESSFAKTORER Sikre engasjement og forankring i kommunene Informasjon og dialog under veis i prosessen God faglig bistand Sikre løsninger som ikke «låser noen inne til en leverandør» Standardiserte løsninger/grensesnitt Leverandør må ha evne til utvikling – Innovasjonstakten vil øke

9 Innspill fra samarbeidskommuner:


Laste ned ppt "ANSKAFFELSE TRYGGHETS- OG VARSLINGSTEKNOLOGI DELPROSJEKT 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google