Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser – smartere innkjøp Omsorgsbyggkonferansen 2014 – Gørill Horrigmoe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser – smartere innkjøp Omsorgsbyggkonferansen 2014 – Gørill Horrigmoe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser – smartere innkjøp Omsorgsbyggkonferansen 2014 – Gørill Horrigmoe

2 Økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser  virkemiddel i fornyings- og effektivitetsarbeidet  kommune, stat, næringsliv, virkemiddelapparat i samarbeid 2 Pådriver og fasilitator

3 Nasjonal dugnad – nasjonale partnere 3  NHO  KS Programansvarlige Ledende pådrivere  Nærings- og fiskeri- departementet  Kommunal- og moderniserings- departementet  Helse- og omsorgsdepartementet  Innovasjon Norge  Forskningsrådet  Difi  Helsedirektoratet  Framtidens byer Ledende statlige virksomheter  Statsbygg  Forsvarsbygg  Jernbaneverket  Statens Vegvesen  NAV  Avinor  Helse Sør-Øst Kommunal sektor  Oslo kommune  Bergen kommune  Stavanger kommune

4 Mulighetsrommet 4 Grov skisse på en anskaffelsesprosess Skisse forprosjekt ProsjekteringKonkurranseLeveranse

5 Femårig program PROGRAMMET SKAL FREMME Innovasjon gjennom mer aktiv bruk av offentlige anskaffelser Kompetanse om innovative offentlige anskaffelser Gode eksempler, bidrag til flere innovative offentlige anskaffelser 5

6 Statistikk gode eksempler Piloter / gode eksepler  40 piloter igangsatt – 22 kommunale og 18 statlige Fagområder  18 energi/klima/miljø, 17 helse/omsorg, 3 IKT og 2 samferdsel Regional spredning  4 i Nord Norge, 6 i Midt Norge, 6 i Sør/Vest Norge, 14 på Østlandet, 10 i hele landet Synergier / spinn off  metode utviklet (Difi)  pilotarbeid er utløsende for ledelses - og virksomhetsforankring av innovative anskaffelser som virkemiddel i moderniseringsarbeidet  regionalt arbeid akselererer interessen og kunnskapen i regionen 6

7 1.Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser er satt på dagsorden 2.Innkjøpere melder om gevinster og ønsker seg mer kompetanse og bistand 3.Leverandørene mener dialogaktivitetene er nyttige og blir motivert til å innovere 4.Stor etterspørsel etter bistand, samt behov for å se parallelle "løp" i en sammenheng 5.Men, arbeidet er fremdeles på pilot / prosjektstadiet i Norge Kilder: Agenda Kaupang A/S - 0-punkt undersøkelse 2010, PWC Sourcing Surwey 2011, Analyse & Strategi AS –Midtveisevaluering 2012, Agenda Kaupang A/S – Statusundersøkelsen 2013, Analyse & Strategi A/S - Pilotevalueringer 2010-2014, PWC Sourcing Surwey Leverandøroppfølging og samarbeid 2013, Analyse&Strategi A/S – Vurdering av samfunnseffekter 2013. 7 Status

8 Lyngdal kommune og Falu kommun samarbeider om innovative omsorgboliger LØSNINGER FOR FREMTIDENS OMSORGSBEHOV OG MILJØVENNLIGE BYGGEMETOER Krevende kunde Lyngdal kommune (NO)/Falu kommun (SE) Fasilitator Nasjonalt program for leverandørutvikling Andre aktører o.a. Difi Når 2013

9 LØSNINGER FOR FREMTIDENS OMSORGSBEHOV 1 3 2 4 Vurdere behov Dialog med markedetGjennomføre konkurranse Planlegge og organisere Ønsker god omsorg basert på ny teknologi som frigjør varme hender Utviklet behov med brukere, tillitsvalgte, omsorgspersonell, pårørende, tekniske eksperter etc. Tett dialog med politikerne En dialogkonferanse hver for seg (Falun og Lyngdal) Felles dialogkonferanse i Brüssel Felles dialogkonferanse med en-til-en møter på Arlanda To separate konkurranser (pga lovverket) Konkurransepreget dialog med felles utgangspunkt og kriterier utlyst i mars 2014 Forankring i egen organisasjon Tverrfaglig arbeidsgrupper Felles søknad om EU-midler

10 RESULTATER Stort interesse i Europa for anskaffelse over landegrensene Lyngdal: Etablert en testleilighet Andre kommuner reiser på studiebesøk Samarbeider med Senter for e -Government ved Universitet i Agder; metode for gevinstrealisering Falun: Preinnobuild (2013) Innovasjonsprosjekter trebygg/energi: A.Logistikk B.Teknikk/ IT C.Bygningsdesign INNKJØPER RONNY BJØRNEVÅG Fagutvikler helse- og omsorgstjenester i Lyngdal kommune «Vi endte opp med en metodikk som var helt ny for oss. Tidligere har vi kanskje stått litt med lua i hånda og tatt imot det leverandørene har å tilby oss, mens nå var vi tydelige på hvilke utfordringer vi trenger å løse. Leverandørutviklings- programmet bidro til at kommunen ble spesifikk på hva vi ønsket» LØSNINGER FOR FREMTIDENS OMSORGSBEHOV

11 11 MER INFORMASJON www.leverandørutvikling.no www.anskaffelser.no MER INFORMASJON www.leverandørutvikling.no www.anskaffelser.no

12 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser – smartere innkjøp Omsorgsbyggkonferansen 2014 – Gørill Horrigmoe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google