Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Alarmer til demente personer Pilotprosjekt Nasjonalt program for leverandørutvikling Dialogkonferanse 11 jan 2011 Bergen Spes rådgiver Per Waardal USHT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Alarmer til demente personer Pilotprosjekt Nasjonalt program for leverandørutvikling Dialogkonferanse 11 jan 2011 Bergen Spes rådgiver Per Waardal USHT."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Alarmer til demente personer Pilotprosjekt Nasjonalt program for leverandørutvikling Dialogkonferanse 11 jan 2011 Bergen Spes rådgiver Per Waardal USHT og rådgiver Uwe Matthäus, Innkjøpsseksjonen

2 2 Bakgrunn Nasjonal satsing på velferdsteknologi NHO/KS inviterer til samarbeid Demente personer en stor og økende gruppe Ikke alle kan få plass på sykehjem Tiltak for hjemmeboende er vesentlig Ikke systematiserte offentlige tiltak for håndtering av alarmer for demente Vanlige trygghetsalarmer dekker ikke dette behovet

3 3 Behov Øke bevegelsesfrihet og skape trygghet Forebygge uønskete hendelser og farlige situasjoner Pårørende må ha sikkerhet Utsette behov for institusjonsplass

4 4 Krav til alarmer Praktisk innrettet Tåle ulike belastninger Fungere for flere formål Brukervennlig (ansatte/pårørende) Graderte nivåer i forhold til fare/uønsket hendelse Rutes til ulike instanser Mottak som fungerer Respons eller utrykning i forhold til alarmens innhold

5 5 System omkring alarmer for demente Leverandører er i forkant Det offentlige har ingen definerte tjenester om dette Private kjøper løsninger Flere parallelle initiativ Demensalarmer som del av den ordinære tjenestekjeden Samarbeid med pårørende Finansiering og ansvarsforhold må avklares Juridiske forutsetninger ikke avklaret Dokumentasjon i pasientjournalen uavklart

6 6 Oppfølging Kommunene vil få en oppgave her Det offentlige vil bli kjøpere Demensalarmer kan evt betraktes som hjelpemidler Samarbeid med nasjonale myndigheter og kompetansesentre

7 7 Anskaffelser av varer/tjenester i forbindelse med prosjektet Regelverket gir forholdsvis bred adgang til dialog med leverandørmarkedet før kunngjøring, men setter også noen grenser, f eks mht likebehandling av leverandører. Konkurranseprinsipp: Alle anskaffelser skal være basert på konkurranse – uavhengig av anskaffelsens verdi Kunngjøringsplikt: Anskaffelser over nasjonal terskelverdi på NOK 500.000 skal kunngjøres på www.doffin.no.www.doffin.no Anskaffelsesregelverk: Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser som ytre ramme –Bergen kommune har vedtatt at anskaffelser over NOK 200.000 skal kunngjøres i Doffin. –Anskaffelsen skal ikke deles opp for å komme under terskelverdiene.

8 8 Konkurranseprinsipp og kunngjøringsplikt – hva betyr det for prosjektet? Ett av prosjektets målsettinger er å arbeide frem en leverandørnøytral kravspesifikasjon/ leveransebeskrivelse som kan brukes av potensielle oppdragsgivere (ikke bare Bergen kommune) Leverandører kan ikke forvente at deres innspill til prosjektet vil føre til direkte til salg av produkt/tjeneste. Etter endt prosjektfase vil kravspesifikasjon bli utarbeidet. Kravspesifikasjonen vil bli tilbudt Direktoratet for forvaltning og IKT (DiFi) for publisering på nettsiden www.anskaffelser.no. Denne nettsiden brukes bl.a. av oppdragsgivere som ”verktøykasse” for egne konkurranser. www.anskaffelser.no

9 9 ”Vi vet ikke alltid best hva vi skal anskaffe...” Vanligvis beskriver en offentlig oppdragsgiver hva som skal anskaffes, og markedet tilbyr den etterspurte varen/tjenesten. Det forekommer at oppdragsgiver ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva som finnes på markedet, hvordan det virker og hvilke behov en vare/tjeneste kan dekke Konsekvens: ”Mismatch” mellom kunngjort anskaffelse og den beste løsningen for oppdragsgivers behov. –For å reparere en slik ”mismatch” i tråd med regelverket må oppdragsgiver vanligvis kunngjøre på nytt.

10 10 Løsning: Tidlig dialog med markedet Ved å skaffe seg god oversikt over markedet, produkter/tjenester og deres egenskaper og muligheter før kunngjøring av en konkurranse, sikrer oppdragsgiver at behovet blir dekket riktig. Leverandører kan beskrive alternative løsninger for oppdragsgivers behov –Her ligger det et potensial for innovasjon! Oppdragsgiver bør bruke innspillene fra leverandører til å lage en funksjonsbeskrivelse (”Hvordan skal det fungere?”) i stedet for en detaljert teknisk kravspesifikasjon (”Hvilke egenskaper skal det ha?”)

11 11 Sikre konkurranse og likebehandling i anskaffelsen Regelverket krever en produkt- og leverandørnøytral kravspesifikasjon –Det skal ikke være til fordel (eller til ulempe) for leverandøren å ha hatt dialog med oppdragsgiver forut for kunngjøring. –Oppdragsgiver må ”nullstille seg” etter dialog med aktører i markedet, og før kunngjøring.

12 12 Veien videre Dialogkonferanse del 1 sammen med brukersiden mot potensielle leverandører 11. januar 2011 Frist påmelding dialogkonferanse del II 28. januar 2011 Frist for oversendelse av skriftlige løsningsforslag 11. februar Dialogkonferanse del II 22 februar Utarbeide kravspesifikasjon og eventuell testing på pilotbrukere 2011 Vurderinger av utprøving og videreutvikling Høst 2011 Spredning av kunnskap Hele prosjektperioden Oppretter prosjektgruppe for videre arbeid Søker ekstern finansiering Samarbeid med andre miljø


Laste ned ppt "1 Alarmer til demente personer Pilotprosjekt Nasjonalt program for leverandørutvikling Dialogkonferanse 11 jan 2011 Bergen Spes rådgiver Per Waardal USHT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google