Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HILLEVÅG BARNEHAGE ”ET STED DER ULIKHETER SKAPER MULIGHETER”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HILLEVÅG BARNEHAGE ”ET STED DER ULIKHETER SKAPER MULIGHETER”"— Utskrift av presentasjonen:

1 HILLEVÅG BARNEHAGE ”ET STED DER ULIKHETER SKAPER MULIGHETER”

2 Rammeplanen Fagområdene i Rammeplanen 1 Kommunikasjon, språk og tekst 2 Kropp, bevegelse og helse 3 Kunst, kultur og kreativitet 4 Natur, miljø og teknikk 5 Etikk, religion og filosofi 6 Nærmiljø og samfunn 7 Antall, rom og form

3 Kvalitetsplanen for Stavangerbarnehagen: Stadig bedre! Stadig bedre synliggjør og ivaretar kommunens ambisjoner og målsetting om Stavangerbarnehagen som en god læringsarena for alle barn. Visjon Stavangerbarnehagen skal være en god læringsarena for alle barn!

4 Stavangerbarnehagen En felles kvalitetsplattform Er et prosjekt som Stavanger kommune har iverksatt for å gi et felles kvalitetsløft for alle barnehager i kommunen. Stavangerbarnehagen skal i løpet av en 4 årsperiode bidra med å gi kompetanse til alle barnehageansatte på følgende områder: 1.Relasjonskompetanse 2.Interkulturell kompetanse 3.Språkkompetanse 4.Tidlig innsats

5 Barnehagens satsningsområder 1. Inkludering og mangfold ”Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap” (Kunnskapsdepartementet) Vår barnehage skal være en inkluderende arena. De voksne er viktige støttespillere. Likeverdig tilbud til alle barn i Barnehagen.

6 Forts. satsningsområder… 2. Språktiltaket Mål å fremme god språkutvikling og sosial kompetanse hos barna Smågrupper Konkreter alle barn skal få støtte i sin egen språkutvikling. barn med flerspråklig bakgrunn og barn med forsinket språkutvikling skal oppleve språklig mestring og utvikle språket. tiltaket skal gi barnehagens ansatte kompetanseheving på systematisk språkarbeid gjennom kursing språkarbeidet i barnehagen skal være bevisst og følge barnehagens planer.

7 Eksempler på språkhyller

8 Språksamling

9 Insektsfest som del av et språkprosjekt Larven Aldrimett, marihøna og bien

10 In-ped kort - et verktøy til å videreutvikle den pedagogiske praksisen i barnehagen. Kortene bygger på samhandling og kommunikasjon mellom barn og voksne. Disse kortene blir dokumentert hver måned på avdelingene. Aktivitetskort med Rammeplanens fagområder 40 spennende aktiviteter med faglig tyngde. 20 kort til hvert av de 7 fagområdene. Bevisstgjøring og refleksjon gjennom konkret og tydelig praksis. Bruke kortene i planlegging av aktiviteter knyttet til tema, prosjekt m.m Etter gjennomført aktivitet, brukes kortenes bakside som utgangspunkt for vurdering av det pedagogiske innholdet og refleksjon rundt egen praksis. Støtter arbeidet med Rammeplanen.

11 Aktivitetskort

12 Dokumentasjon

13 In-pedkort: Lysglass 11 stikkord: forme på glatte/blanke overflater, stemning, ulike materialer og teknikker med mer.

14 3. «Jeg er her for deg!» Målet er varme- og grensesettende voksne i møte med barna. * Sentrale læringselementer. * Vi har jobbet aktivt med begrepet tilknytning sammen med vår veileder, Cecilie Evertsen fra UIS. * Inneværende barnehageår, fokus på veiledning i gruppe * Egen materiellpakke for ansatte * Egen foreldremateriellpakke * Prosjektets varighet, hvor er vi pr. i dag?

15 Årshjulet til Hillevåg barnehage 2016-2017

16 Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold) Leken skal være sentral i barnas hverdag. Personalets rolle for tilrettelegging av lek. Leken har en egenverdi. Leken gjenspeiler hva barna er opptatt av. Lek kan fremme læring og læring kan fremme lek. Omsorg og god tilknytning viktig for tillitt og trygghet som grunnlag for lek og læring. Lek og læring

17 Foreldresamarbeid Vi i Hillevåg barnehage har som mål at foreldrene skal føle seg velkommen og trygge på at deres barn har det godt hos oss. En viktig del av vårt arbeid er å legge til rette for en åpen kommunikasjon og dialog. Faste treffpunkt (FN-cafe, Lucia, påske- frokost sommerfest, m.m) Foreldrene viktig del av driften av barnehagen. Jfr. foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Samarbeidsutvalget (SU).


Laste ned ppt "HILLEVÅG BARNEHAGE ”ET STED DER ULIKHETER SKAPER MULIGHETER”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google