Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om arbeidet med regjeringens bioøkonomistrategi Åpent seminar NorZymeD, 27. august 2015 Thomas A. Malla, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om arbeidet med regjeringens bioøkonomistrategi Åpent seminar NorZymeD, 27. august 2015 Thomas A. Malla, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om arbeidet med regjeringens bioøkonomistrategi Åpent seminar NorZymeD, 27. august 2015 Thomas A. Malla, prosjektleder

2 Hvorfor lager vi en strategi? Flertallsmerknad fra Stortinget (Ap, Sp, KrF, V) Norge kan bidra til – og tjene på – bioøkonomien Behov for nasjonal koordinering – bioøkonomien utfordrer det bestående Flere land har strategier – ikke Norge

3 Organisering og milepæler Ledes av NFD i samarbeid med LMD Embetsgruppe med deltakelse fra KD, KMD, KLD, SD, UD og OED Rådgivende ekspertgruppe Nasjonal innspillskonferanse, regionale dialogmøter og skriftlige innspill Skal etter planen ferdigstilles i løpet av inneværende år

4 Hva er formålet med strategien? Overordnede prioriteringer og føringer for en nasjonal innsats Skape en felles virkelighetsforståelse og felles mål Ett første steg på veien – peke på veien videre Et særlig fokus på det sektorovergripende En konkurransestrategi – lønnsomhet bør stå sentralt

5 Aktuelle problemstillinger Hva omfattes av bioøkonomien (blå, grønn, gul, hvit, brun, rød)? Et konkurransedyktig grønt næringsliv – hvor langt i verdikjeden kan og bør norsk næringsliv gå? Mer fornybar karbon – har vi tilstrekkelig biomasse til konkurransedyktig pris? Trygg og sunn mat – skal vi satse på selvforsyning eller mat som eksportprodukt? En helhetlig kompetansebase – hvordan få ønsket samspill på tvers av sektorer, fag og verdikjeder?

6 Mer informasjon Infoside om strategiarbeidet på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens- biookonomistrategi/id2425964/


Laste ned ppt "Orientering om arbeidet med regjeringens bioøkonomistrategi Åpent seminar NorZymeD, 27. august 2015 Thomas A. Malla, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google