Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.greaterstavanger.com Sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.greaterstavanger.com Sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.greaterstavanger.com Sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger vi opp næringspolitiske behov og utfordringer. Disse løses ved hjelp av oppstart, koordinering og gjennomføring av målrettede prosjekter i samhandling mellom næringsliv, FoU og det offentlige.

2 www.greaterstavanger.com SNP: Mat og måltidsnæringen Stavanger-regionen skal innen 2020 være den regionen nordmenn flest forbinder med matprodukter og matopplevelser Mål : Utgangspunktet : Regionen har forutsetninger for å ha norges største vekst og verdiskaping knyttet til mat- og måltidsnæringen. Innen landbruk finnes en omfattende og mangfoldig primærproduksjon, samt markedsrettet foredling. Innen sjømat har vi internasjonalt ledende og konkurransedyktige virksomheter innen akvakultur og foredling av råstoff fra fiskeri og havbruk.

3 www.greaterstavanger.com Mål-formulering i SNP: 1. Styrking av matklyngen ved økt fokus på innovasjon og nyskaping 2. Økt innsats på FoU og innovasjons-drivende kompetanse og utdanning 3.Større fokus på profilering og styrking av møteplasser.

4 www.greaterstavanger.com Verdiskapingsforum for mat- næringen Sammen med Fagforum for mat og drikke, FMLA og Fylkeskommunen har Stavanger-regionen Næringsutvikling etablere et bredt sammensatt verdiskapingaforum –Møteplass / nettverk / koordinering / få til samhandling –Diskutere sentrale problemstillinger i næringen –Påvirkningsarbeid –Mobilisering for større felles satsinger –Uformelle diskusjoner

5 www.greaterstavanger.com Regionale scenarier innen oppdrett og landbruk: Få frem potensialer for de to næringene slik det kan se ut i år 2020 – hva er de viktige valgene / prioriteringene som må gjøres for å få en utvikling vi ønsker Mobilisere / få opp grunnlaget for tiltak, konkrete prosjekter, påvirkningsarbeid, m.m. Arbeidet må gjøres i et nært samspill med næringsliv og forsknings og utviklingsaktører -Fokus på : -Ulike utviklingsbaner -Rammebetingelser / WTO -Strukturendringer i bransjene -Betydningen av lokalt eierskap -Hvordan få til økt verdiskaping / økt foredling -Betydningen av logistikk -Arealutfordringer -Miljøutfordringer -Betydningen av FOU / kompetanse -Betydningen av ny teknologi

6 www.greaterstavanger.com Blå og grønn næringsvei til framtiden NCE Mat Mat- og måltidsnæringens kunnskapssenter

7 www.greaterstavanger.com Dette er NCE Mat Et nasjonalt kunnskapssenter for mat- og måltidsnæringen med nær tilknytningen til Universitetet i Stavanger Kompetanseområder: –Marked, gastronomi og industri/produksjon + unike kombinasjoner av disse Et nasjonalt og internasjonalt showroom En satsing verdt 100 millioner kroner de kommende 10 år

8 www.greaterstavanger.com Viktige momenter i satsingen Forankring i Måltidets Hus Senterets skal adressere næringens behov En samlet region står bak satsingen Bygge på Arenaprosjektene MåltidsARENA og MarinVEST Hovedmålgruppen for NCE Mat er næringens viktigste bedrifter – lokomotivene

9 www.greaterstavanger.com Partnerskapet

10 www.greaterstavanger.com Satsingens mål Senteret skal gjøre klyngens bedrifter i stand til å imøtekomme fremtidens utfordringer på best mulig måte Ha fokus på hva markedet ønsker, utvikling og trender innen mat Gjennom innovasjons- og internasjonaliseringsaktiviteter skal senteret øke verdiskaping i egen bedrift –Øke samspillet og utveksling av kunnskap blå og grønn sektor imellom –Øke innovasjonsgraden i bedriftene – nye produkter, forbedring av produksjonsprosesser, utvikling og bruk av nye råvarer –Øke samspillet mellom klyngen og forskning/utdanning –Bygge opp spesialkompetanse som tidligere kun har vært tilgjengelig internasjonalt

11 www.greaterstavanger.com Innhold og funksjoner Ledende kompetansesenter og kompetansebygger innen –Mattrygghet og risikostyring –Nye mat og måltidskonsepter –Nye teknologier og prosesser for fremtidens mat For eksempel: Skreddersy fôr som påvirker smak –Oppskalere kokekunst til industrimat –Blå-grønt logistikk og distribusjonssamarbeid Kunnskapsproduksjon - bindeledd mellom utdanning / forskning og bedriftene Laboratorium for nyskaping og nytenking Nasjonalt og internasjonalt opplæringssenter Informasjonssenter – hente erfaring fra andre matregioner og markeder Felles profilering / merkevarebygging – nasjonalt og internasjonalt


Laste ned ppt "Www.greaterstavanger.com Sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google