Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra 1. generasjon til 2. generasjon FoU strategi. Regionen har et helt annet ståsted nå enn i 2008 UiA åpnet 1. september 2007 SFI og SFU i 2014 Nærings.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra 1. generasjon til 2. generasjon FoU strategi. Regionen har et helt annet ståsted nå enn i 2008 UiA åpnet 1. september 2007 SFI og SFU i 2014 Nærings."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fra 1. generasjon til 2. generasjon FoU strategi. Regionen har et helt annet ståsted nå enn i 2008 UiA åpnet 1. september 2007 SFI og SFU i 2014 Nærings Phd. og Offentlig Phd. GCE og arenaprogram Attraktive samarbeidspartnere på mange områder Robust forskningsmiljø på SSHF Nasjonalt kompetansesenter flått, nettopp fått bevilget 25 mill fra NFR Vi er blitt mer synlige på FoU kartet

3 Skisse til struktur 1.Bakgrunn 1.Omfang og avgrensninger 2.Definisjoner, begrepsavklaringer 1.Forskning 2.Innovasjon 3.Innovasjonsdrevet forskning og forskningsdrevet innovasjon 4.Regionalt Innovasjonssystem og virkemiddelapparat 3.Mål 4.Historikk 2005 – 2015 (Situasjonsbeskrivelse) 1.Hva preger utviklingsbildet 1.statistikk, fakta, beskrivelse og case 2.UiA 5.Om å legge til rette for FoU 1.Kultur og struktur 2.Internasjonalisering 3.Samarbeid med kapitaleiere, modeller, kommersialiseringsprosessen, TTO 6.Veien til målet gjennom strategiske grep Bestilling til Forskningsutvalget, Innoventus

4 Visjoner og mål (utkast) Agder er nasjonalt ledende i forhold til å ta i bruk dokumentert kunnskap (forskning) som grunnlag for nye løsninger (innovasjon) i privat og offentlig sektor FoU-miljøene på Agder har kapasitet til å lede og/eller er attraktive samarbeidspartnere på store prestisjeprogrammer/prosjekter/piloter Andelen ansatte med doktorgrad i næringslivet, offentlig sektor og akademia ligger på nasjonalt nivå. Internasjonale forskningsbevilgninger til Agder ligger på nasjonalt nivå Trippel Helix (samarbeid på tvers) Akademia, offentlig sektor og privat næring og (frivillig sektor)

5 Kultur for ambisjoner og stolthet

6 F O U I A GDER Etablert struktur, regionale delplaner, prosjekt, tiltak, verktøy og virkemidler, nasjonale og internasjonale føringer Kompetent samspill M ÅL MOT 2020 Resultater innovasjon forskning innovasjon Ny kunnskap og analyse

7 Velkommen med innspill


Laste ned ppt "Fra 1. generasjon til 2. generasjon FoU strategi. Regionen har et helt annet ståsted nå enn i 2008 UiA åpnet 1. september 2007 SFI og SFU i 2014 Nærings."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google