Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elsertifikater Fredrikstad 7. september 2005 Tore Magler Wiggen Norges vassdrags- og energidirektorat Juridisk seksjon - administrasjonsavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elsertifikater Fredrikstad 7. september 2005 Tore Magler Wiggen Norges vassdrags- og energidirektorat Juridisk seksjon - administrasjonsavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elsertifikater Fredrikstad 7. september 2005 Tore Magler Wiggen Norges vassdrags- og energidirektorat Juridisk seksjon - administrasjonsavdelingen

2 Elsertifikater Det er nytt Det er miljøvennlig Det er på full fart

3 Innhold Arbeidet - prosessen Hva er elsertifikater Utfordringer ved sertifikatordningen

4 Arbeidet - prosessen EU-direktiv 2001/77/EF Budsjettinnstilling S.nr. 9 (2000-2001) Gassmeldingen St.meld. nr. 9 (2002-2003) Mandat NVE Tildelingsbrev 2003 Rapport NVE oppdragsrapport 3 - 2004 St. meld. nr. 47 (2003-2004

5 Fornybarhetsdirektivet EUs direktiv 2001/77/EF ”Direktivets formål er at konsumet av fornybar elektrisitet skal øke og utgjøre 22,1 % av EU- landenes totale elkonsum i 2010, mot 13,9 % i referanseåret 1997. Dette målet er utledet fra EUs overordnede mål om at 12 % av totalt energiforbruk i 2010 skal komme fra fornybare energikilder. Målet er også knyttet opp til EUs klimapolitikk-strategi siden en overgang til fornybar energi reduserer klimagassutslippene. Direktivet legger opp til at hvert land har spesifisert sine nasjonale indikative mål og at det er etablert virkemidler i hvert land som bidra til måloppnåelsen.” (Rammenotat om direktiv 2001/77/EF)

6 Budsjettinnst, S.nr. 9 (2000- 2001) ”Flertallet vil i denne sammenheng vise til arbeidet med et pliktig grønt sertifikatmarked som er under utvikling i EU, der det settes krav til leveranser av en viss andel fornybar energi til sluttbruker. Flertallet vil be Regjeringen utrede et tilsvarende system med grønne sertifikater tilpasset norske og nordiske forhold.”

7 Gassmeldingen St.meld. nr. 9 (2002-2003) ” Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til – fortrinnsvis – et felles norsk/svensk pliktig grønt sertifikatmarked som eventuelt kan samordnes med et internasjonalt sertifikatmarked, med sikte på å legge fram et konkret forslag for Stortinget så snart som mulig, og senest våren 2004.”

8 NVEs mandat Tildelingsbrev 2003 –Bistå i arbeidet med St.meld. nr. 9 (2002-2003) Brev til NVE 7.7.2003 –Regulering av sertifikatmarkedet –Sertifisering og opprinnelsesgarantier –Implementering fornybardirektivet –Kostnader og potensialer for fornybar energi

9 NVE – oppdragsrapport 3 - 2004 ”NVEs hovedkonklusjoner er at et obligatorisk sertifikatmarked kan fungere godt for å fremme økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Dette forutsetter imidlertid at ordningen er teknologinøytral, har tilstrekkelig høyt kvotepliktsnivå, har lang varighet og samordnes godt med den svenske elsertifikatordninge n.”


Laste ned ppt "Elsertifikater Fredrikstad 7. september 2005 Tore Magler Wiggen Norges vassdrags- og energidirektorat Juridisk seksjon - administrasjonsavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google