Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fredrikstad 7. september 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fredrikstad 7. september 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fredrikstad 7. september 2005
Elsertifikater Fredrikstad 7. september 2005 Tore Magler Wiggen Norges vassdrags- og energidirektorat Juridisk seksjon - administrasjonsavdelingen

2 Elsertifikater Det er nytt Det er miljøvennlig Det er på full fart

3 Innhold Arbeidet - prosessen Hva er elsertifikater
Utfordringer ved sertifikatordningen

4 Arbeidet - prosessen EU-direktiv Budsjettinnstilling Gassmeldingen
2001/77/EF Budsjettinnstilling S.nr. 9 ( ) Gassmeldingen St.meld. nr. 9 ( ) Mandat NVE Tildelingsbrev 2003 Rapport NVE oppdragsrapport St. meld. nr. 47 (

5 Fornybarhetsdirektivet EUs direktiv 2001/77/EF
”Direktivets formål er at konsumet av fornybar elektrisitet skal øke og utgjøre 22,1 % av EU-landenes totale elkonsum i 2010, mot 13,9 % i referanseåret Dette målet er utledet fra EUs overordnede mål om at 12 % av totalt energiforbruk i 2010 skal komme fra fornybare energikilder. Målet er også knyttet opp til EUs klimapolitikk-strategi siden en overgang til fornybar energi reduserer klimagassutslippene. Direktivet legger opp til at hvert land har spesifisert sine nasjonale indikative mål og at det er etablert virkemidler i hvert land som bidra til måloppnåelsen.” (Rammenotat om direktiv 2001/77/EF) Formål er at konsumet av fornybar elektrisitet skal øke ”Direktivets formål er at konsumet av fornybar elektrisitet skal øke og utgjøre 22,1 % av EU-landenes totale elkonsum i 2010, mot 13,9 % i referanseåret Dette målet er utledet fra EUs overordnede mål om at 12 % av totalt energiforbruk i 2010 skal komme fra fornybare energikilder. Målet er også knyttet opp til EUs klimapolitikk-strategi siden en overgang til fornybar energi reduserer klimagassutslippene. Direktivet legger opp til at hvert land har spesifisert sine nasjonale indikative mål og at det er etablert virkemidler i hvert land som bidra til måloppnåelsen.”

6 Budsjettinnst, S.nr. 9 ( ) ”Flertallet vil i denne sammenheng vise til arbeidet med et pliktig grønt sertifikatmarked som er under utvikling i EU, der det settes krav til leveranser av en viss andel fornybar energi til sluttbruker. Flertallet vil be Regjeringen utrede et tilsvarende system med grønne sertifikater tilpasset norske og nordiske forhold.” Viser til trendene og arbeidet i resten av europa med sertifikatmarked og ber samtidig regjeringen utrede et tilsvarende system med grønne sertifikater tilpasset norske og nordiske forhold. ”Flertallet vil i denne sammenheng vise til arbeidet med et pliktig grønt sertifikatmarked som er under utvikling i EU, der det settes krav til leveranser av en viss andel fornybar energi til sluttbruker. Flertallet vil be Regjeringen utrede et tilsvarende system med grønne sertifikater tilpasset norske og nordiske forhold.”

7 Gassmeldingen St.meld. nr. 9 (2002-2003)
” Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til – fortrinnsvis – et felles norsk/svensk pliktig grønt sertifikatmarked som eventuelt kan samordnes med et internasjonalt sertifikatmarked, med sikte på å legge fram et konkret forslag for Stortinget så snart som mulig, og senest våren 2004.” Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til – fortrinnsvis – et felles norsk/svensk pliktig grønt sertifikatmarked ” Stortinget ber Regjeringen ta initiativ til – fortrinnsvis – et felles norsk/svensk pliktig grønt sertifikatmarked som eventuelt kan samordnes med et internasjonalt sertifikatmarked, med sikte på å legge fram et konkret forslag for Stortinget så snart som mulig, og senest våren 2004.”

8 NVEs mandat Tildelingsbrev 2003 Brev til NVE 7.7.2003
Bistå i arbeidet med St.meld. nr. 9 ( ) Brev til NVE Regulering av sertifikatmarkedet Sertifisering og opprinnelsesgarantier Implementering fornybardirektivet Kostnader og potensialer for fornybar energi

9 NVE – oppdragsrapport 3 - 2004
”NVEs hovedkonklusjoner er at et obligatorisk sertifikatmarked kan fungere godt for å fremme økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Dette forutsetter imidlertid at ordningen er teknologinøytral, har tilstrekkelig høyt kvotepliktsnivå, har lang varighet og samordnes godt med den svenske elsertifikatordningen.” Obligatorisk sertifikatmarked kan fungere godt for å fremme økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder Vi forutsetter imidlertid at ordningen er teknologinøytral, har tilstrekkelig høyt kvotepliktsnivå, har lang varighet og samordnes godt med den svenske elsertifikatordningen.” ”NVEs hovedkonklusjoner er at et obligatorisk sertifikatmarked kan fungere godt for å fremme økt produksjon av kraft fra fornybare energikilder. Dette forutsetter imidlertid at ordningen er teknologinøytral, har tilstrekkelig høyt kvotepliktsnivå, har lang varighet og samordnes godt med den svenske elsertifikatordningen.”


Laste ned ppt "Fredrikstad 7. september 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google