Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenesteområdene Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Komite for teknikk, kultur og fritid Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenesteområdene Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Komite for teknikk, kultur og fritid Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenesteområdene Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Komite for teknikk, kultur og fritid Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk

2 Organisasjon

3 Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Virksomheter: Asker Kulturhus Asker Bibliotek (inkl filial Heggedal) Asker Kulturskole Natur og idrett Partnere: Frivillighetsutvalget Asker kirkelige fellesråd Akershusmuseet Asker Idrettsråd Asker Kulturråd Asker Velforbund 4 frivilligsentraler: Hasselbakken, Nakuhel, Heggedal, Borgen Trafo kunsthall Gule Huset Asker kunstforening

4 Resultater og nøkkeltall - kultur

5

6 Unikt målekart

7 Driftsbudsjett Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 144 mill. kroner i 2016. Det er en økning på 1,2 mill. kr. sammenlignet med forrige HP

8 Driftstiltak Kultur, frivillighet og fritid Nye tiltak 2016 Kulturskolen: 1,0 mill. kr. Skibuss Solli: 0,2 mill. kr. Idrett – vanskeligstilte: 0,3 mill. kr. Den kulturelle skolesekken: 0,3 mill. kr. Vitensenter folkehelse: 1,5 mill. kr. Omstilling og effektivisering Brukerbetaling badene: -0,9 mill. kr. Brukerbetaling kulturskolen: -0,3 mill. kr. Effektivisering kulturhus og bibliotek: -0,25 mill. kr. Effektivisering Natur og idrett: -0,5 mill. kr.

9 Investeringer Kultur, frivillighet og fritid HP 2016-2019 Holmen svømmehall: 246 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Askertun – rehabilitering 10 mill. kroner, ferdigstilles 2016 Bryggesti Grønnsund 2,5 mill. kroner, ferdigstilles 2017 Semsvannet –friluftsbase 1,5 mill. kroner, ferdigstilles 2016 Vevstua på Sem, arealer til folkehelseaktiviteter og Vitensenter, 6 mill. kroner. Ny ishall på Risenga/Askerhallen: 312 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2023- 2026 Ny gravlund: 100 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden 2023-2026 «Mulighetsstudier» i prosess for fremtidige anlegg, Drengsrud, Vollen, Dikemark og Holmen. Det bygges nye idrettshaller i forbindelse med nye skolebygg. Sum investering i HP-perioden: 290,5 mill. kroner.

10 Tjenesteområde teknikk og miljø Virksomheter: Asker Drift Kommunalteknisk avdeling Plan og bygningsavdelingen Partnere: Asker og Bærum Vannverk IKS, ABV Vestfjorden avløpsrenseanlegg, VEAS Asker og Bærum Brannvesen IKS, ABBV

11 Resultater og nøkkeltall - teknikk

12 Unikt målekart

13 Driftsbudsjett Teknikk og miljø Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 93,7 mill. kroner i 2016. Det er en økning på 5,8 mill. kr. sammenlignet med forrige HP.

14 Driftstiltak Teknikk og miljø Nye tiltak 2016 Plan og bygg: 3,0 mill. kr. Kollektivtrafikk på fjorden: 0,2 mill. kr. Omstilling og effektivisering Parkeringsgebyr Asker sentrum: +25%

15 Investeringer Teknikk og miljø HP 2016-2019 VAR-investeringer for 482 mill. kroner i perioden Fortau Østrevei 60 til Vendla 14: 34 mill.kroner, ferdigstilles 2017 Fortau Jacob Neumannsvei: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Heggedal torg og park: 35 mill. kroner i perioden 2016-2018 Oppfølging sykkelstrategi: 4 mill. kroner årlig Sum investering i HP-perioden: 669,2 mill. kroner (hvorav 482 mill. kroner i VAR)

16 Strategiske planer o Kommuneplan o Folkehelseplan o Frivillighetsmelding o Kompetanseheving o Frivilligsentraler Borgen, Vollen, Holmen o Energi og klimaplan o Kulturplan o Bibliotekplan o Kulturhusplan o Plan for visuell kunst o Museumsplan o Plan for kulturskolen o Kulturminnevernplan o Kulturarenaplan o Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (KIF-planen) o Grønnplan o Plan for UU o Geodataplan o Samferdsel o Hovedplan kom. veier o Trafikksikkerhetsplan o Sykkelstrategi o Parkeringsstrategi o Kollektiv/innfartsparkering o Velveier o Vann og avløp: o Hovedplan vann o Hovedplan vannmiljø o Avfall og gjenvinning o Kildesortering

17 Gjennomgående satsninger Frivillighet Kompetanseheving Medborgerskap og samskaping Frivilligsentraler Borger, Vollen og Holmen Frivillighetsportal Tilgang til lokaler

18 Gjennomgående satsninger….. Folkehelse Folkehelseplan Folkehelsesenter/Vitensenter Sem DnT-avtalen Idrett/friluftsliv/kultur-SFO Borgen Sunne kommuner Energi og klima Energi og klimaplan – oppstart revisjon 2016 Asker kommune: 80 % utslippsreduksjon innen 2020 fra 2007 30 % energireduksjon innen 2020 far 2007 Klimanøytral inn 2030 Askersamfunnet: 50 % utslippsreduksjon innen 2030 fra 1991 20 % energireduksjon innen 2030 fra 2005 Klimanøytral innen 2050

19


Laste ned ppt "Tjenesteområdene Kultur, frivillighet og fritid Teknikk og miljø Komite for teknikk, kultur og fritid Ragnar Sand Fuglum, direktør for kultur og teknikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google