Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 Byrådets forslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 Byrådets forslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 Byrådets forslag

2 Krevende kommuneøkonomi

3 Årsaker til vår krevende økonomi Svakere skatteinntekter Økte pensjonskostnader Ingen kompensasjon for vekst Betydelig etterspørselsvekst i helse og omsorgstjenestene

4 Høyest vekst i aldersgruppe 67+

5 Utvikling i folketall i Tromsø Aldersgruppene 67 – 79 år, 80 – 89 år og 90 år +

6 Driftsbudsjett 2015 Totalt 3,193 mrd

7 Eiendomsskatt

8 Viktigste investeringer: Otium bo- og velferdssenter Helsehus Sommerlyst skole Tromsøbadet Ombygging brannstasjon 1 Barnehage funksjonshemmede Normalhall Storelva Krematorium Solneset skole Viktigste investeringer: Otium bo- og velferdssenter Helsehus Sommerlyst skole Tromsøbadet Ombygging brannstasjon 1 Barnehage funksjonshemmede Normalhall Storelva Krematorium Solneset skole Investeringer 2015 – 2018 Totalt 3,48 mrd

9 Nye låneopptak 2015 - 2018 Låneopptak2015201620172018 Ord. skattefinansierte invest. 386,7 412,2 261,2 417,3 Vann og avløp 144,0 139,5 130,0 99,0 Boliger 2,6 Startlån 70 Restlån 2014 24 Sum nye låneopptak 627 624 464 589

10 Utvikling i lånegjeld

11 Finansiering av investeringer 2015-18

12 Byrådets satsinger Styrke tiltak for rus og psykiatri Styrking av barnevernet med 11 mill Styrking av etter- og videreutdanning av lærere Møte etterspørselen innen helse og omsorg Effektivisere og kutte i stab og støttefunksjoner Beredskap og sikkerhet Satser på folkehelse Oppgradering av kulturbygg med 20 mill

13 Innsparinger 2015: 30 mill 2016: 25 mill 2017: 30 mill

14 Byrådsavdeling for utdanning

15 Byrådsavdeling for Utdanning Forebyggende helsetjenester: Skolehelsetjenesten styrkes med 2,8 millioner. Vil gå til opprettelse av nye helsesøstertjenester Kroken og Tromsdalen helsestasjoner slås sammen til én mer robust helsestasjon. Reduserte kostnader til husleie og administrasjon på 300 000 kroner i 2015, 600 000 kroner i 2016 og utover. Digitalisering: Innføring av nettbasert timebestilling ved vaksinasjonskontoret forenkler hverdagen for brukerne. Sparer 200 000 kroner årlig. Barnevernet: Styrkes med 11 millioner kroner

16 Byrådsavdeling for Utdanning Barnehager Tilpasser kapasiteten i 2015 og 2016, besparelse på 9 milli kroner årlig. 2017 må vi dimensjonere opp igjen. Prioriterer etter- og videreutdanning for barnehageansatte: 1,8 millioner kroner kompetansehevingstiltak i barnehagene i 2015. Digitalisering: 800 000 kroner til IKT i barnehagene. Infrastruktur og kompetanseheving for de ansatte prioriteres. Grunnskole Viderefører etter- og videreutdanning av lærere, digitale læremidler og tilpasset opplæring med full styrke i 2015. Skolestruktur vekst og kapasitetsutfordringer ved sentrale skoler, elevtallsnedgang og overkapasitet ved flere distriktskoler.

17 Byrådsavdeling for helse og omsorg

18 Satsinger helse og omsorg Styrket ramma med 37,6 mill Styrke tjenester innen rus og psykiatri Satsing på brukerstyrt personlig assistanse Flere dagsenterplasser Styrke arbeidet mot barnefattigdom Otium bo- og velferdssenter Nytt helsehus i Breivika

19 Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett

20 Næring, kultur og idrett Innsparinger: 7,2 mill -En del er planlagte innsparinger som følge av tidligere vedtak (landbrukskontor, INTRO, Gaza/Polarmuseet) -Mindre innsparinger på administrasjon, bibliotek, kulturskolen, Inn på Tunet Nye tiltak: 2,9 mill -Frivilligmillion, digitalisering, kommunereform og næringssatsing Tromsøbadet: 598 mill Krematorium med livssynsåpent seremonirom : 76,2 mill Ombygging av den gamle brannstasjon: 105 mill Normallhall på Storelva: 35 mill Tromsømarka: 17 mill (i perioden) Fløya-Fjellheisen: 4 mill Renovering og oppgradering av kulturbygg : 20,5 mill (i perioden)

21 Byrådsavdeling for byutvikling

22 Byrådsavdeling for byutvikling 2015 Stramme driftsrammer og nøkternhet Prioritering av lovpålagte oppgaver Nedstyring på 3,4 millioner fordelt på enhetene. Hovedsakelig vakanser, konsekvenser overordnet planlegging. Styrking av vintervedlikeholdet Bydrift 2,5 mill Forventet ferdigstillelse av prosjektet «tekniske tjenester» Implementering i 2015 med synergieffekter utover i perioden. Mer tverrfaglig integrering av planlegging, forvaltning og drift

23 Byrådsavdeling for finans Nedstyring 14 mill Omstilling av stab og støttefunksjoner Effektivisering av Byggforvaltning og Fagrent Bredbåndsutbygging for 130 mill Lederutviklingsprogram og traineeordning

24 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 Byrådets forslag


Laste ned ppt "Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 Byrådets forslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google