Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i byråd Byrådsleder Monica Mæland Pressekonferanse 28. september 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i byråd Byrådsleder Monica Mæland Pressekonferanse 28. september 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i byråd Byrådsleder Monica Mæland Pressekonferanse 28. september 2009

2 Bakgrunn for endringer Byråd Henning Warloe trer inn som stortingsrepresentant 1. oktober Byråd Tomas Moltu har bedt om avløsning De midlertidige endringer i ansvar og portefølje etter at Frp gikk ut av byrådet

3 Byrådsavdeling for barnehage og skole Byråd Filip Rygg (KrF) –25 år gammel –Ex.phil, Ex.fac og Politikk og forvaltning fra UiB –Tidl. pol.rådgiver for byråd Lisbeth Iversen –Gruppeleder for KrF siden 2007 –Nestleder i KMBY siden 2007 –Medlem av Hordaland Fylkesting 2003-2007 –1. vara til Stortinget 2009-2013 –Gift, 1 barn

4 Byrådsavdeling for barnehage og skole Avdelingen har ansvaret for: –Barnehagene, videre utbygging og kvalitet. –Skolesektoren, gjennomføring av skolebruksplanen og realisering av byrådets ambisjoner for Bergensskolen. –Kulturskolen overføres til byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett

5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Byråd Harald Victor Hove (H) –26 år gammel –Ex.phil og Ex.fac fra UiB og markedsøkonom fra BI Bergen –Tidl. gruppesekretær og pol.rådgiver for ordfører Herman Friele og pol. rådgiver for byrådsleder siden 2007 –Innvalgt i bystyret siden 2003 –Vara til Stortinget 2005-2009 –Kjæreste, ingen barn

6 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Avdelingen har ansvaret for: –budsjett og økonomiplan –omstillingsarbeidet i kommunen –innkjøp og konkurranse –kommunens bygningsmasse og eiendommer –kommunens eierskap (KF og AS) –arbeidsgiverpolitikken –IKT

7 Øvrige endringer

8 Byråd Lisbeth Iversen (KrF) Avdelingen har ansvaret for: –Byggesaker, offentlige og private planer –Miljø- og klimapolitikken –Boligpolitikk –Byantikvaren –Grønn etat –Vann og avløp –Samferdsel –Byggvedlikehold –Oppfølging av strategisk næringsplan –Det regionale næringsutviklingsselskapet Business Region Bergen og Regionrådet Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima

9 Byråd Christine B. Meyer (H) Avdelingen har ansvaret for: –Helsetjenester (helsestasjoner, legevakt) –Helsevernetaten –Sosialtjenesten –Rusomsorg –Sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger –Hjemmebaserte omsorgstjenester –Integrering –Arbeidsmarkedsbedriftene –Barnevern –Nærværsprosjektet Byrådsavdeling for helse og inkludering

10 Byrådsleder Monica Mæland (H) Avdelingen har ansvaret for: –Informasjon –Kommuneadvokaten –Beredskap –Brannvesen Byrådsleders avdeling

11 Byrådsleder Monica Mæland (H): Avdelingen får ansvaret for: –Kulturfeltet inkludert kulturskolen –Idrett –Bergen Kirkelige Fellesråd Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett

12 Byråd Mæland II Byrådsleder: Monica Mæland (H) m/ ansvar for kultur, kirke og idrett Byråd for byutvikling, næring og klima: Lisbeth Iversen (KrF) (nestleder) Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap: Harald Victor Hove (H) Byråd for barnehage og skole: Filip Rygg (KrF) Byråd for helse og inkludering: Christine B. Meyer (H)


Laste ned ppt "Endringer i byråd Byrådsleder Monica Mæland Pressekonferanse 28. september 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google