Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Hvordan styres Bergen kommune? Presentasjon v/ byrådsleder Monica Mæland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Hvordan styres Bergen kommune? Presentasjon v/ byrådsleder Monica Mæland."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Hvordan styres Bergen kommune? Presentasjon v/ byrådsleder Monica Mæland

2 © Bergen kommune

3 Byrådet Byrådet ble valgt av Bystyret 29. oktober 2007 og er utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti Syv byråder hvorav seks av dem har spesifikke fagfelt Hver byråd har en politisk rådgiver tilknyttet seg

4 © Bergen kommune

5 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Byråd Lisbeth Iversen (Krf) Avdelingen har ansvaret for: –Offentlige planer –Miljø- og klimapolitikken –Boligpolitikk –Byantikvaren –Grønn etat –Vann og avløp

6 © Bergen kommune

7 Byrådsavdeling for barnehage og skole Byråd Tomas Moltu (Krf) Avdelingen har ansvaret for: –Barnehagene, videre utbygging og kvalitet. –Skolesektoren, gjennomføring av skolebruksplanen og realisering av byrådets ambisjoner for Bergensskolen.

8 © Bergen kommune

9 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Byråd Christine B. Meyer (H) Avdelingen har ansvaret for: –budsjett og økonomiplan. –omstillingsarbeidet i kommunen –Innkjøp og konkurranse –Kommunens bygningsmasse og eiendommer –de kommunale foretakene (KF) –Bergen Byarkiv –Arbeidsgiverpolitikken –Yrkesopplæring

10 © Bergen kommune

11 Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett Byråd Henning Warloe (H) Avdelingen har ansvaret for: –Hele kulturfeltet –Idrett –Oppfølging av strategisk næringsplan –Det regionale næringsutviklingsselskapet Business Region Bergen –Forvaltningen av eierskapet i eksterne virksomheter.

12 © Bergen kommune

13 Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Byråd Øistein Christoffersen (Frp) Avdelingen har ansvaret for: –Byggesaker, inkl klagesaksbehandling –Private reguleringsplaner –Oppfølging av de nye bydelsstyrene –Brannvesen –Byggvedlikehold

14 © Bergen kommune

15 Byrådsavdeling for helse og omsorg Byråd Liv Røssland (Frp) Avdelingen har ansvaret for: –Helsetjenester (helsestasjoner for ungdom og studenter, legevakt) –Helsevernetaten –Sosialtjenesten –Sykehjem, bofellesskap og omsorgsboliger –Hjemmebaserte omsorgstjenester –Integrering av flyktninger og asylsøkere

16 © Bergen kommune

17


Laste ned ppt "© Bergen kommune Hvordan styres Bergen kommune? Presentasjon v/ byrådsleder Monica Mæland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google