Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 edbo risk management as Korrupsjon - Innhold  HVORDAN FOREGÅR KORRUPSJON?  HVORDAN AVDEKKE SIGNALENE?  INTERNREVISJONENS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 edbo risk management as Korrupsjon - Innhold  HVORDAN FOREGÅR KORRUPSJON?  HVORDAN AVDEKKE SIGNALENE?  INTERNREVISJONENS."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 www.edbo.no www.edbo.no 1 edbo risk management as Korrupsjon - Innhold  HVORDAN FOREGÅR KORRUPSJON?  HVORDAN AVDEKKE SIGNALENE?  INTERNREVISJONENS BETYDNING I KAMPEN MOT KORRUPSJON e dbo risk management as Statsautorisert revisor Einar Døssland einar@edbo.no Tlf: 90 98 27 56 - Faks: 910 11 536  Kontorer i Oslo og Trondheim

3 www.edbo.no www.edbo.no 2 edbo risk management as Økonomisk kriminalitetFRA Bedriften/eiere Eksternt: kunder, leverandører og andre Internt: tillitsvalgte, ledelse og ansatte MOT Samfunnet/offentlige Medkontrahenter, kunder Aksjemarkedet Banker og leverandører Bedriften To grunner for øk.kriminalitet - Enten begunstige virksomheten, eller begunstige seg selv eller 3. person

4 www.edbo.no www.edbo.no 3 edbo risk management as ”The 2004 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse”  508 saker med mer enn $761 millioner i tap og hvor ”fraud” er gruppert i følgende tre kategorier:  Asset misappropriation.  Corruption.  Fraudsters wrongfully use their influence in a business transaction to gain benefit for themselves or another person, contrary to their duty to their employer or the rights of another (e.g., accepting kickbacks, engaging in conflicts of interest).  Fraudulent statements. For å laste ned den fulle ACFE apporten bruk: http://www.cfenet.com/resources/RttN.asp

5 www.edbo.no www.edbo.no 4 edbo risk management as Av 508 ”fraud”, ble følgende avdekket av:  Mer enn 33% ble avdekket etter tips fra ansatte, kunder og leverandører  23% prosent var avdekket av intern revisorer  57% av selskapene som deltok i undersøkelsen hadde intern revisjon  21% ble avdekket gjennom tilfeldigheter  18% ble avdekket gjennom virksomhetens etablerte intern kontroll system og rutiner  Intern kontrollens begrensning  Virksomheter hadde i liten grad tilrettelagt mulighet for anonyme tips/rapportering

6 www.edbo.no www.edbo.no 5 edbo risk management as Årsaker til korrupsjon  Muligheten  Press  Holdning Hvem begår korupsjon?

7 www.edbo.no www.edbo.no 6 edbo risk management as

8 www.edbo.no www.edbo.no 7 edbo risk management as

9 www.edbo.no www.edbo.no 8 edbo risk management as

10 www.edbo.no www.edbo.no 9 edbo risk management as Korrupsjon  Hvordan starter det?  Hva er betingelsene for at korrupsjon oppstår?  Hvem har taket på hvem?  Hva er signalene?  Grunnlaget for en korrupsjon - var det tilsiktet?  Hva var signalene når korrupsjonen hadde oppstått?

11 www.edbo.no www.edbo.no 10 edbo risk management as Utfordringer  Anbudsprosesser, en formalitet uten realitet  Etablerte relasjoner mellom partene  Ansettelse før eller etter avtale  Egeninteressen inkluderes  Mangler kontroller og systemer som fanger signalene – sakene avdekkes av tilfeldigheter  Mangler policy og kompetanse for håndtering

12 www.edbo.no www.edbo.no 11 edbo risk management as  Corporate Governance: Ensuring that corporate executives pursue the owners’ objectives within the rules of the game – open & free competition, no deception, no fraud. (Milton Friedman) ALLE gjør som forventet og følger spillets regler, og NOEN forsikrer at spillets regler er fulgt. Hvem? - styret ansvar:  Styret, Internrevisjon og revisjonskomité  Administrasjonen/ledelsen  Ekstern revisor

13 www.edbo.no www.edbo.no 12 edbo risk management as God forvaltningsetikk  Virksomhetens formål og interesser blir ivaretatt på best mulig måte - og blir satt over personlige interesser og behov hos beslutningstaker.  Forstå psykologien og de mellom-menneskelige “krefter” mellom kjøper og selger. Kjøper handler på virksomhetens vegne.  Flere må delta og påvirke i beslutningsprosessen.  Alle redegjør for sine tidligere relasjoner og personlige forbindelser med de aktuelle leverandørene.  Kontrakter og leveranser skal ikke være betinget av at leverandøren har en “venn”.

14 www.edbo.no www.edbo.no 13 edbo risk management as Holdninger Holdningene i en organisasjon påvirkes av:  Den enkeltes handlinger  Den enkeltes holdninger  Hva som betraktes som akseptabelt eller uakseptabelt  Andre faktorer:  Redelig og rettferdig behandling, Ledelsens eksempel, Behandling av tidligere syndere  Objektiv granskning av intern revisjon  Policy og retningslinjer, håndhevelse av regler (I Staten se tjenestemannsloven)

15 www.edbo.no www.edbo.no 14 edbo risk management as Etikk - Regel nr. 1  Aldri tillatt å koble private forretninger med bedriftens forretninger (kunder) eller ta (motta) økonomiske fordeler av forretninger som besluttes på vegne av bedriften.

16 www.edbo.no www.edbo.no 15 edbo risk management as www.edbo.no e dbo risk management as Internal Control – Red Flag Risk and Red Flag Detection Services © IC – Red Flag Hva får du se? (Les: ”I see – Red Flag”)

17 www.edbo.no www.edbo.no 16 edbo risk management as En metode som avdekker: Tilstedeværelse av risikoer og signaler på uønskede hendelser og forhold som har inntruffet, men som du ennå ikke er klar over. Manglende etterlevelse, brudd på lover, interne policy, bestemmelser og prosedyrer. Ulike former for misligheter, korrupsjon og økonomisk kriminalitet. IC-Red Flag © Internal Control – Red Flag and Fraud Detection Services www.edbo.no e dbo risk management as

18 www.edbo.no www.edbo.no 17 edbo risk management as Revisjon og granskning med IC-Red Flag  ”IC-Red Flag” er en analyse av intern og ekstern informasjon, økonomiske data og transaksjoner som avstemmes mot gjeldende bestemmelser, forventninger og ikke minst vår ”Red Flag Database”.  ”IC-Red Flag” gir svar og dokumentasjon på avvik som er tilstede og som ikke er kjent av de burde være klar over forholdet. www.edbo.no e dbo risk management as

19 www.edbo.no www.edbo.no 18 edbo risk management as Risikoanalyse Verdier, trusler og metoder Red Flag Filter  IC-Red Flag er en applikasjon med et ”filter” som fanger opp signaler på manglende etterlevelse.  ”Filteret” er utviklet på grunnlag av vår risikoanalyse og erfaringer på hvilke signaler de ulike risikoene og manglende etterlevelse gir.  Ved å teste økonomiske data, transaksjoner og annen tilgjengelig informasjon, kan IC-Red Flag finne signaler på ulike risikoer og manglende etterlevelse. IC-Red Flag Report Signaler www.edbo.no e dbo risk management as

20 www.edbo.no www.edbo.no 19 edbo risk management as Signalene på manglende etterlevelse finner en ved å være oppmerksom på ulike kjennetegn gjennom hele verdikjeden i virksomheten. Kunde/ resultat Systemet og risikoen Kjennetegn ved normal bruk av systemene: Signaler og kjennetegn på inntrufne risikoer avdekkes Risikoer P ersoner E iendeler S ystemer T ransaksjoner Signaler på misligheter finner du ved å studere Verdikjeden: www.edbo.no e dbo risk management as INPUT Mål og formål OUTPUTBEARBEDE

21 www.edbo.no www.edbo.no 20 edbo risk management as Hva er forskjellen mellom IC-Red Flag og tradisjonell revisjon? Tradisjonell revisjon utføres for å bevise og bekrefte at tingene er som de skal være! - IC- Red Flag utføres for å avdekke signaler dersom risikoen har inntruffet! www.edbo.no e dbo risk management as

22 www.edbo.no www.edbo.no 21 edbo risk management as Pengestrømmen Bankkonto InnUt Xxxxxxxx Hvor kommer pengene fra? - Land, navn og kontonummer Kontantinnskudd Hvem går pengene til? - Land, navn og kontonummer Kontantuttak Regnskap - motposten - annen info Dokumentasjon

23 www.edbo.no www.edbo.no 22 edbo risk management as Korrupsjon og Red Flag  Avtalen og transaksjonen  Dokumentasjon for utført arbeid og godtgjørelsen (fakturabeløp)  Faktura, fakturanr., dato, adresse, beløp, bankkonto  Bruk av skatteparadis

24 www.edbo.no www.edbo.no 23 edbo risk management as Red Flag - Database Regnskapsposter Konto – dato - tekst – beløp -etc -------- -------- -------- ------- Transaksjoner og økonomiske data kopieres og kontrolleres for signaler! Normale posteringsregler legges inn isik and Filter - risik and red flag database Transaksjonermedsignaler Transaksjoner uten signaler

25 www.edbo.no www.edbo.no 24 edbo risk management as Internal Control – Red Flag REPORT Red Flag Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz Xzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Xzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Xzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzx Interne data  Handlinger og transaksjoner som har signaler på aktuelle risikoer, avvik eller misligheter  Handlinger eller transaksjoner uten signaler Lav kostnad – stor sannsynlighet for å tjene inn ressursbruken Rask gjennomføring Gir grunnlag for å iverksette tiltak gjennom å avdekke brudd gjennom Red Flag Eksterne data

26 www.edbo.no www.edbo.no 25 edbo risk management as Utfordringer med IC-Red Flag  Må kjenne risikoen og signalene!  Krever modige og redelige revisorer!  Vil avdekker ukultur og mangler i kontrollmiljøet  Kritikk mot kontrollmiljøet kan oppfattes som personangrep  Bruk krever høy kompetanse og erfaring!  Team  Krisehåndtering www.edbo.no e dbo risk management as

27 www.edbo.no www.edbo.no 26 edbo risk management as FDS IC- Red Flag Bank- Anvendelse av Fraud Detection Services Bransjer og områder:  Forsikringsbedrageri  Beregne tap  Banker  Statlig subsidie og tilskudd  Aksjonærer - minoritet  Konkurser  Advokater  Revisorer  Skatteetaten og bokettersyn -------------------------------  Granskninger  Bedriftsinterne misligheter  Underslag og bedrageri  Korrupsjon  Spore midler - skatteparadis  Økonomisk kriminalitet  Bekrefte verdier og regnskaper Fraud and Corruption Red Flag TAX and VAT Red Flag www.edbo.no e dbo risk management as

28 www.edbo.no www.edbo.no 27 edbo risk management as e dbo risk management as Statsautorisert revisor Einar Døssland einar@edbo.no Tlf: 90 98 27 56 - Faks: 910 11 536 Kontorer i Oslo og Trondheim For nærmere informasjon kontakt:


Laste ned ppt "1 edbo risk management as Korrupsjon - Innhold  HVORDAN FOREGÅR KORRUPSJON?  HVORDAN AVDEKKE SIGNALENE?  INTERNREVISJONENS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google