Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontraktsvilkår for utbygging Sandnessjøen, 5 juni 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontraktsvilkår for utbygging Sandnessjøen, 5 juni 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontraktsvilkår for utbygging Sandnessjøen, 5 juni 2007
Christen I Minos Juridisk direktør i BP Norge AS

2 Formål Bidra til å utvikle underleverandører for oljeindustrien
Sette fokus på operatørens behov, risikostyring og kontraktsvilkår

3 Hovedinnhold Litt om BPs standard kontraktsvilkår for norske utbygginger Kontraktvilkårenes relevans og betydning for underleverandørene Viktigste elementer i BPs standardkontrakt; HMS Risikostyring BPs behov Ansvarsbegrensninger ”Code of Conduct”

4 1) BPs standardkontrakt for norske utbygginger
BP Norge har utviklet standardkontrakt for norske utbygginger Standardkontrakten er basert på; BPs internasjonale standarder Hensyntagen til norske standarder (NSC/NF/NTK/NTK MOD) BPs standardkontrakt har en rekke likhetstrekk med andre operatørers hovedkontrakter som er kjent brukt i Norge Kontraktsvilkårene er utviklet under norsk rett, og underlagt norsk voldgift. Vilkårene tilpasset at kontraktstildelingen internasjonal anbudskonkurranse.

5 2) Standardkontraktens relevans og betydning for underleverandører
Operatører inngår hovedkontrakter på vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelsen. I Skarv-Idun utbyggingen deltar rettighetshaverne:BP (operatør), Statoil, Shell, ExxonMobil (senere PGNIG) og Norsk Hydro. Operatøren inngår hovedkontrakter direkte med hovedleverandører; hovedleverandør benytter ofte underleverandør. Ønsker å anvende balanserte vilkår med rimelig risikofordeling i alle faser av arbeidet; Hovedkontrakten setter rammene for risikofordeling mot underleverandører.

6 2) Hovedkontraktens relevans og betydning for underleverandører
Normalt ikke direkte kontraktsrelasjon mellom operatør og underleverandør Hovedkontrakten får likevel stor betydning for underleverandør; Setter rammene for hele utbyggingsprosjektet i alle ledd Hovedleverandører ofte anvender back-to-back kontrakter Hovedleverandørers innkjøpsbetingelser tar ofte høyde for kundekrav En rekke elementer i hovedkontrakt får direkte og stor betydning for underleverandører. Viktig at hovedleverandør viderefører nedover i leverandørkjeden alle sentrale elementer og balansen i bestemmelsene.

7 3) De viktigste elementer i BPs standard hovedkontrakt – Særlig om HMS
BP har stor fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet, og krever at leverandører i alle ledd har like stor fokus, samt implementert systemer og rutiner som fanger opp og forvalter risikoer; Følger også av betingelsene i BPs Standardkontrakt, Følger også av vedlegg til BPs Standardkontrakt BP krever klare løfter og garantier fra leverandøren om fokus på og overholdelse av HMS krav BP anser brudd på HMS relaterte forpliktelser som så alvorlig at det kan utgjøre grunn til å heve kontrakten

8 3) De viktigste elementer i BPs standard hovedkontrakt - Risikostyring
Regulering av risiko for tap og skade – formål: Alle parter involvert i et prosjekt skal lettere kunne forutse sin risikoeksponering og derved forsikre seg på en adekvat måte Unngå unødig dobbeltforsikring av risiko

9 3) De viktigste elementer i BPs standard hovedkontrakt - Risikostyring
Regulering av risiko nedover i leverandørkjeden: Krav om gjensidig skadesløsholdelse mellom BP og hovedleverandør for Tap av og skade på egen eiendom Tap av og skade på eget personell Eget konsekvenstap BP holder leverandører i alle ledd skadesløs for slike tap og skader påført seg selv, partnere, og tilknyttede selskaper BP krever i retur samme skadesløsholdelse fra underleverandører BP holder leverandører i alle ledd skadesløs for visse forurensingsskader Regulering av ansvar for tredjepartsskader

10 3) De viktigste elementer i BPs standard hovedkontrakt - Risikostyring
Regulering av slik risiko sidelengs i leverandørkjeden: BP ønsker at alle hovedleverandører til samme prosjekt holder hverandre gjensidig skadesløse for nevnte skader påført seg selv samt sine respektive underleverandører

11 3) Viktige elementer i BPs standardkontrakt - Risikostyring
Særlig om ansvar for tap og skade på materialer og kontraktsgjenstanden: BP krever at den enkelte (under)leverandør tar ansvar for tap og skade på (i) materialer (både levert selv og av BP) og (ii) kontraktsgjenstanden mens disse er i leverandørgruppens varetekt og kontroll BP utsteder ikke Construction All Risk (CAR) forsikring som dekker slikt tap og skade for hele prosjektgjennomføringen BP tilbyr i stedet å begrense leverandørens ansvar til NOK 20 millioner pr skadehendelse BP presumerer at dette beløpet er i samme størrelsesorden som en vanlig egenandel under CAR

12 3) Viktige elementer i BPs standardkontrakt – BPs behov
BP krever tidsmessig og riktig utføring og resultat av arbeidet; både hva hovedleverandørens og underleverandørers arbeid angår Viktig at i første rekke hovedleverandør og i neste rekke BP mottar riktig leveranse til riktig tid Alle involverte parter har et visst ansvar for å sørge for at alle delleveranser passer kvalitetsmessig, kvantitetsmessig og tidsmessig inn i den overordnede prosjektgjennomføringen Viktig at hovedleverandør viderefører forpliktelser mot underleverandør for å nå disse mål Særlig viktig at underleverandører har en viss forståelse for de grunnleggende variasjonsregler og at hovedleverandør viderefører disse

13 3) Viktige elementer i BPs standardkontrakt – BPs behov
BP ønsker at leverandører i alle ledd sjekker selskapsdokumentasjon og –materialer slik en aktsom leverandør burde gjøre BP ønsker at hovedleverandør garanterer arbeidet gjennom den kritiske startfasen av produksjon og to år deretter BP ønsker at hovedleverandører stiller bank- og morselskapsgaranti BP ønsker få eiendomsretten til materialer og kontraktsgjenstand fra prosjektets første dag BP ønsker å få lisensrettighet/eiendomsrett til immaterielle rettigheter som springer ut av kontraktsgjennomføring BP ønsker at leverandører i alle ledd behandler all informasjon fra BP konfidensielt

14 3) Viktige elementer i BPs standardkontrakt – BPs behov
I omfattende prosjektgjennomføring er det behov for fleksibilitet i arbeidsomfang og gjennomføring; BP ønsker variasjons/endringsrett BP ønsker suspensjonsrett BP ønsker kanselleringsrett BP ønsker at underkontrakter er overførbare til BP Slike endringer i arbeidsomfang og gjennomføring vil ofte berettige (under)leverandører til justeringer i kontraktsprisen eller leveringsskjema

15 3) Viktige elementer i BPs standardkontrakt - Ansvarsbegrensninger
BP tilbyr en rekke ansvarsbegrensninger mot hovedleverandøren Begrensingene her bør sette premissene for begrensninger underleverandørene kan forvente fra hovedleverandøren BP tilbyr hovedleverandøren en overordnet ansvarsbegrensning av kontraktsprisen tilsvarende en viss prosent av kontraktssummen Prosentsatsen kan variere alt etter typen arbeid og størrelsen på kontraktssummen Begrensningen omfatter alle større risikoer BP tilbyr også særlig å begrense ansvaret for forsinkelse; Størrelsen på begrensningen kan variere alt etter typen arbeid og størrelsen på kontraktssummen

16 3) Viktige elementer i BPs standardkontrakt – Særlig om etiske krav (”Code of Conduct”)
BP har stor fokus på at alle leverandører skal opptre etisk riktig og i samsvar med alle relevante lover og regler; Følger også av betingelsene i BPs Standard hovedkontrakt, Følger også av vedlegg til BPs Standard hovedkontrakt BP ønsker at leverandører i alle ledd gjør seg kjent med og etterlever BPs ”Code of Conduct” med regler, krav og veiledning til HMS håndtering og rapportering av interessekonflikter håndtering av gaver og lignende i forholdet med forretningsforbindelser håndtering av forholdet til myndigheter riktig og rettferdig behandling av ansatte BPs ”Code of Conduct” er blant annet å finne på og innholder:


Laste ned ppt "Kontraktsvilkår for utbygging Sandnessjøen, 5 juni 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google