Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

edbo risk management as Einar Døssland, statsautorisert revisor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "edbo risk management as Einar Døssland, statsautorisert revisor"— Utskrift av presentasjonen:

1 edbo risk management as Einar Døssland, statsautorisert revisor
Avdekking av misligheter og korrupsjon samt forebygging av økonomiske misligheter Presentasjon for Kultur- og kirkedepartementet edbo risk management as Einar Døssland, statsautorisert revisor Tlf: Faks: Kontorer i Oslo og Trondheim

2 Hva er misligheter Misligheter omfatter handlinger der ansatt eller tillitsvalgt i virksomheten uberettiget søker å oppnå en økonomisk fordel for seg selv eller annen part. korrupsjon underslag, tyveri, bedrageri, økonomisk utroskap, salg av informasjon, tilbakeholdelse av informasjon ved etablering og ved gjennomføring av avtaler/kontrakter, bruk av virksomhetens eiendeler og andre manipulasjoner som har gitt uberettiget vinning Forsøk og medvirkning omfattes også Ordet misligheter brukes i straffeloven – et paraplybegrep – misbruk av gitt tillit

3 AVDEKKING

4 Hvordan var det mulig? Direkte bestilling – styrt og planlagt
Hvordan var det mulig? Direkte bestilling – styrt og planlagt Ingen avtale eller godkjennelse – mangler uavhengig involvering i innkjøpsprosessen Avtaler fakturering Mottar og behandler inngående fakturaer utenom prosedyre Får hjelp av underordnet til attestasjon og anviser selv Bokfører og utbetaler – ingen kontroll

5 Hva må du vite? Hvordan skjer korrupsjon og misligheter?
Hvilken del av regelverket kan forhindre misligheter og korrupsjon i stat og kommune? Hvilken del av virksomhetens interne kontroll kan forhindre og avdekke misligheter og korrupsjon?

6 Hva er forskjellen? Finance Credit Undervisningsbygg Vannverket
Hva er forskjellen? Finance Credit Undervisningsbygg Vannverket Forsvaret og leverandører

7 Hvem korrumperer hvem? Direktør i den kommunale eller statlige virksomheten er den dominerende - setter krav og betingelser til leverandøren Leverandøren er den dominerende – smører, smigrer, gir gaver/reiser, representasjon etc. Åpner muligheten for bedrageri med eller uten intern medvirkning – ansatte unnlater å utføre intern kontroll i virksomheten

8 Korrupsjon og konsekvenser
Truer demokratiet og den frie konkurranse Katastrofale konsekvenser for den som jukser – begynnelsen på slutten! Et fattigere og karakterløst samfunn – alle taper!

9 Trusler: Fakturert omsetning fra leverandør: skjulte avtaler
Fakturert omsetning fra leverandør: skjulte avtaler overfakturering fiktive fakturaer Signaler ved: Normavvik ved innkjøp Avtale Manglende etterlevelse Attestasjon og anvisning Bokføringen - rutine Transaksjonene - data Salgsdokumenter og bilag Observasjoner Leverandørens regnskap Trusler: Leverandør Privat AS Kommune/Stat

10 Tapping av verdier Samhandler med leverandør og privat selskap Risiko:
Tapping av verdier Risiko: Kjøper varer Fakturerer varer og tjenester som aldri er levert. Samhandler med leverandør og privat selskap Kommune Signaler for: Signalprofil 1 – varestrøm, kjøper fra eget/sønnens selskap Signalprofil 2 – ”tom”/fiktiv faktura fra leverandør

11 Relasjonsbygging Hvordan kommer korrupsjonen i gang?
Hva med de ansatte? Kulturutvikling og verdiforankring! Relasjonsbygging – profesjonalitet!

12 Organisert økonomisk kriminalitet?
Organisert økonomisk kriminalitet? Gir tilbudet med lavest pris ! Beste tilbud ! Ingen kan konkurrere på betingelser uten å gå med tap! Jukser med faktureringen! - Tar de prisene de vil! – Smører medkontrahent! Jukser med regnskapene! Bruk SBS som eksempel

13 Risikoområder Hvem? – motiver og insentiver Hva? - verdier
Risikoområder Hvem? – motiver og insentiver Hva? - verdier Hvordan? - muligheter Tenk som en bedrager! Hva må til for å definere et risikoområde Bruk saken fra Siemens som eksempel – strategi for arbeidet

14 Faresignaler P ersoner (organisasjoner) E iendeler - verdier
Faresignaler P ersoner (organisasjoner) E iendeler - verdier S ystemer - data T ransaksjoner - data Der hvor du finner avvikene finner du signalene – gi eksempel på avvik, person og rolle - eiendeler, verdier som går tapt Bruk av systemet – det som skiller bruk av systemer og rutiner ved misligheter kontra normale økonomiske transaksjoner. Transaksjoner – signalprofilen i forhold til ordinære transaksjoner

15 Signaler ved falske fakturaer
Signaler ved falske fakturaer Lite selskap – stor omsetning Innkjøpsprosedyre er ikke fulgt Sekvensielle fakturanummer – eneste kunde Lave fakturanummer Hyppig fakturering – fordelt på ulike prosjekter – innenfor budsjett Store og runde beløp Fakturadato ved slutten av året – julehandel Manglet reskontroføring debet kostnad og kredit bank betaling før bokføring – omgått rutiner og attestasjon

16 Mange ulike signaler 958 leverandører i lev.reskonto uten org. nr!
Mange ulike signaler 958 leverandører i lev.reskonto uten org. nr! Mangler bankkonto nummer Utbetaling fra kundereskontro Forretningsadresse og bankkonto i ulike land eller utbetaling til skatteparadis Fakturadato fra til med fakturabeløp på hele ,- ”Diverse varer iht. til avtale” Dato for ansettelse og ny leverandør

17 ”Politimester Bastian Metoden”
Risikovurdering Hvem – Hva – Hvordan røverhistoriene Slik skulle det vært Slik er det (fakta) ”Røverhistorie” (forklaring) Slik tenker en røver/bedrager Kardemomme-loven Røverne fanges med bakervarer (intern kontroll) ”sekken var åpen, det var mørkt, brød og vørtekake falt opp i sekken” ”Vi henter brød og mange gode kaker fra bakermesteren i natt” ” Det er ikke sant, fordi brøda og vørtekakene lå ikke på samme hylle”

18 Risiko og signalene Data og signalene Risiko/Metode Hvem Hva Hvordan
Risiko og signalene Risiko/Metode Hvem Hva Hvordan Data og signalene Data/Red Flag Person Eiendeler System Transaksjon Denne fylles ut – blå som en del av forberedelse – rød som en del av bevisvurderingen.

19 Risiko > Signal > Bevis
Risiko > Signal > Bevis Sammenhengen avgjørende for beviskraften: Metode (hvem, hva hvordan) Signal P ersoner E iendeler – verdier S ystemer – dokumenter T ransaksjoner Dokumentasjon (bevisene) Veien fra risikoanalyse til bevis -

20 Hvor tror du risikoen er størst?
Hvor tror du risikoen er størst? _____________________________

21 Hva kan du gjøre? Skap en åpenhet om temaet! Ta temaet opp!
Hva kan du gjøre? Skap en åpenhet om temaet! Ta temaet opp! Hva må alle i virksomheten vite om korrupsjon og misligheter? Arranger workshop! Pek på hvor virksomheten er utsatt! Gi oversikt over tiltak som er etablert! Pek på synlige signaler - etterlevelse Pek på behovet for nye tiltak! Trussel – Risiko > Lover og regler, innkjøpsbestemmelser Hvilke elementer i det ”eksterne regelverket” må etterleves for å beskytte mot misligheter og korrupsjon. Hvilken overvåking er etablert for å kontrollere om regelverket etterleves? Signaler > Hva er etablert av interne regler, policy og rutiner Hvilke elementer i virksomhetens intern kontroll kan forhindre og avdekker misligheter? Når og hvordan skal det reageres? Tiltak > Hvilken effekt og hvordan integrert i styringssystemet? Kontrollmiljøet – hvordan det svekkes og styrkes Workshop > Kjør en kort demo med 5 – 10 spørsmål og hvor hver gruppe diskuterer ett spørsmål i en pause Hvert spørsmål besvares innenfor ca 1-2 minutter i plenum

22 FORBYGGING

23 Hvilken nytteverdi? Korrupsjon et alternativ til ”Fair Play”?
Hvilken nytteverdi? Korrupsjon et alternativ til ”Fair Play”? Kjent at signaler på misligheter varsles og undersøkes – preventivt!!!! Avdekking og oppklaring av korrupsjon og misligheter er alltid lønnsomt! Stor verdi og betydning for samfunnet og demokratiet! Konsekvenser for ”bedrageributikken” Hva vil konsekvensene av og ikke gjøre noe? Vis til eksempelet med Siemens, saksomkostning mot 75 mill tilbakebetalt – Det som er så synd, alt avdekkes ikke, bare en andel kan bevises. Forklar hvor utbytte av bedrageriet går. Sammenlign korrupsjon med doping i idretten. Effekten er enorm – avsløring er katastrofe.

24 ” Smurt og Lurt” Er det sammenheng mellom leverandørens fordelsoverføringer (gaver) og mulighet til å gjennomføre bedrageri? – JA!

25 Juridiske og etiske grenser
Juridiske og etiske grenser Ulovlig, d.v.s oppfyller gjerningsbeskrivelsen i bestemmelser om straff Klart etisk tvilsomt, kanskje i strid med interne retningslinjer, men fremdeles lovlig Etiske betenkeligheter, men innenfor formelle krav og retningslinjer Åpenbart forsvarlig og fornuftig

26 Korrupsjon og gavens makt!
Hvordan påvirkes vi av fordelsoverføringer? Signalprofil mellom gave og giver? Vis meg gaven du gir og jeg kan fortelle hvordan du er? Hva sier reglene? Hvor er gråsonene? Hvordan unngås brudd på reglene ved relasjonsbygging? Hvordan omgås reglene ved relasjonsbygging?

27 Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer En forankring i et bed av sunne verdier eller brukt som en falsk innpakning med bedrageri som motiv? (+ gaver, representasjon og relasjonsbygging = tillit = vi er til å stole på! ) Hvilken verdi kan etiske retningslinjer ha? Hva bør etiske retningslinjer omfatte? Hvordan bør etiske retningslinjer brukes? Slik bruker etisk retningslinjer av bedragere? Hva er etikk og etiske regler - etikk -en morallære; moralfilosofi (til dels med overgang til 'moral’) - Læren om hvordan vi skal handle og opptre – regler og normavvik Omfatte, handle og opptre internt og i relasjon til eksterne Hvem skal fastsette reglene? - Hvem gjelder reglene ? - De eller meg? – Brukes internt – tas med som klausuler i avtale med eksterne

28 Verdier, holdninger og adferd
Verdier, holdninger og adferd Forankring til sunne og gode verdier gir mindre avvik i adferd (handling) Symbolikk – verdier – holdning og adferd

29 For nærmere informasjon kontakt:
For nærmere informasjon kontakt: edbo risk management as Einar Døssland, statsautorisert revisor Anders Berg Olsen, statsautorisert revisor og jurist Tlf: Faks: Kontorer i Oslo og Trondheim


Laste ned ppt "edbo risk management as Einar Døssland, statsautorisert revisor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google