Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skatteetaten Datavarehus i skatteetaten - utfordringer workshop om semantisk interoperabilitet 01.03.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skatteetaten Datavarehus i skatteetaten - utfordringer workshop om semantisk interoperabilitet 01.03.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skatteetaten Datavarehus i skatteetaten - utfordringer workshop om semantisk interoperabilitet 01.03.06

2 Skatteetaten Datavarehus – hva og hvorfor  Datavarehus muliggjør analyser, rapporter og spørringer basert på informasjon fra mange kilder  Datavarehus henter eller mottar data fra ulike kildesystemer uavhengig av teknisk plattform  Datavarehus legger grunnlaget for ”Business Intelligence”, utnytte informasjon slik at man kan ta beslutninger og handle basert på analyser, innsikt og kunnskap Portal SKR S/R Reports Annet LTO LEP MVA LFP ER Discoverer Hovedbase Kontrolltorg DTI-torg Stat./mining OLAP DSF DSB Mottak Datavarehus Skatteetaten bruker datavarehus bl.a. for å velge ut hvem som skal kontrolleres og for å drive smartere innkreving av utestående skatter og avgifter.

3 Skatteetaten Vi har primært fokus på skatteinterne behov………. Hvorfor er våre erfaringer relevante likevel? Vi erfarer at det enkelte Kildesystem har seg selv som fokus – eks. fredes kodeverk bare ett år Vi møter tilsvarende utfordringer som staten gjør i fht. intern samhandling og samhandling med publikum  Standardisering  Forståelig datautveksling  Konsistens Vi kommer til å fortsette å bygge ut datavarehus, etter hvert også data fra eksterne kilder…………….

4 Skatteetaten Utfordringer 1 - data fra ulike kilder  Flere formater  Flere beskrivelser Hva har vi valgt som ”sannheten”? Virksomhet = slik det er beskrevet i Enhetsregisteret Person = slik det er beskrevet i DSF (Folkeregisteret)

5 Skatteetaten Utfordringer 2 - dato  Dato brukes i ulike sammenhenger, for ulike behov Hva har vi valgt? Dato for periode fra - til = 15.01.06 – 19.02.06 Dato for sist hentet data= 15.01.06 11:41 (Fra-dato og til-dato har ulik default verdi.)

6 Skatteetaten Utfordringer 3 - adresse  Boligadresse  Postadresse  Virksomhetsadresse Hva har vi valgt ? Boligadresse:Vi er ikke så opptatt av format fordi den ikke brukes til kontakt. Vi bruker adresse slik vi får det fra DSF. Eks. hvis vi får GAB-adresse, lagrer vi den. Kommune er viktig. Postadresse:Kun viktig i den grad den er forskjellig fra boligadresse. Virksomhetsadresse:Slik den er definert i ER

7 Skatteetaten Utfordringer 4 - Transaksjoner (betalings-)  Ulikt modellert i systemene våre  Vi forsøker å standardisere format og generalisere transer på tvers av skatt / avgift  Foreløpig har vi bare fått fra Skatteregnskapet. Der får vi ikke alle enkelttranser, men en sum innbetalt mellom hvert tiltak. Hva antar vi er det basale? Kravtype(eks. restskatt,mva,arbgavg),Kraveier(kommune),Opprinnelig krav,Saldo,beløp dato,

8 Skatteetaten Modellering av datavarehuset. Skatteetaten har noen kjerneoppgaver: Fastsette skatter og avgifter i hht. gjeldende lover og regler Innkreving av skatter og avgifter Kontroll av avgiftspliktige og skattepliktige for å sikre rett skatt og avgift Sett fra brukersiden, er det å kunne utnytte et ”bredt” datagrunnlag for analyse et stort fremskritt ved datavarehus Omstrukturering av informasjon – slik at vi får fleksibilitet

9 Skatteetaten Fra datamodellen – Generalisering AKTØR AKTØR_ KNYTNING AKTØR  AKTØR kan være enten person eller virksomhet.  AKTØR_KNYTNING gir oss mulighet til å beskrive Bedriftshierarkier Familie Forholdet mellom Bedrift Person etc. PERSON VIRKSOMHET

10 Skatteetaten Fra datamodellen – Generalisering - OPPGAVE OPPGAVE OPPGAVE_POST  Vi har valgt å definere OPPGAVE – OPPGAVE_POST enten det er skatte- eller avgifts-informasjon  Dette gjør det enkelt å knytte til oss nye kilder  Utviklingen av teknologien gjør det enklere å generalisere i dag enn tidligere  Pr. post skiller vi mellom påstand- xx - likning

11 Skatteetaten Kan denne brukes som grunnlag for å analysere hvilke tiltak som virker? SAK RESKONTRO_ TRANSAKSJON RESKONTRO_KRAV TILTAK Fra datamodellen – Generalisering TILTAK  RESKONTRO_KRAV være enten skatt eller avgift (krav og saldo)  TILTAK – alle tiltak overfor person/virksomhet (hva vi måtte finne det hensiktmessig å definere som tiltak)

12 Skatteetaten Kilder MottakDatavarehus Datatorg Dataflyt  Det hadde vært ønskelig å få metadata fra kildesystemene  Brukerne har definert de ulike datelementene slik at dette har vært kilden for beskrivelsen både i Sluttbrukerlaget og i de fysiske databasene  Brukernes definisjoner har i overraskende grad også dekket behovet for utviklernes metadata. Metadata SluttbrukerlagetSluttbrukerlaget Bruker

13 Skatteetaten Hva vil bli viktig for datavarehuset i skatteetaten fremover?  Vil kommunikasjon med saksbehandlersystemet bli viktig? I dag kun tilbakeføre segmentering I fremtiden kan det f. eks bli krav om å lagre resultat av kontroller for å finne ut mer om hvem som snyter og hvem som ikke gjør det. ODS  Vil data fra Eksterne leverandører bli viktig?  Vil samarbeid med andre offentlige aktører bli viktig? Staten som en smartere innkrever?  Vil datautveksling i offentlige etater bli viktig? Personvern - Datatilsynet


Laste ned ppt "Skatteetaten Datavarehus i skatteetaten - utfordringer workshop om semantisk interoperabilitet 01.03.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google