Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Endringer og påbygninger i forebyggende arbeid Hygiene Ernæring Sosialmedisin Velferdsstaten Livstilssykdommene ??? Samfunnsplanlegging i sykdoms- forebyggende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Endringer og påbygninger i forebyggende arbeid Hygiene Ernæring Sosialmedisin Velferdsstaten Livstilssykdommene ??? Samfunnsplanlegging i sykdoms- forebyggende."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Endringer og påbygninger i forebyggende arbeid Hygiene Ernæring Sosialmedisin Velferdsstaten Livstilssykdommene ??? Samfunnsplanlegging i sykdoms- forebyggende øyemed Sanering og renovasjon 1700 1800 1900 1950 2000 Samfunnsmedisinens historie

2 2 Teoretisk og ideologisk grunnlag - et fag under sterk innflytelse av kontekst og kultur Samfunnets dominerende livssyn og moral Samfunnets opplevde problemer

3 3 Helse har to dimensjoner + ÷ 0 Livskvalitet Sykdom Behandle og forebygge sykdom Fremme helsen

4 4 - overlapper, men er også vesensforskjellig HelsefremmeForebygge Styrke og bevare positive faktorer/motstandskraften Minske eller fjerne negative og skadelige faktor LivskvalitetSykdom Gruppe og befolkningsorientert Massestrategi Holistisk Samfunnsvitenskapelig basis Individ og høyrisikoorientert Høyrisikostrategi Reduksjonistisk Naturvitenskaplig/biologisk basis Helsefremmende vs. forebyggende arbeid

5 5 Risikofaktorer er felles Levekår Risiko- faktorer Problemer Område for helsefremmende innsats Område for forebyggende innsats

6 6 - jo dyktigere vi blir, jo mer uhelse skaper vi 1.Fremskrittene skaper en forventingskrise 2.Vi avdekker stadig nye problemer Forebyggingsparadokser (I)

7 7 - høy livskvalitet bygger på: 1. Opplevelse av trygghet 2. Selvstendighet/autonomi - effektivt forebyggende arbeid bygger på: 1. Opplyse om risiko 2. Påvirke adferd Forebyggingsparadokser (II)

8 8 - innsats og prioriteringer i helsetjenesten er mer motivert av følelser enn av fornuft Forebyggingsparadokser (III) Medisin bygger på en omfattende vitenskapstradisjon, men:

9 9 Forebyggingsparadokser (IV) - det kan være mest å vinne hos de som er friske Konsum Andel av brukerne (%) Risiko (%) Gruppens bidrag (%) Lavt Moderat Høyt Ekstremt 85 10 4 1 3 12 27 50 46 22 24 9 Totalt1006 Arbeidsfravær pga alkoholforbruk i ulike konsumgrupper

10 10 1. Godt forebyggende arbeid er usynlig 2. Lønnen for strevet er de små skritt Forebyggingsparadokser (V)

11 11 Alder 1941- 1950 1951- 1960 1961- 1970 1971- 1980 1981- 1990 1991- 2000 0-9KP 10-19KP 20-29KP 30-39KP 40-49PK 50-59PK 60-69AAAAAPA 70-79P Aldersmatirise A = alderseffekt, K = kohorteffekt, P = periodeeffekt

12 12 Periode- + kohorteffekt 2% færre starter (kohorteffekt) og 1% slutter (periodeeffekt) per år

13 13 Helseundersøkelser Anders Grimsmo, 07.05.01 Muskel-/skjelett sykdommer Psykiske lidelser Ulykker og skader Allergi og astma sykdommer Inneklima Støy Rusmidler Arbeidskrav Sosialt nettverk Mosjon Trafikk Evner Tobakk Selvbilde Arv Luftforurensning Lek Klassestørrelse Sosial klasse Undervisning Fritid Forebyggingsparadokser (VI) - jo flere årsaker (multifaktoriell), desto mindre påvirkelig er forekomsten

14 14 Antibiotika Årstall Årlig dødsrate for bronkitt og lungebetennelse (antall per million) Introduksjon av antibiotika

15 15 Forebyggingsparadokser (VII) - uansett risiko, så er det de færreste som blir rammet bare en av ti røykere får lungekreft bare en av ti med høyt blodtrykk risikerer å få slag - vi vet ikke hvem som blir rammet og forebyggende tiltak må rettes inn mot alle

16 16 Frisk Syk Negativ prøvePositiv prøve Sann negativ Sann positiv Falsk negativ Falsk positiv Utfall av undersøkelser/tester

17 17 Pasientens opplevelse Frisk Syk Legens funn IngenPatologi I II III Primær profylakseSekundær profylakse Tertiær profylakse Fjerne årsaker eller forhindrer at sykdom inntreffer (f.eks vaksinasjon) Tiltak iverksatt på et tidlig stadium i sykdoms- utviklingen (f.eks screening av blodtrykk) Redusere eller forhindre komplikasjoner av sykdom (f.eks komplika- sjoner av diabetes) 2 x 2 tabellen i forebygging

18 18 Pasientens opplevelse Frisk Syk Legens funn Ingen Patologi III IIIIV Flere friske med funn

19 19 Screening av skolebarn

20 20 Pasientens opplevelse Frisk Syk Legens funn Ingen Patologi III IIIIV Flere syke uten (sanne) funn B A

21 21...................................................................…… EKG Kontroll Deling/ informasjon EKG- screening 3 måneder senere Angst- nivå Effekt av screening på angstnivået

22 22 Pasientens opplevelse Frisk Syk Legens funn Ingen Patologi III IIIIV Inn i den medisinske varmen A B

23 23 Pasientens opplevelse Frisk Syk Legens funn Ingen Patologi I II IIIIV Lite rom for friske mennesker

24 24 Pasientens opplevelse Frisk Syk Legens funn IngenPatologi I II III Primær profylakseSekundær profylakse Tertiær profylakse Fjerne årsaker eller forhindrer at sykdom inntreffer (f.eks vaksinasjon) Tiltak iverksatt på et tidlig stadium i sykdoms- utviklingen (f.eks screening av blodtrykk) Redusere eller forhindre komplikasjoner av sykdom (f.eks komplika- sjoner av diabetes) 2 x 2 tabellen i forebygging ?

25 25 Pasientens opplevelse Frisk Syk Legens funn Ingen Patologi III IIIIV Tiltak iverksatt for å forhindre eller redusere risiko for at friske skal føle seg syke og for å unngå medikalisering Kvartær profylakse

26 26 Forebygging – lønner det seg? ”There is no evidence that healthcare costs are increasing because citizens live unhealthier lives. In fact, quite the contrary would seem to be the case” ”If fatal diseases (hjerteinfarkt, kreft og KOLS) are eliminated, healthcare costs during the added life years swamp the savings yielded by the eliminated disease, even if the intervention is radical and without extra cost.” ”The largest gains are to be achieved through the elimination of mental disorders and musculoskeletal disease; limited sources of lost life years but major sources of costs.” (Bonneux et al; Preventing fatal diseases increases healthcare costs; cause elimination life table approach; BMJ vol. 316 Jan.3. 1998)

27 27 Endringer og påbygninger i forebyggende arbeid Hygiene Ernæring Sosialmedisin Velferdsstaten Livstilssykdommene Medikalisering av samfunnet Samfunnsplanlegging i sykdoms- forebyggende øyemed Sanering og renovasjon 1700 1800 1900 1950 2000 Samfunnsmedisinens historie


Laste ned ppt "1 Endringer og påbygninger i forebyggende arbeid Hygiene Ernæring Sosialmedisin Velferdsstaten Livstilssykdommene ??? Samfunnsplanlegging i sykdoms- forebyggende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google