Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Når vi bestemmer selv”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Når vi bestemmer selv”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Når vi bestemmer selv”
Erfaringer med ordningen: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) v/ Dag Ivar Caspersen Bærum 10.mars 2005

2 Disposisjon 1. Generelt om BPA gjennom ULOBA
2. Hva er autisme og hvorfor trenger man avlastning. 3. BPA-ordningen for barn med autisme. 4. BPA`s rolle i det totale tilbudet for barn med autisme. 5. Institusjon eller BPA ? 6. Før og etter BPA. Egen erfaring. 7. Konklusjon

3 Generelt om BPA gjennom ULOBA
ULOBA er et nonprofit andelslag. Eies og drives av folk som har assistansebehov ULOBA er arbeidsgiver for assistentene Brukeren er selv arbeidsleder Styrer selv hvem som ansettes Hva skal gjøres Når Hvor ”Er selv eksperter på eget liv”. Assistansegarantister for mennesker med intellektuell funksjonsnedsettelse.

4 Disposisjon √1. Generelt om BPA gjennom ULOBA
2. Hva er autisme og hvorfor trenger man avlastning. 3. BPA-ordningen for barn med autisme. 4. BPA`s rolle i det totale tilbudet for barn med autisme. 5. Institusjon eller BPA ? 6. Før og etter BPA. Egen erfaring. 7. Konklusjon

5 Hva er autisme og hvorfor trenger brukerens nærpersoner avlastning?
Autisme: Alvorlig omfattende funksjonshemming som påvirker kommunikasjon og evnen til sosialt samspill. (Eikeseth S., E.Jahr) Majoriteten har mental retardasjon. Stereotyp og repeterende atferd. Manglende forståelse for andres behov. Ca. halvparten av barn med autisme utvikler ikke et funksjonelt talespråk Forekomst: 1-2 per 1000 barn.

6 Behovet for avlastning og tilrettelegging av fritid .
Atferd: Mennesker med autisme har i tillegg til lærevansker ofte spesiell og til dels utfordrende atferd. Eksempler: Ødeleggelser av gjenstander. Selvskading. Renslighetsproblemer. Grising med avføring etc. Sikkerhet. Eksempel: Kan ikke passe seg i trafikken. Noen uttrykker seg periodevis ved svært høye lyder. (Skrik). Aggresjon. Kan være fysiske. Monoton lek. Sover ikke om natten

7 Disposisjon √1. Generelt om BPA gjennom ULOBA
√2. Hva er autisme og hvorfor trenger man avlastning. 3. BPA-ordningen for barn med autisme. 4. BPA`s rolle i det totale tilbudet for barn med autisme. 5. Institusjon eller BPA ? 6. Før og etter BPA. Egen erfaring. 7. Konklusjon

8 BPA-ordningen for barn med autisme.
Kort beskrivelse av tilbudet: Kommunen finansierer x antall timer per uke i avlastning gjennom ULOBA. ULOBA foretar lederopplæring av en av foreldrene. (Garantisten). Foreldrene får oppfølging fra egen konsulent. Foreldrene ansetter selv de assistenter de mener kan gjøre en god jobb. Assistentene får sin lønn fra ULOBA. Aktiviteter avtales mellom foreldre og assistenter.

9 BPA og barn med autisme Separat leilighet for avlastningsformål.
Muliggjør at assistenter kan være nattevakter for bruker mens bruker sover i sin egen seng. Følelsen av å være hjemme selv om det er andre enn foreldrene som tar seg av ettersynet i perioder.

10 Disposisjon √1. Generelt om BPA gjennom ULOBA
√2. Hva er autisme og hvorfor trenger man avlastning. √3. BPA-ordningen for barn med autisme. 4. BPA`s rolle i det totale tilbudet for barn med autisme. 5. Institusjon eller BPA ? 6. Før og etter BPA. Egen erfaring. 7. Konklusjon

11 BPA`s rolle i forhold til det totale tilbudet for barn med autisme.
Pedagogisk tilbud (skole). Beslutningsprosess Tilgang på kompetanse Økonomi BPA / Tilrettelegging av fritiden. Samarbeid mellom Hjem Skole Avlastningspersonell / Assistenter

12 BPA som grunnlaget for en effektiv harmonisering mellom skole, hjem og assistenter.
Teammøter Dagbok Aktivitetsoversikt Faste retningslinjer

13 Disposisjon √1. Generelt om BPA gjennom ULOBA
√2. Hva er autisme og hvorfor trenger man avlastning. √3. BPA-ordningen for barn med autisme. √4. BPA`s rolle i det totale tilbudet for barn med autisme. 5. Institusjon eller BPA ? 6. Før og etter BPA. Egen erfaring. 7. Konklusjon

14 Institusjon/barnebolig eller BPA ?
Livskvalitet Økonomi

15 Økonomi Ref. rapport fra Econ Analyse

16 Samfunnsøkonomiske kostnader og pedagogisk tilrettelegging.
Tall i 1000 kr.

17 Disposisjon √1. Generelt om BPA gjennom ULOBA
√2. Hva er autisme og hvorfor trenger man avlastning. √3. BPA-ordningen for barn med autisme. √4. BPA`s rolle i det totale tilbudet for barn med autisme. √5. Institusjon eller BPA ? 6. Før og etter BPA. Egen erfaring. 7. Konklusjon

18 Før og etter BPA. - Egen erfaring.
Livskvalitet for bruker: (+) Livskvalitet for nærpersoner: (+) Brukers motivasjon for læring: (+) Assistentenes arbeidssituasjon: Fleksibel

19 Ingen utfordringer med BPA ? Jo, noen utfordringer er det:
Administrasjon: Oppfølging av assistenter Arbeidsplaner Timelister skal sjekkes og godkjennes Teammøter Assistenter kan være syke, eller forhindret fra å komme på vakt av andre årsaker. Foreldrene må selv skaffe vikar (hvis mulig). Tilrettelegging av en ekstra husholdning Mat Vedlikehold Investering i egen leilighet .

20 Disposisjon √1. Generelt om BPA gjennom ULOBA
√2. Hva er autisme og hvorfor trenger man avlastning. √3. BPA-ordningen for barn med autisme. √4. BPA`s rolle i det totale tilbudet for barn med autisme. √5. Institusjon eller BPA ? √6. Før og etter BPA. Egen erfaring. 7. Konklusjon

21 Konklusjon BPA gir oss svært mye bedre livskvalitet sammenlignet med
barnebolig/institusjon fordi: Vår sønn sover alltid hjemme i sin egen seng. Trygghet Mer forutsigbar hverdag. (Viktig for denne type brukere.) Vi ansetter og styrer assistentene selv. Skjermes fra ”støy” i institusjon. Bedring av motivasjon for læring. Få assistenter sammenlignet med tilbudet i institusjon/bolig. Lettere å holde et høyt ”brukerspesifikt” kompetansenivå blant assistentene.


Laste ned ppt "”Når vi bestemmer selv”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google