Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionanalysen basert på: NHOs Økonomibarometer (kvartalsvis) markedsutvikling, utsikter og sysselsettingsanslag Eksportutviklingen (månedlig) - Regionenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionanalysen basert på: NHOs Økonomibarometer (kvartalsvis) markedsutvikling, utsikter og sysselsettingsanslag Eksportutviklingen (månedlig) - Regionenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionanalysen basert på: NHOs Økonomibarometer (kvartalsvis) markedsutvikling, utsikter og sysselsettingsanslag Eksportutviklingen (månedlig) - Regionenes eksportandel av verdiskaping - Totalt og pr varegruppe - Fordeling av eksport etter varegrupper Arbeidsmarkedet (kvartalsvis) - Sysselsetting historisk utvikling totalt og pr bransje - Arbeidsdeltagelse og ledighet Boligbygging (månedlig) - igangsatte boliger og yrkesbygg Verdiskaping (gamle årstall) - nivå pr sysselsatte - næringsstruktur 1

2 Næringslivets økonomibarometer Resultater fra og med 2. kvartal 2004

3 Markedssituasjonen Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket og utsiktene fremover*. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 3 Kilde: NHO * For undersøkelser fra 1. og 2. kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene fra 3. og 4. kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet.

4 NHOs markedsindeks fra 2 kvartal 2009 – Trøndelag Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket og utsiktene fremover*. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 4 Kilde: NHO * For undersøkelser fra 1. og 2. kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene fra 3. og 4. kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet. SPERREFRIST 3. september kl. 10

5 Markedssituasjonen Andel bedrifter som svarer "god" fratrukket andel som svarer "dårlig" Svar avgitt tre siste kvartaler 5 Landsdeler og NHO-regioner med mer enn 200 svar

6 Markedsutsiktene 2016 Svar avgitt fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016 6 Landsdeler og NHO-regioner med mer enn 200 svar

7 Eksport i prosent av fylkets BNP 7 Kilde: SSB *: Petroleumsprodukter er hovdesaklig raffinerte oljeprodukter

8 Eksportutviklingen – verdiindeks 2009 = 100 Kilde: SSB8 Anslag 2016 basert på endringen fire første måneder 2016 i forhold til samme periode i fjor

9 Eksport fordelt på næringsgrupper - 2015 9 Trøndelag* Landet Totalt * For Trøndelag er det ikke oppgitt separate tall for kjemiske produkter og teknologiske produkter på grunn av for få bedrifter eller at en bedrift er dominerende innen en av varegruppene.

10 Fastlandseksport etter fylke 2015

11 Eksportvekst 2015 og hittil i år 11

12 Eksportutviklingen – verdiindeks 2009 = 100 Fisk og havbruksprodukter Kilde: SSB12

13 Boligbygging – regioner Igangsatte boliger indeks 2005=100 Kilde: SSB, 2015 prognose NHO basert på statistikk pr oktober 2015 13

14 Yrkesbygging – regioner igangsatte bruksareal indeks 2005=100 Kilde: SSB, 2015 prognose NHO basert på statistikk pr oktober 2015 14

15 15Kilde NAV Helt ledige - Prosent av arbeidsstyrken Ledighetsprosent fra Nav for fylket og landet totalt sammenlignet med ledige i AKU(SSB) kun for landet totalt 4,9

16 16 Helt ledige - Prosent av arbeidsstyrken Ledighetsprosent fra Nav for fylket og landet totalt

17 Yrkesfrekvenser i 2015 : sysselsatte etter bosted og arbeidssted som andel av befolkningen 20-66 år (rangering: figur etter bosted, tabell etter arbeidssted) Kilde: SSB 17

18 Sysselsetting fordelt på næringsgrupper 2015 18 Trøndelag Landet totalt *) industrielt: primærnæring, olje bergverk, industri, kraftforsyning **) Reiseliv: inkl. transport

19 Skatteinngang hittil i år– prosent vekst og pr innbygger

20 Sysselsettingsanslag for 2016 og 2017 fra NHOs- økonomibarometeret Anslag fra 2 kvartal 2016 målt i prosent 20 Kilde: NHO

21 2014 21

22 22

23 Verdiskaping fordelt på næringsgrupper *) Industrielt: Industri, bergverk, olje og primærnæring *) Finans= finanstjenester og omsetning av eiendom *) Annet: kultur, underholdning og private tjenester 23 Trøndelag Landet totalt


Laste ned ppt "Regionanalysen basert på: NHOs Økonomibarometer (kvartalsvis) markedsutvikling, utsikter og sysselsettingsanslag Eksportutviklingen (månedlig) - Regionenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google