Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et arbeidsmarked i endring – kva kvalifiserer vi til? INTRO 5 ÅR Strategidirektør Per Brannsten//Arbeid og aktivitet//Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et arbeidsmarked i endring – kva kvalifiserer vi til? INTRO 5 ÅR Strategidirektør Per Brannsten//Arbeid og aktivitet//Arbeids- og velferdsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et arbeidsmarked i endring – kva kvalifiserer vi til? INTRO 5 ÅR Strategidirektør Per Brannsten//Arbeid og aktivitet//Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 NAV, 14.07.2014Side 2 Agenda  Finanskrisens konsekvenser for det norske arbeidsmarkedet  Ledighetsutviklingen  NAVs prognose  Fremtidens behov for arbeidskraft  Konsekvenser for våre innvandrere

3 NAV, 14.07.2014Side 3 Arbeidsledige målt ved AKU, registrerte helt ledige og summen av registrerte helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere. Januar 1998 – august 2009. Sesongkorrigerte tall.

4 NAV, 14.07.2014Side 4 NAVs prognose 2009 og 2010, mai 2009

5 NAV, 14.07.2014Side 5 Sysselsatte personer i følge AKU. Januar 1999 – juni 2009. (1000 personer, sesongjusterte tall)

6 NAV, 14.07.2014Side 6 Helst ledige i prosent av arbeidsstyrken etter fylke, august 2009.

7 NAV, 14.07.2014Side 7 Endring i antall helt ledige etter fylke August 2008 – august 2009. Prosent.

8 NAV, 14.07.2014Side 8 Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken etter yrkesbakgrunn, august 2009.

9 NAV, 14.07.2014Side 9 Endring i antall helt ledige etter yrkesbakgrunn August 2008 – august 2009. Prosent.

10 NAV, 14.07.2014Side 10 Netto innflytting 1.halvår

11 NAV, 14.07.2014Side 11 Sysselsatte bosatte innvandrere og utenlandske lønnstakere på korttidsopphold i Norge i 4. kvartal, 2005 – 2008.

12 NAV, 14.07.2014Side 12 Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter landbakgrunn. 2. kvartal 2008 og 2. kvartal 2009.

13 NAV, 14.07.2014Side 13 Endringer i befolkningens alderssammensetning 2008 – 2030 (Basert på SSB 2008 alternativ middels vekst)

14 NAV, 14.07.2014Side 14 Endringer i næringsstrukturen siste 28 år Vekst i forretningsmessig tjenesteyting, helse- og omsorg Nedgang i sysselsettingen i industrien Fortsatt vriding mot kunnskapsbasert og kapitalintensiv industri

15 NAV, 14.07.2014Side 15 Framtidas arbeidsmarked:  En aldrende arbeidsstyrke må forsørge flere pensjonister  Økning i kunnskapsnæringene  Flere tjenesteytere og færre produsenter  Økt behov for helse- og omsorgstjenester  Konkurranse om kvalifiserte innvandrere  Verdiskapningen avhengig av et inkluderende arbeidsliv  Personer med høyere utdanning eller fagutdanning på videregående nivå blir vinnere på arbeidsmarkedet  Færre nyutdannede kommer inn på arbeidsmarkedet: Økende behov for etter- og videreutdanning

16 NAV, 14.07.2014Side 16 Hva er konsekvensene for vår økende gruppe av innvandrere?  Økende problemer på arbeidsmarkedet også for innvandrergruppene  Kvalifisering av innvandrerne våre ma ta utgangspunkt i deres interesser, motivasjon og muligheter  Kvalifisering og formidling må bygge på deres realkompetanse – Spesielt viktig for innvandrere som kommer fra områder hvor vi har lite kunnskap om utdanningssystemene  Arbeidsmarkedet er dynamisk; arbeidspraksis og utdanning gir mulighet for bedre tilpasning i arbeidsmarkedet ift interesser og motivasjon


Laste ned ppt "Et arbeidsmarked i endring – kva kvalifiserer vi til? INTRO 5 ÅR Strategidirektør Per Brannsten//Arbeid og aktivitet//Arbeids- og velferdsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google