Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Hammerfest 10. oktober 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Hammerfest 10. oktober 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Hammerfest 10. oktober 2005

2 Norges Bank 2 Lavere ledighet i alle regioner Utvikling i ledige og tiltaksdeltakere. Sesongjusterte månedstall. Prosent Øst Sør Nord Midt-Norge Innland Nordvest Sørvest Kilde: Aetat og Norges Bank

3 Norges Bank 3 Sysselsetting etter næring Region Nord og hele landet I prosent av samlet sysselsetting (4. kvartal 2004) Kilde: Statistisk sentralbyrå Off. forvaltning og annen tjenesteyting Varehandel, hotell og restaurant Industri Forretnings- messig tjenesteyting Transport, kommunika- sjon Bygg og anlegg Kraft- og vannfor- syning Finans, tjeneste- yting Jordbruk, skogbruk, fiske Utvinning av olje og gass

4 Norges Bank 4 Norges Banks regionale nettverk Region Nord: Generelt positiv utvikling –Vekst i etterspørsel og produksjon fortsetter –Moderat til god vekst i investeringene –Sysselsetting stort sett uendret –Stabil til moderat vekst i lønnsomheten –Generelt moderat prisvekst (forventes å forbli på samme nivå) Kilde: Norges Bank


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Pengepolitikken og utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Hammerfest 10. oktober 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google