Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank Årstalen 2005. Norges Bank Figur 1 Utvikling i BNP og renter 1900-1914 10 års obligasjonsrente Styringsrente BNP Kilder: Statistisk sentralbyrå.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank Årstalen 2005. Norges Bank Figur 1 Utvikling i BNP og renter 1900-1914 10 års obligasjonsrente Styringsrente BNP Kilder: Statistisk sentralbyrå."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank Årstalen 2005

2 Norges Bank Figur 1 Utvikling i BNP og renter 1900-1914 10 års obligasjonsrente Styringsrente BNP Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Årlig endring. Prosent Prosent

3 Norges Bank Kilder: Norges Bank, OECD, Statistisk sentralbyrå Figur 2 Internasjonale realrenter Prosent Kortsiktige realrenter Langsiktige realrenter

4 Norges Bank Figur 3 Langsiktige realrenter Prosent Norge Internasjonale Kilder: Norges Bank, OECD, Statistisk sentralbyrå

5 Norges Bank Figur 4 Risikopremie Kilde: EcoWin Valutamarkedet Aksjemarkedet Framvoksende økonomier Foretak Prosent- enhet Prosent

6 Norges Bank Figur 5 Driftsbalanse Prosent av BNP Kilde: Ecowin / Nasjonale statistikk-kilder USA Euroområdet Asia

7 Norges Bank Figur 6 USAs nettogjeld overfor utlandet Prosent av BNP Kilder: Federal Reserve Board og US Department of Commerce

8 Norges Bank Figur 7 Privat innenlandsk etterspørsel Årlig vekst. Prosent Kilde: OECD USA Euroområdet

9 Norges Bank Figur 8 Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Inflasjon Realrente Nøytral realrente Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

10 Norges Bank Kilder: EcoWin og Norges Bank Figur 9 Styringsrente, utlånsrente og forventet rente Prosent Styringsrente Forventet rente om ni måneder Bankenes utlånsrente

11 Norges Bank Figur 10 Kronekurs og renteforskjell mot handelspartnerne 1) Kronekurs høyre akse Renteforskjell venstre akse Kilde: Norges Bank Prosent- enhet Indeks Valutakurskanalen 1) Grafen som viser renteforskjell mot handelspartnerne er endret i forhold til den trykte versjonen av talen i Penger og Kreditt 1/05. Dette skyldes en korrigering av vekten for Japan.

12 Norges Bank Figur 11 Kronekurs og prisvekst på importerte konsumvarer Importerte konsumvarer venstre akse Kilder: Norges Bank og Statistisk sentralbyrå Kronekurs høyre akse ProsentIndeks Valutakurskanalen

13 Norges Bank Figur 12 Styringsrente og boligpriser Årlig vekst. Prosent Styringsrente Kilde: Eiendomsmeglerbransjen (NEF,EFF) Boligpriser Etterspørselskanalen

14 Norges Bank Figur 13 Styringsrente og boligbygging Boligbygging Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Styringsrente Prosent Antall boliger 12 mnd Etterspørselskanalen

15 Norges Bank Figur 14 Sysselsatte personer Antall i tusen Kilde: Statistisk sentralbyrå Etterspørselskanalen

16 Norges Bank Figur 15 Prisvekst og kapasitetsutnyttelse i norsk økonomi Prosent Prisvekst på norske varer og tjenester Kapasitetsutnyttelse Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Etterspørselskanalen

17 Norges Bank Figur 16 Forventet konsumprisvekst 5 års horisont. Årlig vekst. Prosent Kilde: TNS Gallup Analytikere og akademikere Arbeidsgiverorganisasjoner Arbeidstakerorganisasjoner Forventningskanalen

18 Norges Bank Figur 17 Inflasjon og kapasitetsutnyttelse i norsk økonomi Anslag. Prosent Inflasjon Kapasitetsutnyttelse Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Inflasjonsmål Anslag

19 Norges Bank Figur 18 Statsbudsjettets utgifter og BNP Årlig vekst. Prosent Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå Underliggende utgiftsvekst Verdivekst i BNP for Fastlands-Norge

20 Norges Bank Figur 19 Konkurranseevne Avvik fra gjennomsnittet. Prosent Kilder: TBU, Finansdepartementet og Norges Bank

21 Norges Bank Figur 20 Sysselsetting i industrien Antall i tusen Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

22 Norges Bank Figur 21 Lønnsvekst og arbeidsledighet Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå, TBU Lønnsvekst Ledighetsrate

23 Norges Bank Figur 22 Andel yrkesaktive blant unge Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå Aldersgruppe 20-24 Aldersgruppe 16-19

24 Norges Bank Figur 23 Arbeidsledige Antall i tusen Antall ledige Friksjons- og strukturledighet Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

25 Norges Bank Figur 24 Førtids- og uførepensjonister og ledige Prosent av befolkningen (16-66 år) Uføre Konjunkturelle svingninger i ledigheten AFP-pensjonister Friksjons- og strukturledighet Kilder: Statistisk sentralbyrå, Trygdeetaten og Norges Bank


Laste ned ppt "Norges Bank Årstalen 2005. Norges Bank Figur 1 Utvikling i BNP og renter 1900-1914 10 års obligasjonsrente Styringsrente BNP Kilder: Statistisk sentralbyrå."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google