Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra byggeboom til byggedepresjon på rekordtid….. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening 15. oktober 2008 Fra byggeboom til byggedepresjon på rekordtid…..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra byggeboom til byggedepresjon på rekordtid….. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening 15. oktober 2008 Fra byggeboom til byggedepresjon på rekordtid….."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra byggeboom til byggedepresjon på rekordtid….. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening 15. oktober 2008 Fra byggeboom til byggedepresjon på rekordtid….. Hva gikk galt?

2 For det første…

3

4 Subprime: En ganske utrolig historie Subprime: Låntakere som ikke pleide å få lån, ikke kredittverdige Men så fikk de lån likevel Lån 100% eller mer, ingen EK- krav Mye høyere lån mot inntekt enn før Avdragsfrihet Lokkerente (2&28) Flyterente, agenter, svak kontroll 1/3 av nye lån de siste år til subprime. Pakket sammen, delt opp og solgt over hele verden som obligasjoner USA Subprime % av boliglån, beholdning Mislighold på sub-prime Kilde: First securities

5 For det andre…

6 …….prisene på nybygg, og særlig boliger, har steget alt for raskt: Utviklingen i prisene på nye småhus og blokkleiligheter inkl. tomt siden 2000

7 Økte priser og økt renter sender boutgiftene i været: Renteutgifter i nye boliger siden 2000. Indekser, 2000=100

8 Renteutgifter i nye boliger deflatert med lønnsutviklingen. Indekser, 2000=100

9 I tillegg til høye renter og nyboligpriser skyldes fallet i boligbyggingen Stort tilbud av ”resalgsboliger” Finanskrisen som, fører til undergangsoverskrifter i media, og dermed skremmer vettet av aktørene i boligmarkedet, og tørker ut lånetilbudene i banken. Fallende bruktboligpriser, som øker prisforskjellen mellom nye og brukte.

10 Gå Fremover BYGGPROGNOSER NYE BOLIGER NORGE

11 Markedsutvikling 2. kv 08 vs. 2. kv. 07 Kilde: Prognosesenterets undersøkelse for Boligprodusentene

12 Igangsetting av boliger siden 2004 – 12 mndrs. glidende gjennomsnitt. Siste observasjon er september 2007-august 2008 Året 2007 2008-prognosen

13 Registrert igangsetting av boliger 1. halvår

14 Igangsetting av boliger i 2008 og 2009

15 Skal boligbyggingen øke i 2010 må rentene og nyboligprisene snart ned! Dessuten: Finanskrisen må ta slutt i løpet av første del av 2009! Lageret av ”resalgsboliger” må være tømt! Bruktboligprisene bør helst slutte å falle!

16 Igangsetting av boliger, nå også med 2010 2008: 24.000 igangsettingstillatelser, 20.000 ”spaden i jorda”. 2009: 19.000 2010: 28.000

17 Investeringer i nye boliger, mrd. 2007-kr (basert på 20.000 igangsatte i 2008)

18 Boligbyggingen så lang i fylkene

19 Hvor mye bør vi egentlig bygge?

20 Beregnet årlig behov for vekst i boligmassen når antall personer pr bolig holdes på dagens nivå. Basert på befolkningsvekst og avgang. SSBs befolkningsframskrivninger, middels alternativ

21 Beregnet årlig behov for boliger inkl. erstatning for avgang.

22 Gå Fremover BYGGPROGNOSER NYE YRKESBYGG NORGE

23 Igangsetting av yrkesbygg siden 2004 – 12 mndrs. glidende gjennomsnitt. Siste observasjon er september 2007-august 2008 Året 2007 2008-prognosen

24 Yrkesbygg 1. halvår, 1000 kvm

25 Yrkesbygg fordelt på bygg for næringslivet, bygg for offentlig virksomhet og bygg for husholdninger. Statistikk 1988-2007 og prognoser for 2008-2010.

26 Private næringsbygg fordelt på byggtyper. Prognoser for 2008-2010.

27 Igangsatt areal til private næringsbygg i tidligere nedgangstider, justert for størrelsen på økonomien

28 Samlet investeringer i nye yrkesbygg (også inkl. boliggarasjer og landbruksbygg), mrd 2007-kr

29 Boliger og yrkesbygg i alt - Norge

30 Årlig endring i investeringer i nye bygg siden 2000

31 Gå Fremover BYGGPROGNOSER ROT BOLIGER NORGE

32 Renovering, vedlikehold, ombygging, tilbygg (ROT)

33 ROT boliger, inkl GDS Statistikk 1993-2007 og prognoser for 2008-2010

34 ROT yrkesbygg Statistikk 1993-2007 og prognoser for 2008-2010

35 Endring i det samlede byggmarkedet i faste priser (inkl. ROT boliger)

36 Byggmarkedet i alt Årlig endring

37 ….takk for meg …


Laste ned ppt "Fra byggeboom til byggedepresjon på rekordtid….. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening 15. oktober 2008 Fra byggeboom til byggedepresjon på rekordtid….."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google