Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1: Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo fjerde kvartal 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1: Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo fjerde kvartal 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 1: Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo fjerde kvartal 2006

2 2: Gjengs leie har passert bunnen, og har økt med ½% siste kvartal og med 2% siste år

3 3: Leieprisveksten fortsetter, men husleiene ligger fortsatt lavere enn i 2002. Leieprisene fortsetter veksten og nærmer seg toppnivået i våre målinger som startet opp i 2002 De månedlige leieprisene økte med 1,2% fra 3. til 4. kvartal i år, og ligger 6,3% høyere enn i 4. kvartal i fjor I gjennomsnitt koster det 8.288 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo Leieprisene økte for alle typer leiligheter med høyest vekst for hybler og 5-roms Tilbudet av leiligheter til leie i Sentrum Øst og i Oslo Sør øker Tallene for 4. kvartal 2006 baserer seg på 3.339 leiligheter annonsert på Finn.no.

4 4: Bred oppgang for alle størrelser. Hybler og 3-4 roms leilighetene har nå tatt igjen prisnivået fra 1. kvartal 2002 Leieprisene økte for alle boligtyper siste kvartal. Hybler og 5-roms leiligheter økte noe mer enn de øvrige dette kvartalet Det siste året har månedsleien økt med 5-7% for alle typer leiligheter Hyblene og 3-4 roms leilighetene har nå tatt igjen prisnivået fra 1. kvartal 2002, mens 1-roms leiligheter fortsatt ligger 8% lavere i leiepris

5 5: Tilbudet av 2-roms (1 soverom) leiligheter dominerer fortsatt utleiemarkedet med over halve tilbudet Kilde: Opinion og FINN.no Det er små endringer i tilbudet av ulike romstørrelser fra 3. til 4. kvartal To-roms leiligheter (ett soverom) dominerer markedet og utgjør over halvparten 53 prosent av de tilbudte leielighetene Nedgangen i tilbudet av ett-roms leiligheter (0- soverom) til leie, var uendret i 4. kvartal etter flere kvartaler med nedgang

6 6: Kilde: Opinion og FINN.no Bred oppgang for alle størrelser. Hybler og 3-4 roms leilighetene har nå tatt igjen prisnivået fra 1. kvartal 2002 Det er små forskjeller i prisvekst mellom områdene Månedsleien økte med 1- 1,6% i alle områder dette kvartalet Det er også svært små forskjeller i prisendringene mellom områder når vi sammenligner med 1. kvartal 2002

7 7: Tilbudet fortsetter å øke i Groruddalen, mens nedgangen fortsetter i Oslo vest Nedgangen i utleie av leiligheter fortsetter i ytre vestlige bydeler. Andelen har falt fra 20% i 3. kvartal 2003 til 14% nå Groruddalen er på vei opp og har passert Østre sydlige bydeler Det er mindre endringer i øvrige deler av Oslo Kilde: Opinion og FINN.no

8 8: Tilbudet av 2-roms (1 soverom) leiligheter dominerer fortsatt utleiemarkedet med over halve tilbudet Kilde: Opinion og FINN.no Det er små endringer i tilbudet av ulike romstørrelser fra 3. til 4. kvartal To-roms leiligheter (ett soverom) dominerer markedet og utgjør over halvparten 53 prosent av de tilbudte leielighetene Nedgangen i tilbudet av ett-roms leiligheter (0- soverom) til leie, var uendret i 4. kvartal etter flere kvartaler med nedgang

9 9: Markedsleien er klart høyere enn gjengs leie for alle leilighetsstørrelser Kilde: Opinion og FINN.no Veksten i markedsleien i 2005-06 fører til at markedsleien er klart høyere enn gjengs leie for alle boligstørrelser Gjengs leie er et beregnet gjennomsnitt av inngåtte leiekontrakter til markedsvilkår Vi har beregnet gjengs leie ut fra et vektet gjennomsnitt av markedsleiene i perioden 1. kvartal 2002 – 3. kvartal 2006 Vektene er basert på anslått gjennomsnittlig leietid for hybler og leiligheter. Anslagene er utarbeidet på bakgrunn av gjennomsnittlig leietid de siste fire kvartaler for personer som har annonsert hybel eller leilighet til leie på FINN.no.

10 10: Om lag halvparten av hybler og leiligheter til leie i Oslo annonseres på det åpne markedet som gir grunnlag for å beregne markedsleie ”FINN.no markedet” består av ”privatpersoner” og ”boligselskaper” som annonserer sine boliger på det åpne markedet Kilde: Folke- og Boligtellingen 2001, SSB Privatpersoner og boligselskaper eide 69% av leieboligene i Oslo i 2001. Til sammen var det 53.000 boliger En del privatpersoner leier ut boliger til ikke kommersielle vilkår gjennom slekt, venner o.l En del boligselskaper leier ut på ikke kommersielle vilkår. Blant disse er trolig Student-samskipnaden størst med sine 6.000 enheter. Vi vil derfor anta at om lag 50% av boligene i Oslo leies ut på kommersielle vilkår og at det utgjør ca 40.000 boliger Av disse igjen vil en del utgjøres av eneboliger, rekkehus og lignende som enten leis ut til en person eller som bofellesskap. Vår statistikk omhandler kun hybler og leiligheter. Bofellesskap er en egen kategori på FINN.no, men er ikke brukt i våre beregninger

11 11: Vi beregner gjengs leie ved å ta et veid gjennomsnitt av beregnet markedsleie i perioden 2002- 4. kvartal 2006 Hvis det ble inngått like mange leiekontrakter hvert kvartal, og alle kontraktsforhold varte i fire år. Ville et gjennomsnitt av de siste fire års leier gi gjengs leie Slik er det ikke. En typisk leieforhold varer i ett år, men leieforholdene sprer seg over alt fra en måned til flere år Det er også forskjell på boligtyper. Hybler og små leiligheter har normalt kortere kontrakter enn større leiligheter Vi har beregnet en sannsynlighetsfordeling basert på lengden på de kontraktene som forrige leietaker hadde i vår webundersøkelse. Det er denne fordelingen vi har brukt som vekter i beregningen av gjengs leie Det medfører at leieprisene de siste to årene får klart høyest vekt, mens leieprisene i 2002 (som var høye) får en lav vekt


Laste ned ppt "1: Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo fjerde kvartal 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google