Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 3. november 2004. Norges Bank 2 Den økonomiske utviklingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 3. november 2004. Norges Bank 2 Den økonomiske utviklingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 3. november 2004

2 Norges Bank 2 Den økonomiske utviklingen

3 Norges Bank 3 Industriproduksjon i USA, Japan og euroområdet Tremåneders glidende gjennomsnitt. Sesongjustert. Volum Kilde: EcoWin / Federal Reserve Board, Ministry of Economy, Trade and Ind. og EUR-OP / EUROSTAT USA Japan Euroområdet

4 Norges Bank 4 Sysselsetting i USA, Japan, Tyskland, Storbritannia og Sverige Tolvmånedersvekst Kilde: EcoWin / Nasjonal statistikkilder USASverige Tyskland Japan Storbritannia

5 Norges Bank 5 Kilde: EcoWin/ National Bureau of Statistics China. Kina - BNP Hittil i år. Prosentvis endring fra samme periode året før

6 Norges Bank 6 Priser på noen viktige råvarer målt i USD Indeks. 2.1.2003 = 100. Dagstall Kilde: Norges Bank og EcoWin/London Metal Exchange, Economist Kobber Aluminium Olje Nikkel Bly Sink Economist’s råvareindeks

7 Norges Bank 7 Renteforventninger. Faktisk utvikling og forventet styringsrente 1) per 24. juni og 28. oktober 2004. 2. januar 2003 – 1. august 2006 Storbritannia Euroområdet USA 24. juni 28. okt. 1) Basert på rentene på FRA- og futureskontrakter justert for anslått differanse mellom 3 mnd pengemarkedsrente og styringsrenten Kilder: Bloomberg, Reuters og Norges Bank

8 Norges Bank 8 Terminrenter 29. oktober 2004. Beregnede framtidige kortsiktige renter Kilde: Norges Bank

9 Norges Bank 9 Oljepris Brent Blend USD per fat. Dagstall Kilde: Norges Bank, Telerate og IPE Futurespriser 24. juni (IR 2/04) 28. oktober 10. september

10 Norges Bank 10 Spread Brent-Dubai og WTI-Brent 14-dagers glidende gjennomsnitt, USD per fat Kilde: EcoWin AB Spread Brent og Dubai Spread WTI og Brent

11 Norges Bank 11 Oljepris for fremtidig levering USD per fat lett råolje. Dagstall Kilde: Norges Bank og Ecowin/NYMEX Levering om 6-7 år Levering om 1 måned

12 Norges Bank 12 Ledig kapasitet for OPEC 10 Millioner fat per dag Kilde: EIA (årstall) og IEA (månedstall) Månedstall Årstall

13 Norges Bank 13 KPI-JAE Totalt og fordelt etter importerte og innenlandsk produserte varer og tjenester 1). Historisk prisvekst og anslag IR 2/04 (stiplet) Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) 1) Norges Banks beregninger Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE

14 Norges Bank 14 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Kilde: Norges Bank Utviklingen i kronekursen 1) (I-44) Dagstall. 1. januar 2002 – 1. november 2004

15 Norges Bank 15 Boligpriser NEF/ECON (januar 1998–oktober 2004) og SSB (1. kvartal 1998–3. kvartal 2004). Prosentvis vekst fra samme periode året før Kilde: Statistisk sentralbyrå, Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening SSB NEF

16 Norges Bank 16 Igangsetting av boliger og andre bygg 1000 m 2 per måned. Trend. Januar 2000 – august 2004 Igangsatte boliger Igangsatte andre bygg Kilde: Statistisk sentralbyrå

17 Norges Bank 17 Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer Indeks. 2000=100. 1. halvår 1996 – 1. halvår 2004 Kilde: Statistisk sentralbyrå

18 Norges Bank 18 Innenlandsk kreditt til husholdningene og ikke- finansielle foretak (K2) Prosentvis vekst fra samme måned året før. August 2001 – september 2004 K2 ikke-finansielle foretak Kilde: Norges Bank K2 samlet K2 husholdningene

19 Norges Bank 19 Inntekter i kommuneforvaltningen, underliggende utgiftsvekst over statsbudsjettet og BNP for Fastlands- Norge. Prosentvis verdiendring fra 2003 til 2005 Kilde: Nasjonalbudsjettet 2005 Kommuneforvaltningen Inntekter Utgifter Staten BNP Fastlands-Norge

20 Norges Bank 20 Sysselsettingsutvikling og produksjonsutvikling fire kvartaler etter starten på en konjunkturoppgang 1). Fastlands-Norge. Prosent BNP Fastlands-Norge Tidligere Nå Tidligere Nå Antall sysselsatte personer. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 1) Vi har lagt til grunn at konjunkturoppgangene vi har bak oss startet 4. kvartal 1982 og 4. kvartal 1991. Konjunkturoppgangen vi nå er inne i startet 2. kvartal 2003.

21 Norges Bank 21 Tremåneders pengemarkedsrente Terminrente 28. oktober (IR 3/04) Kilde: Norges Bank Importveid valutakurs, I-44 Terminkurs 28. oktober (IR 3/04) 1) Stigende kurve betyr svakere kronekurs Forutsetning for pengemarkedsrenten og kronekursen I-44 1) (Terminrente og terminkurs) Terminrente 24. juni (IR 2/04) Terminkurs 24. juni (IR 2/04)

22 Norges Bank 22 Anslag og usikkerhet for KPI-JAE 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2001 – desember 2007 30%50%70%90% 1) Båndene i viften angir ulike sannsynligheter for utviklingen i KPI-JAE Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

23 Norges Bank 23 Anslag på KPI-JAE 1) og produksjonsgapet 2) Inflasjonsrapport 2/04 (blå) og 3/04 (rød). Prosent 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer 2) Produksjonsgapet måler forskjellen mellom faktisk og trendmessig BNP for Fastlands-Norge KPI-JAE Produksjonsgap IR 2/04 IR 3/04 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

24 Norges Bank 24 Anslag på makroøkonomiske hovedstørrelser IR 3/04 Kilde: Norges Bank 2004200520062007 Etterspørsel fra Fastlands-Norge 4¼43½2¼ Privat konsum 54½3¾2½ Offentlig konsum 21¾1½ Bruttoinvesteringer Fastlands-Norge 5¾552¾ Oljeinvesteringer 12½155-7½ Tradisjonell eksport 44½33 Import 8½641¾ BNP, Fastlands-Norge 3¾3½2¾2 Sysselsetting ¼1¼ ½ AKU-ledighet (rate) 4½43¾ KPI-JAE ¼1½1¾2¼ Årslønnsvekst 3¾4½4¾ Produksjonsgap Fastlands-Norge - ¼¾1½


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 3. november 2004. Norges Bank 2 Den økonomiske utviklingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google