Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordlandsbankens forventningsindikator for n æ ringslivet i Nordland 2009 Sp ø rreunders ø kelse gjennomf ø rt i november og desember 2008 blant 100 bedriftsledere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordlandsbankens forventningsindikator for n æ ringslivet i Nordland 2009 Sp ø rreunders ø kelse gjennomf ø rt i november og desember 2008 blant 100 bedriftsledere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordlandsbankens forventningsindikator for n æ ringslivet i Nordland 2009 Sp ø rreunders ø kelse gjennomf ø rt i november og desember 2008 blant 100 bedriftsledere i Nordland

2 Nordlandsbankens forventningsindikator - hovedfunn for Nordland •Bedriftsledere i Nordland er blant de aller mest optimistiske i Norge for 2009. •Det er fortsatt signifikant flere "optimistiske" enn "pessimistiske" svar etter en betydelig nedgang i bedriftsledernes forventninger fra rekordhøyt nivå. Optimismen holder seg bedre enn i landet for øvrig. •22 % av bedriftslederne regner med å ansette flere i året som kommer, 41 % venter høyere omsetning, mens 30 % tror på bedret lønnsomhet. •74 % av bedriftslederne venter svakere vekst i norsk økonomi i 2009 enn i 2008, mens 82 prosent tror veksten blir svakere i internasjonal økonomi. •19 % opplever vanskeligere tilgang på kreditt, mens 54 % mener tilgangen er minst like god som før. 55 % tror imidlertid at det kan bli vanskeligere å få lån/kreditt i 2009, og 40 % er bekymret for at dette kan legge begrensninger på bedriftens vekstmuligheter i året som kommer.

3 * Forventningsindikatoren beregnes ved å summere nettotall; dvs. andel optimistiske minus andel pessimistiske bedriftsledere for de tre indikatorene sysselsetting, omsetning og lønnsomhet * Lavere forventninger i Nordland, men fortsatt optimisme Antall respondenter: 100

4 Forventningsindikator fordelt på fylker i Norge totalt* * Forventningsindikatoren beregnes ved å summere nettotall; dvs. andel optimistiske minus andel pessimistiske bedriftsledere for de tre indikatorene sysselsetting, omsetning og lønnsomhet

5 Forventningsindikator fordelt på fylker i Norge totalt (forts.)* * Forventningsindikatoren beregnes ved å summere nettotall; dvs. andel optimistiske minus andel pessimistiske bedriftsledere for de tre indikatorene sysselsetting, omsetning og lønnsomhet

6 Tror du bedriften i l ø pet av de neste 12 m å nedene vil ha flere ansatte enn i dag, f æ rre ansatte eller like mange ansatte? Antall respondenter: 100 (2008-tall i parentes) Nordland

7 Tror du omsetningen i l ø pet av de neste 12 m å nedene vil ø ke eller reduseres? Antall respondenter: 100 (2008-tall i parentes) Nordland

8 Tror du l ø nnsomheten i bedriften de neste 12 m å nedene vil bedre seg eller bli d å rligere? Antall respondenter: 100 (2008-tall i parentes) Nordland

9 Antall respondenter: 100 (2008-tall i parentes) Nordland Hvordan forventer du at veksten blir i norsk ø konomi i 2009?

10 Hvordan forventer du at veksten blir i internasjonal ø konomi i 2009? Antall respondenter: 100 (2008-tall i parentes) Nordland

11 *Tallene viser forventning for egen bedrift for 2009 sammenlignet med 2008 i prosent. Resten av de spurte svarte "uforandret" eller "vet ikke" 17 22 23 Nordland Fortsatt optimisme i Nordland*

12 I hvilken grad opplever din bedrift at tilgangen på lån/kreditt har endret seg som følge av høstens uro i finansmarkedene? Antall respondenter: 100 Nordland

13 Antall respondenter: 100 Hvordan forventer du at tilgangen på lån/kreditt for små og mellomstore bedrifter vil utvikle seg i 2009? Nordland

14 Antall respondenter: 100 Er du bekymret for at utviklingen i kredittmarkene vil legge begrensninger på din bedrifts vekstmuligheter i 2009? Nordland

15 Antall respondenter: 100 Tror du lønnsutviklingen i din bedrift vil bli høyere eller lavere i 2009 enn i 2008? Nordland

16 Tåler din bedrift høyere lønnsutvikling i 2009 enn den hadde i 2008? Antall respondenter: 100 Nordland

17


Laste ned ppt "Nordlandsbankens forventningsindikator for n æ ringslivet i Nordland 2009 Sp ø rreunders ø kelse gjennomf ø rt i november og desember 2008 blant 100 bedriftsledere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google