Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammendrag av årsrapporter 2015 fra pasient- og brukerombudene i Helseregion Midt-Norge Arne Lyngstad 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammendrag av årsrapporter 2015 fra pasient- og brukerombudene i Helseregion Midt-Norge Arne Lyngstad 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammendrag av årsrapporter 2015 fra pasient- og brukerombudene i Helseregion Midt-Norge Arne Lyngstad 1

2 Sør-Trøndelag Antall saker i 2015: 535 (-61), herav 216 knyttet til sykehusene Av 216 saker er det 55 saker som gjelder rettighetsspørsmål knyttet til helsehjelp. 127 saker er knyttet til selve tjenesteytelsen, og 23 saker gjelder systemsaker og saksbehandling av enkeltsaker.

3 Sør-Trøndelag: Fokussaker spesialisthelsetjenesten LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) Valg av 1.valg av medisin (subutex/suboxone) Psykisk helsevern og samhandling med kommunene Ustabilt fungerende pasienter og langtidsbehandling, poliklinisk oppfølging og oppfølging av kommunen i bolig Kvalitet og svikt i sykehus Uforsvarlig behandling, systemendringer Klageadgangen på avslagsvedtak – feil praksis rettet opp

4 Møre og Romsdal Antall saker i MR 2015: 601 (-100), derav 51% tilhørende spesialisthelsetjenesten.

5 Møre og Romsdal

6 Nord-Trøndelag: Saker i NT i 2015: 372 (inntil 3 problemstillinger pr sak), herav 300 problemstillinger i spesialisthelsetjenesten.

7 Nord-Trøndelag: Problemstillinger (alle)

8 Nord-Trøndelag: spesialist

9 Nord-Trøndelag: fokusområder spesialisthelsetjenesten Pasientskader - Høy medholdsandel for pasientene, NPE- sakene gi læring og styrking av pasientsikkerhet, Helsepersonell oppfylle plikten til å informere om NPE Overvektkirurgi – info/kommunikasjon før og i forbindelse med inngrep, info om smertetilstand Utskriving/oppfølging – samhandling (for tidlig og info) Asylsøker med avslag på opphold og faktura for keisersnitt – ulik praksis mellom helseforetakene.

10 Felles for alle pasient- og brukerombud Brukermedvirkning – kunnskap og kompetanse hos alle medarbeidere for å sikre brukernes rett til informasjon og medvirkning. Barn og unge voksne med behov for omfattende tjenester – BPA og IP. Rehabilitering – spesialisert rehabilitering etter hjerneskade Samhandling og koordinering – bruke koordinatorrollen aktivt.


Laste ned ppt "Sammendrag av årsrapporter 2015 fra pasient- og brukerombudene i Helseregion Midt-Norge Arne Lyngstad 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google