Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Ledere med mot Lederutvikling i Oppland fylkeskommune Åsmund H Sandvik HR-sjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Ledere med mot Lederutvikling i Oppland fylkeskommune Åsmund H Sandvik HR-sjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Ledere med mot Lederutvikling i Oppland fylkeskommune Åsmund H Sandvik HR-sjef

2 Mulighetenes Oppland Dagens tema Lederutvikling i OFK Hvorfor? Hvordan lykkes? Suksesskriterier Vet vi at det funker?

3 Mulighetenes Oppland Hvorfor bruke ressurser på lederutvikling? Fordi god ledelse er avgjørende for å skape resultater Sørge for å ha oddsene med deg Født sånn eller blitt sånn?

4 Mulighetenes Oppland Hvordan står det til i dag?

5 Mulighetenes Oppland Det er avhengig av hvem du spør!

6 Mulighetenes Oppland Results – Baseline Attitudes MEANMEDIANMINMAX Job Satisfaction6.026.0017 Self-rated Job Performance5.415.0017

7 Mulighetenes Oppland Viktig for å lykkes Hva er behovet? Må ses i sammenheng med andre tiltak Organisasjonspolitikk og strategi for intern læring – Det handler om kulturbygging Trua på egen kompetanse De du har er de beste

8 Mulighetenes Oppland Kulturuttrykk Kulturinnhold Å skape en hensiktsmessig organisasjons- kultur er et lederansvar

9 Mulighetenes Oppland Lederutvikling må bidra til utvikling av både lederskap og medarbeiderskap

10 Mulighetenes Oppland Målsetning Ledere med mot Trygg i rollen Det skal skje noe i organisasjonen

11 Mulighetenes Oppland Læringsmål for lederutviklingsprogrammet Etablere bred forståelse av organisatoriske prosesser Utvikle nye og hensiktsmessige arbeidsmåter Trene på å utvikle endrings- og utviklingsprosesser i egen organisasjon Forstå betydningen av lederskap og delegasjon Trene på å forstå ubevisste og bevisste krefter som er i en organisasjon Kunnskap og ferdighet til å lede i krysspress mellom innbyggere, brukere, ansatte, overordnet ledelse og politikere

12 Mulighetenes Oppland Hva slags organisasjonskultur jakter vi på … Verdibasert ledelse og medarbeiderskap Åpenhet og etikk Lærende organisasjon Attraktive, inkluderende og helsefremmende arbeidsplasser God og effektiv drift

13 Mulighetenes Oppland Våre viktigste kulturtrekk

14 Mulighetenes Oppland

15 KS-Ks ledelsesmodell

16 Mulighetenes Oppland Effektiv ledelse Gi arbeidet mening Avklar de daglige gjøremål Støtt og utvikle de som gjør jobben Effektiv ledelse Gi arbeidet mening og retning Avklar daglige gjøremål Gener. Big5. Evner. Erfaring. Kunnskap. OrganisasjonMedarbe idere med mer. Endringsorientering Oppgaveorientering Relasjonsorientering Individ Situasjonen

17 Mulighetenes Oppland De 5 fagsamlingene Samling nr 1: Verdibasert ledelse i den lærende kunnskapsorganisasjonen Samling nr 2: Basis for god ledelse: Oppgaveorientert-, relasjonsorientert- og endringsorientert ledelse. Samling nr 3: Lederskap og delegasjon. Å lede i krysspress. Samling nr 4: Endrings- og utviklingsprosesser I. Hvordan planlegge og gjennomføre fornyelse? Samling nr 5: Endrings- og utviklingsprosesser II. Hvordan planlegge og gjennomføre gode innovasjonsprosesser?

18 Mulighetenes Oppland Viktige elementer Det skal skje noe i mellom samlingene Aksjonslæring og kollegaveiledning Må kobles på hverdagen

19 Mulighetenes Oppland Suksessfaktorer Sammenheng Tro på egen kompetanse Lederutvikling er skreddersøm – Behovsanalyse Forankring Rekruttering – Beste form for lederutvikling er å unngå feilansettelser

20 Mulighetenes Oppland Vet vi at det virker? Effektmåling 1. Kompetansemobilisering – opplevd bruk av egen kompetanse 2. Indre motivasjon – motivasjon for selve oppgavene 3. Prososial motivasjon – ønske om å bidra til andres måloppnåelse 4. Mestringsklima - samarbeidskultur, gjøre hverandre gode 5. Mestringsorientert ledelse – lederens støtte til medarbeidernes oppgaveløsning 6. Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger 7. Mestringstro – tiltro til egen jobbkompetanse 8. Jobbautonomi – opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig 9. Satsing på kompetanseutvikling

21 Mulighetenes Oppland Evaluering Effektmåling – Vi spør medarbeiderne, ikke lederne Kvalitativ evaluering Ingen klare konklusjoner men indikatorer på at det virker

22 Mulighetenes Oppland ”Hester skal gi oss bedre ledere” Ingress: ”Hester kan avsløre dine leder-egenskaper. Nå skal hesters evne til å lese menneskets følelser utnyttes for å utvikle ledere.” Aftenposten, 25.04.05

23 Mulighetenes Oppland Kritikk må tas på alvor!

24 Mulighetenes Oppland Ledelsen må også evalueres!

25 Mulighetenes Oppland WHAT IS IMPACT? A global study of employee reactions to merit pay* *increases to base pay tied to a measure of performance – the GLOBE of rewards research – >45 countries and territories currently involved – >60 researchers currently involved


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Ledere med mot Lederutvikling i Oppland fylkeskommune Åsmund H Sandvik HR-sjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google