Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VK16/UDIR, Gardermoen 30.05.16. Marit C. Synnevåg, mcs:consult.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VK16/UDIR, Gardermoen 30.05.16. Marit C. Synnevåg, mcs:consult."— Utskrift av presentasjonen:

1 VK16/UDIR, Gardermoen 30.05.16. Marit C. Synnevåg, mcs:consult

2 mcs:consult 30.05.162

3  Strukturkvalitet i utviklingsarbeidet  VK 16 - bygger utviklings- og endringskapasitet  Synet på endring og utvikling  Utviklingsplaner – fordeler og fallgruver  Tips om planverktøy  Gruppeoppgaver 3mcs:consult 30.05.16

4 4 Men først………….

5 5mcs:consult 30.05.16

6 6

7 7 Kilde: Ukeavisen Ledelse 13.01.12

8 Ref. Thomas Nordahl mcs:consult 30.05.168

9 9 INITIERE/PLANLEGGE GJENNOMFØRE INSTITUSJONALISERE 2017 2018 2016 Avslutte mcs:consult 30.05.16

10 10 INITIERE/PLANLEGGE Modning/Forankring Utforme mandat og plan Avslutte mcs:consult 30.05.16 Videreutvikle Ny prosess GJENNOMFØRE INSTITUSJONALISERE SKAPE EN FELLES AKSEPT FOR AT ENDRINGENE ER «VIKTIG og RIKTIG»

11 11 Initieringsfasen Gjennomførings - /Implementeringsfasen Institusjonaliseringsfasen Vår 2016-høst 2016 ANALYSERE & PLANLEGGE GJENNOMFØRE, FØLGE OPP & EVALUERE 2017 Vår 2018 BÆREKRAFT & VARIGE SPOR? Fra søknad til veiledning Bruke utviklingsplanenDe gode grepene Ståstedsanalyse Finstille/justere valgte satsingsområder Forankringen fortsetter Ekstern skolevurdering Prioritere tiltakEndring i praksis SWOT-analyse og IGP- prosess VeiledningsrunderSluttevaluering/rapport Innledende møter, politisk forankring, skoleforankring, forventningsavklaringer GJORT- LÆRT-LURT og IKKE-SÅ LURT. Midtveisvurdering fra veisøker og veilederteam Videre utviklingsarbeid – kan dere bruke erfaringer fra VK i andre satsinger? Utforme utviklingsplan Bruk av ulike verktøy fra verktøykassen Rapportering

12 mcs:consult 30.05.1612 Kilde: Henriette S.Scharning & Jonas Aakre, Prosjekthåndboka 2.0 ( 2013), http://www.prosjekthåndboka.no/verkty

13 mcs:consult 30.05.1613 “the inevitable bumpiness and difficulties encountered as people learn new behaviors and beliefs.” Fullan, 2001

14 mcs:consult 30.05.1614 Ledelse & Plan Tilrettelegge, strukturere, skape rammer og mål, navigere Kunnskap & Kompetanse ”Knowing that” og ”knowing how” Prosesser Arenaer Dialog Samspill Rolleforståelse Ansvarsdeling Hvem gjør hva?

15 15 Kunnskap & Kompetanse Rolleforståelse Kompetanseutvikling Eksplisitt kunnskap Taus kunnskap Praksiskunnskap Brukerkunnskap Hvem er med? Hvem gjør hva? Ansvarsdeling Makt og konflikt mcs:consult 30.05.16

16 16 Ledelse & Plan Ledelse & Plan Prosesser&Arenaer Samspill i team og i korps Improvisasjon og jamming Læringsøkter Prøving og feiling Kunnskapsdeling- lærende møter Dialog & kommunikasjon Relasjonsbygging Evaluering & læring Oppdraget/bestilling og Utviklingsplan/prosjektpl an Hva er status? Begrunnelse/analyser Hva skal vi oppnå? MÅL Hvordan gjør vi det? Velge innsatsområder & tiltak Hvem gjør hva… og når? mcs:consult 30.05.16

17 1. Hvilke fordeler kan bruk av planer i utviklingsarbeidet ha for skoleeiere og skoleledere? 2. Hvilke utfordringer kan dere møte i dette planarbeidet? mcs:consult 30.05.1617

18  Rammeverk for forbedring  Styrende  Bevisstgjørende  Navigasjon i det komplekse  Forenkler  Reduserer usikkerhet  Rydder og strukturerer  Gir retning  Kan skape koherens  Prioriterer  Kommuniserer  Gir milepæler og frister  Reduserer ”dips”  Kilde til evaluering og læring  Hva har vi gjort?  Hvordan har vi gjort det? mcs:consult 30.05.16 18 ”Et mål uten en plan er kun et ønske” Antoine de Saint -Exupéry

19  Utviklingsplan tilnærming  Narrativ tilnærming: ”Drømmebildet” og veien fram dit  Prosjekttilnærming: Den ”klassiske” prosjektplanen  Årshjultilnærming: Planlegging etter årets ulike milepæler mcs:consult 30.05.1619

20 mcs:consult 30.05.1620

21 Prosjektdefinisjon: En unik og ofte kompleks oppgave som har klare mål og tidsrammer. Innebærer som regel tverrfaglighet, involvering, samarbeid og ofte koordinering, både internt i en organisasjon og eksternt. Passer denne på VK 16s utviklingsarbeid? Er dette nyttig? mcs:consult 30.05.1621

22 mcs:consult 30.05.1622 1. Bakgrunn 2. Formål – hvorfor? 3. Overordnet mål – hva skal vi oppnå? 4. Konkrete mål - resultatmål 5. Satsingsområder- utviklingsområder 6. Organisering og roller – hvordan jobber vi? samhandling, og hvem gjør hva? 7. Ressurser/økonomi 8. Framdriftsplan/tiltaksplan – hva skjer når, hvem gjøt hva? 9. Evaluering og læring ( ”GLL og ISL”)

23  Å finne drømmebildet – fremtidsbildet: tenk dere fram i tid, hvor vil dere være? mcs:consult 30.05.1623

24 Jan-Feb- Mars April-Mai- Juni Juli- August- Sept Okt-Nov- Des mcs:consult 30.05.1624 HVA skjer NÅR, HVORDAN, og med HVEM?

25 ”SMARTE mål”– en god huskeregel Spesifikt - Er det tydelig hva som skal oppnås? Målbart - Hvordan vet vi om målet er nådd? Akseptert - Er målet akseptert av dem som skal nå det? Realistisk - Er målet realistisk og utfordrende? Tidsavgrenset - Er det satt frister? Engasjerende - Skaper målet energi og engasjement? ”SMARTE mål”– en god huskeregel Spesifikt - Er det tydelig hva som skal oppnås? Målbart - Hvordan vet vi om målet er nådd? Akseptert - Er målet akseptert av dem som skal nå det? Realistisk - Er målet realistisk og utfordrende? Tidsavgrenset - Er det satt frister? Engasjerende - Skaper målet energi og engasjement? 25mcs:consult 30.05.16

26 For detaljert og for lite fleksibel For instrumentell, ”Programmeringsfellen” Reduserer kreativiteten Virkeligheten endrer seg, utdatert plan Manglende forpliktelse Manglende involvering – ”kun plangruppen eier planen” Ledelsens fokus skifter 26 mcs:consult 30.05.16

27 Et viktig startpunkt vi ofte glemmer ? mcs:consult 30.05.1627 Alt handler om kultur. Det hjelper ikke med vedtak, plandokumenter og formelle strukturer, om ikke innholdet er nedfelt i hverdagsvirkeligheten. Hennestad, Magma 8/2012

28 mcs:consult 30.05.1628 OPPGAVE: Hvilke planer har dere pt? Hvordan er de utformet? Hvordan bruker dere disse? Hvilke forbedringsbehov ser dere? Vi legger inn noen korte plenumsinnspill underveis om vi rekker det.

29 Kontaktinfo.: marit@mcsconsult.no Tlf. 91609567 http://www.mcsconsult.no/ 29mcs:consult 30.05.16


Laste ned ppt "VK16/UDIR, Gardermoen 30.05.16. Marit C. Synnevåg, mcs:consult."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google