Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ståstedsanalysen som verktøy for skoleutvikling Ringebu ungdomsskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ståstedsanalysen som verktøy for skoleutvikling Ringebu ungdomsskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ståstedsanalysen som verktøy for skoleutvikling Ringebu ungdomsskole

2 Gjennomført ståstedsanalysen to ganger: Januar 2011 Januar 2012

3 Hvorfor tok vi i bruk ståstedsanalysen? «En trenger ikke være dårlig for å bli bedre» Det gikk litt tregt med skoleutviklingsarbeidet Vi fant at ståstedsanalysen var et refleksjons- og prosessverktøy vi kunne bruke til å sette i gang utvikling og kvalitetsforbedring på skolen Målet var å skape en felles oppfatning av skolens praksis og hvilke områder skolen burde arbeide videre med

4 Felles ståsted er viktig fordi… Eirik Irgens

5 Et bidrag til å utvikle ny felles kunnskap Wells’ læringssyklus innebærer at kvalitetsarbeid må forstås som en kontinuerlig prosess der erfaring og informasjon blir videreutviklet gjennom kollektiv kunnskapsbygging Kunnskapsbyggende prosesser kan tilrettelegges ved å benytte en spørrende tilnærming. Jf. John Dewey: ”Learning by inquiery ”

6 Gjennomføring Ledere, lærere og andre ansatte deltok i arbeidet med analysen Del D «Ansattes vurdering av skolen opp mot tegn på god praksis» ble drøftet i personalmøte – ikke for å styre svar, men for å sikre felles forståelse av problemstillingene. Alle ansatte deltok i gjennomføringen av del D. Fikk frigitt fellestid, men svarfrist innenfor en uke. SWOT

7 Teamene drøftet del F «Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområde» Plangruppa oppsummerte og konkluderte Den ferdige analysen ble presentert i plenum og forankret felles utviklingsområde

8 Erfaringer Dersom skolen skal ha et godt utbytte av verktøyet bør hele personalet vite hva som er hensikten med analysen før arbeidet settes i gang Sikre felles forståelse i Del D Utfordrende å få til en god prosess i del F: «Skolens samlede vurdering og valg av satsingsområde» Mer motiverte lærere år 2 Datagrunnlaget i del A, B og C kommer opp uryddig og må redigeres

9 Hva lærte vi? Viviane Robinson (2007) har undersøkt ledelsesdimensjoner som har positiv effekt på elevens læringsresultater. Et av disse er: Sette mål og forventninger – og inkludere de ansatte i dette. Regelmessig bruk av analysen gir et godt grunnlag for å vurdere om tiltak har ønsket virkning

10

11 Når lærerne går sammen bygges felles kapasitet At lærerne i en skole har felles ståsted/felles rammeverk for undervisning betyr at forskjellige lærere forsterker det samme budskapet alle anvender samme begrepsapparat for å kommunisere budskapet alle vet hvordan de skal skape forbindelse til det som har vært tatt opp tidligere alle forbedrer sin undervisning basert på felles evaluering. Får en til dette, øker muligheten for å få engasjerte elever med gode resultater. (Robinson, 2011)


Laste ned ppt "Ståstedsanalysen som verktøy for skoleutvikling Ringebu ungdomsskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google