Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode alene – enda bedre sammen? – sørover eller nordover? Hva med kommunens egne ansatte?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode alene – enda bedre sammen? – sørover eller nordover? Hva med kommunens egne ansatte?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode alene – enda bedre sammen? – sørover eller nordover? Hva med kommunens egne ansatte?

2 Bakgrunn Regjeringen har besluttet å gjennomføre en kommunereform Stortinget har sluttet seg til dette og satt mål for reformen Juni 2014: Alle landets kommuner blir bedt om å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner

3 Utredningene Oppdrag fra kommunestyrene mars 2015 Statusbeskrivelse av dagens situasjon Fordeler og ulemper i et 20 års perspektiv Fire kommuner En ny kommune

4 Utredningene Barnehage Skole Pleie og omsorg Lokalisering av administrative tjenester Konsekvenser for ansatte Rettigheter og forvaltning i statsallmenninger Samferdsel Arealbruk Interkommunalt samarbeid Befolkning, bo- og arbeidsmarked Kommuneøkonomi Kommuneøkonomi Innsparingspotensial – politisk og administrativ ledelse og styring. Politisk organisering og lokaldemokrati Næringsutvikling Lokalkirkelig arbeid

5 Fellestrekk i rapportene: Fordeler ny kommune: Større fagmiljøer Mer mangfold Mindre sårbare Mer effektiv utnyttelse av ressurser Kompetanse Lettere å rekruttere Nye muligheter Ulemper ny kommune: Større avstander Mindre lokalkunnskap

6 Informasjon og involvering Innbyggermøter Innbyggerundersøkelse i september Folkeavstemning i januar 2016 Fellesside på nett Facebook «Ny kommune?»

7 Intensjonsplan Navn på kommunen Kommunevåpen Kommunesenter Tjenestetilbud Ansattes rettigheter Lokaldemokrati

8 Hva hvis det blir en ny kommune? Vil tidligst gjelde fra 1. januar 2018 De færreste vil bli direkte berørt Virksomhetsoverdragelse Ikke det samme som en omstillingsprosess Arbeidsmiljølovens kap. 16 Lokale særavtaler må det forhandles om

9 Hvis ny kommune vil du: Beholde dine individuelle arbeidsvilkår Ha samme alders-, etterlatte og uførepensjon som i dag Være tilknyttet gruppelivsforsikring Bli en del av en større organisasjon, med flere horisontale og vertikale karrieremuligheter Bli en del av en større organisasjon som kan gi flere muligheter for tilrettelegging ved behov

10 Hvis ny kommune kan du: Få nytt oppmøtested Få nye arbeidsoppgaver og/eller stilling Bli en del av et nytt fagmiljø og få nye kollegaer Få ny leder Oppleve at det blir større avstand til de som tar beslutninger Se endring som en mulighet Se endring som en risiko

11 Veien videre: Politiske fellesmøter/arbeid med intensjonsplan Innbyggerundersøkelse i september Vedtak intensjonsplan 26. november Folkeavstemning i begynnelsen av januar Sende søknad? Ny kommune fra 1. januar 2018?

12 Hva hvis det ikke blir ny kommune? A) KST anbefaler ikke – i møte 26.11.15 B) Det blir nei i folkeavstemning 10.01.16 Konsekvens: Stans i Ringebus deltakelse i prosess sørover Utredning av ny kommune i Midtdalen videref Folkeavstemning ca 1. juni 2016 Kan bli JA – kan bli NEI – hva så?

13 Nytt etter kommunevalget Rent flertall for AP i kommunestyret AP ønsker midtdalskommune AP sier (foreløpig muntlig – med forbehold): – vi skal fullføre utredning sørover – vi skal utrede ny midtdalskommune – ønsker felles dato for folkeavstemning DVS: Prosessen går videre ut over høsten

14 Utredning av midtdalskommune FM-møte 11. august To ordfører- og rådmannsmøter = utarbeidet en prosessplan med milepeler FSK-samling i dette øyeblikk i Kaupanger KST-sak om prosessplan Oppstart etter konstituering (primo nov) Fakta – utredninger (?) – politisk prosess

15 Utredning av midtdalskommune Ikke mulig å få fram fakta begge veger parallelt Dette står ikke på Ringebu – ting tar tid Regimeskifte i Ringebu og Nord-Fron Lage en plan, en prosess og en dosering som passer midtdalen Vil hente utredninger og erfaringer fra sør, men vil ha regien sjøl Det blir travelt etter hvert

16 Der står vi nå


Laste ned ppt "Gode alene – enda bedre sammen? – sørover eller nordover? Hva med kommunens egne ansatte?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google