Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereform i Valdres. Dialogmøte, Fylkesmannen i Oppland, 11.03.2015 Jo Audun Øverby kommunalsjef økonomi, plan og næring Nord-Aurdal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereform i Valdres. Dialogmøte, Fylkesmannen i Oppland, 11.03.2015 Jo Audun Øverby kommunalsjef økonomi, plan og næring Nord-Aurdal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereform i Valdres. Dialogmøte, Fylkesmannen i Oppland, 11.03.2015 Jo Audun Øverby kommunalsjef økonomi, plan og næring Nord-Aurdal kommune

2 Utredninger  nåsituasjon  utvikling i frie inntekter  intensjonsavtale  sikkerhet for tilsetting

3 Nåsituasjon

4 Nåsituasjonen  skole  barnehage  plo  helse  vann, avløp, feiing  eiendomsskatt  samarbeid  nye tjenester  gevinster

5 Nåsituasjon  Informasjon relevant for en beslutning.  Objektiv beskrivelse, uten vurdering, «ærlig»  Standardisert oppsett  Sammenheng mellom kapasitet og befolkningsutvikling

6

7

8

9 0-alternativet – utvikling i frie inntekter

10 Frie inntekter og kommunereform Kommuneproposisjonen 2015 – i gjennomgang av inntektssystemet vurderes:  smådriftsulemper  regionalpolitiske tilskudd  skatteelementet og inntektsutjevningen

11 Småkommunetilskuddet  Kommuner under 3.200 innb.5.475’ kr  Sum nasjonalt963,5 mill. kr  Tilbakeføring, innbyggertilskudd  etter utgiftsutjevning  ekskl. inntektsgarantiordningen

12 Småkommunetilskuddet Resultat:  Etnedal- 5,0 mill. kr  Nord-Aurdal1,3 mill. kr  Lillehammer4,9 mill. kr  Oppland:-11,5 mill. kr

13

14 Distriktstilskudd Sør-Norge  Svak samfunnsmessig utvikling  Sats pr. kommune og pr. innb. avhengig av distriktsindeks  Sum nasjonalt396,6 mill. kr

15 Distriktstilskudd i Oppland 2015

16 Distriktstilskudd Sør-Norge Resultat:  Øystre Slidre- 2,7 mill. kr  Nord-Aurdal- 7,2 mill. kr  Lillehammer2,0 mill. kr  Oppland:-42,9 mill. kr

17

18 Basistilskuddet  Del av utgiftsutjevningen (2,3%)  Nasjonalt5 495 mill. kr  Alle kommuner12,8 mill. kr  Tilbakeføring – grovt anslag

19

20 Skatteinntekt Regjeringen: kom. beholde mer skatt  Skatteelementet i inntektssystemet  Systemet for inntektsutjevning  Tilbakeføring av deler av selskapsskatten

21 Konklusjon – frie inntekter  Må forvente relativ nedgang i frie inntekter for små kommuner  småkommunetilskudd  basistilskudd  Skatteinntekter og inntektsutjevning

22 Sikkerhet for tilsettingsforhold

23 Juridiske forhold  Kommunesammenslåing virksomhetsoverdragelse  Overtallighet som følge av kommunesammen- slåing er saklig grunn til oppsigelse (AML § 15-7 nr. 1), formkrav til prosess  Kommunene har juridisk adgang til å gi garantier mot oppsigelser, men ingen rettslig plikt  Politisk (ikke juridisk) spørsmål om man ønsker å gi en form for garanti mot oppsigelse  Garanti vil trolig gi en positiv effekt på arbeids- miljøet og prosessen, og vil kunne bidra til at kommunene får beholde ressurspersoner

24

25 Konklusjon  Positivt for arbeidsmiljø, prosessen og for å beholde kompetanse  Årsverksreduksjon kan oppnås gjennom naturlig avgang  Beholde stillingsstørrelse og lønn, må takke ja til «enhver» stilling – godt skjønn  Bør tidsbegrenses (minst 5 år)

26 Intensjonsavtale

27 Intensjonsavtale – hvorfor?  tydeliggjøre politiske mål  avklare sentrale spørsmål om hvordan den nye kommunen blir  viktig informasjon i innbyggerhøring  grunnlag for kommunestyrets beslutning  arena for politisk arbeid

28 Intensjonsavtale – moment  Kommunenavn og kommunevåpen  Mål for den nye kommunen  Prinsipper for sammenslåingsprosessen  Politisk organisering  Kommunesenter og lokalisering av tjenesteyting  Prinsipper for tjenesteytingen (kvalitet, kapasitet, nærhet)  Nærings- og stedsutvikling  Ansatte  Økonomi

29

30 Bakgrunn  Valdres  6 kommuner  18 000 innbyggere  regionsenter Fagernes  interkommunalt og regionalt samarbeid  Historikk

31 Prosessen  2014: politisk forankring  2015: utredninger  Mulig beslutning nov 2015 («lyntoget»)

32 Prosjekteier – felles formannskap Politisk styringsgruppe - ordførerne Administrativ styringsgruppe - rådmennene Prosjektgruppe – rådmennene Prosjektleder – rådmann Kai Egil Bachér Plan- og ressursgruppa – Jo Audun Øverby, leder Informasjons- gruppe


Laste ned ppt "Kommunereform i Valdres. Dialogmøte, Fylkesmannen i Oppland, 11.03.2015 Jo Audun Øverby kommunalsjef økonomi, plan og næring Nord-Aurdal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google