Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereform i Valdres. Dialogmøte, Fylkesmannen i Oppland,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereform i Valdres. Dialogmøte, Fylkesmannen i Oppland,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereform i Valdres. Dialogmøte, Fylkesmannen i Oppland, 11. 03
Jo Audun Øverby kommunalsjef økonomi, plan og næring Nord-Aurdal kommune Valdres – regionsenter – interkommunalt samarbeid Historikk Prosessen – 2014 – utredning i 2015 – lyntoget Plan og struktur

2 Utredninger nåsituasjon utvikling i frie inntekter intensjonsavtale
sikkerhet for tilsetting

3 Nåsituasjon

4 Nåsituasjonen skole barnehage plo helse vann, avløp, feiing
eiendomsskatt samarbeid nye tjenester gevinster

5 Nåsituasjon Informasjon relevant for en beslutning.
Objektiv beskrivelse, uten vurdering, «ærlig» Standardisert oppsett Sammenheng mellom kapasitet og befolkningsutvikling

6

7

8

9 0-alternativet – utvikling i frie inntekter

10 Frie inntekter og kommunereform
Kommuneproposisjonen 2015 – i gjennomgang av inntektssystemet vurderes: smådriftsulemper regionalpolitiske tilskudd skatteelementet og inntektsutjevningen

11 Småkommunetilskuddet
Kommuner under innb ’ kr Sum nasjonalt 963,5 mill. kr Tilbakeføring, innbyggertilskudd etter utgiftsutjevning ekskl. inntektsgarantiordningen

12 Småkommunetilskuddet
Resultat: Etnedal - 5,0 mill. kr Nord-Aurdal 1,3 mill. kr Lillehammer 4,9 mill. kr Oppland: -11,5 mill. kr

13

14 Distriktstilskudd Sør-Norge
Svak samfunnsmessig utvikling Sats pr. kommune og pr. innb. avhengig av distriktsindeks Sum nasjonalt 396,6 mill. kr Vilkår: distriktsindeks 0 – 46 gjennomsnittlig skatteinntekt 3 år < 120% ikke Nord-Norge- og Namdalstilskot eller småkommunetilskott

15 Distriktstilskudd i Oppland 2015

16 Distriktstilskudd Sør-Norge
Resultat: Øystre Slidre - 2,7 mill. kr Nord-Aurdal - 7,2 mill. kr Lillehammer 2,0 mill. kr Oppland: -42,9 mill. kr

17

18 Basistilskuddet Del av utgiftsutjevningen (2,3%)
Nasjonalt mill. kr Alle kommuner 12,8 mill. kr Tilbakeføring – grovt anslag

19

20 Skatteinntekt Regjeringen: kom. beholde mer skatt
Skatteelementet i inntektssystemet Systemet for inntektsutjevning Tilbakeføring av deler av selskapsskatten

21 Konklusjon – frie inntekter
Må forvente relativ nedgang i frie inntekter for små kommuner småkommunetilskudd basistilskudd Skatteinntekter og inntektsutjevning

22 Sikkerhet for tilsettingsforhold

23 Juridiske forhold Kommunesammenslåing virksomhetsoverdragelse
Overtallighet som følge av kommunesammen-slåing er saklig grunn til oppsigelse (AML § 15-7 nr. 1), formkrav til prosess Kommunene har juridisk adgang til å gi garantier mot oppsigelser, men ingen rettslig plikt Politisk (ikke juridisk) spørsmål om man ønsker å gi en form for garanti mot oppsigelse Garanti vil trolig gi en positiv effekt på arbeids-miljøet og prosessen, og vil kunne bidra til at kommunene får beholde ressurspersoner

24

25 Konklusjon Positivt for arbeidsmiljø, prosessen og for å beholde kompetanse Årsverksreduksjon kan oppnås gjennom naturlig avgang Beholde stillingsstørrelse og lønn, må takke ja til «enhver» stilling – godt skjønn Bør tidsbegrenses (minst 5 år)

26 Intensjonsavtale

27 Intensjonsavtale – hvorfor?
tydeliggjøre politiske mål avklare sentrale spørsmål om hvordan den nye kommunen blir viktig informasjon i innbyggerhøring grunnlag for kommunestyrets beslutning arena for politisk arbeid

28 Intensjonsavtale – moment
Kommunenavn og kommunevåpen Mål for den nye kommunen Prinsipper for sammenslåingsprosessen Politisk organisering Kommunesenter og lokalisering av tjenesteyting Prinsipper for tjenesteytingen (kvalitet, kapasitet, nærhet) Nærings- og stedsutvikling Ansatte Økonomi

29

30 Bakgrunn Valdres Historikk 6 kommuner 18 000 innbyggere
regionsenter Fagernes interkommunalt og regionalt samarbeid Historikk

31 Prosessen 2014: politisk forankring 2015: utredninger
Mulig beslutning nov 2015 («lyntoget»)

32 Prosjekteier – felles formannskap Politisk styringsgruppe - ordførerne
Administrativ styringsgruppe - rådmennene Prosjektgruppe – rådmennene Prosjektleder – rådmann Kai Egil Bachér Plan- og ressursgruppa – Jo Audun Øverby, leder Informasjons-gruppe


Laste ned ppt "Kommunereform i Valdres. Dialogmøte, Fylkesmannen i Oppland,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google