Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal tjenesteyting og kommunale omstillingstiltak Statssekretær Frank Jensen Solstrand 30.-31- oktober 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal tjenesteyting og kommunale omstillingstiltak Statssekretær Frank Jensen Solstrand 30.-31- oktober 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal tjenesteyting og kommunale omstillingstiltak Statssekretær Frank Jensen Solstrand 30.-31- oktober 2003

2 Hvorfor lokaldemokrati? Nærhet til innbyggerne gir kommunen god mulighet til å prioritere knappe offentlige ressurser i samsvar med behovene lokalt Kommunen har de beste forutsetningene for å se velferdsoppgavene i sammenheng Kommunen har legitimitet som et demokratisk valgt fellesskapsorgan

3 Utfordringer framover Begrensede inntektsrammer Knapphet på arbeidskraft Økte behov og forventninger

4 Fremtidsrettede kommuner Har politikere som definerer sine roller og avklarer forholdet mellom politikk og administrasjon Har politikere som flytter beslutningene nærmere innbyggerne

5 Fremtidsrettede kommuner Gjør organisatoriske endringer som gir et tydelig skille mellom bestiller og utfører i kommuneorganisasjonen Har et bevisst forhold til sammenhengen mellom kvalitet, omfang og ressursbruk på tjenesteområdene. Har finansieringssystemer som motiverer til god ressursbruk

6 Fremtidsrettede kommuner Sammenlikner seg systematisk med andre kommuner på kvalitet, omfang og ressursbruk og lærer av hverandre. Utvikler innbyggernes mulighet for individuelle løsninger gjennom friere brukervalg. Gjør egen organisasjon i stand til å konkurrere med andre og bruker anbudskonkurranse der det er et marked for det. Utarbeider en eierstrategi for god utnyttelse av egen infrastruktur og eierskap

7 Fremtidsrettede kommuner Slutter seg sammen og samarbeider med nabokommuner for å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud og bedre muligheten for å rekruttere kompetent arbeidskraft Skaper nye arenaer for deltakelse og medinnflytelse

8 Regjeringen styrker kommunene ved å Gi lokaldemokratiet tillit Sette kommunene i stand til å være effektive tjenesteprodusenter og samfunnsutviklere på lokalt nivå –Desentralisere oppgaver –Overføre mer myndighet –Øke kommunenes handlingsrom –Støtte utviklingsarbeid og formidle erfaringer

9 Regjeringens arbeid for mer konkurranse Konkurransepolitisk handlingsplan Fjerne hindre for konkurranseeksponering Støtte utviklingsprosjekter


Laste ned ppt "Lokal tjenesteyting og kommunale omstillingstiltak Statssekretær Frank Jensen Solstrand 30.-31- oktober 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google