Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Valg av krysstype Samfunnsøkonomiske vurderinger Færøyene 16. juni 2006 Odd Nygård Statens vegvesen, Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Valg av krysstype Samfunnsøkonomiske vurderinger Færøyene 16. juni 2006 Odd Nygård Statens vegvesen, Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Valg av krysstype Samfunnsøkonomiske vurderinger Færøyene 16. juni 2006 Odd Nygård Statens vegvesen, Norge

2 Ve krysset Kryss mellom to stamveger Mange ulykker Mye ”blikkskader”

3 Beliggenhet

4 Beliggenhet av Ve krysset E16 Rv7

5 Planskisse

6 Grunnerverv planskilt kryss Foto: Odd Nygård

7 Alternativer Nullalternativet (før ombygging) Rundkjøring Planskilt kryss

8 Forutsetninger Mye er forenklet Samme vedlikeholdskostnader i alle alt. Samme forurensing og støy i alle alt. Estetikk ikke vurdert 4,5% kalkulasjonsrente Neddiskontert over 25 år

9 Tidskostnader Rundkjøring gir lengre kjøretid for trafikk langs E16 og kortere for Rv7 Planskilt gir samme kjøretid for trafikk langs E16 og kortere for Rv7 Tidsverdien kr.79/persontime (Effekt)

10 Ulykkeskostnader Kun politirapporterte personskadeulykker Ulykkesrapporteringen usikker Gjennomsnitt på 4 lettere skadet pr år før tiltak Gjennomsnitt på 0,5 lettere pr år etter tiltak Samfunnskostnader for lettere skadet beregnet til Kr. 800.000

11 Utbyggingskostnader Kostnadsoverslag for et planskilt kryss var på 50,6 millioner kroner Totalkostnadene for rundkjøring ble på 8,1 millioner kroner

12 Samfunnsøkonomiske konsekvenser I forhold til nullalternativet Rundkjøring tidskost + sparte ulykker ( 1+0,045) 25 ∑ + - Innvest = 28,6 mill Planskilt = - 6,4 mill Beregningene foretatt av Erik Amdal, Statens vegvesen

13 Oppsummering I forhold til nullalternativet. Viser de verdiene som varierer i mill. kr. Tidskost + ulykkeskost – innvest.= nåverdi Rundkjøring: -0,3 + 2,8 - 8,1 = 28,6 Planskilt: 0,1 +2,8 - 50,6 = -6,4 Samfunnsøkonomisk er rundkjøring best for Ve krysset ( 1+0,045) 25 ( 1+0,,45) 25

14 Foto: Kjell Wold


Laste ned ppt "Valg av krysstype Samfunnsøkonomiske vurderinger Færøyene 16. juni 2006 Odd Nygård Statens vegvesen, Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google